Biodden

Bioddgaten 2-4

Prisantydning
4 590 000 kr - 5 990 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
C12 2 1. 86 ㎡ 90 ㎡ 4 607 320 kr
C22 2 2. 86 ㎡ 90 ㎡ 5 206 150 kr
C32 2 3. 86 ㎡ 90 ㎡ 6 007 320 kr

Oversikt

Biodden Brygge | Flott boligprosjekt på solsiden av Grimstad sentrum | Ferdigstilte leiligheter

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet ligger i dag på gnr. 200 bnr. 442. i Grimstad kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 08.03.2023

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, bolig/ forretning/ kontor, felles uteoppholdsareal, tilhører reguleringsplan Bioddgaten 2-4, datert 29.10.2018 Plan ID 230 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det foreligger rammetillatelse for prosjektet datert 17.10.2019.

Det pågår planarbeid for oppføring av bygg i 3 etasjer med leiligheter i Bioddgaten 1 (motsatt side av Bioddgaten). Planforslag vedlagt. Kommuneplan vedtatt 21.10.2019. Sentrumsformål og bolig. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.
Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/442:
25.02.1991 - Dokumentnr: 1086 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:200 Bnr:441


26.05.1999 - Dokumentnr: 2700 - Målebrev
Oppmåling over grensestrekning
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 947672 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:442


03.03.2023 - Dokumentnr: 235499 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:506
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt


28.03.2023 - Dokumentnr: 325997 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 78/2397
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 30/2397
Snr: 4
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 5
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 6
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 7
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 89/2397
Snr: 8
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 9
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 85/2397
Snr: 10
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 11
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 52/2397
Snr: 12
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 13
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 14
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 15
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 89/2397
Snr: 16
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 17
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 82/2397
Snr: 18
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 19
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 52/2397
Snr: 20
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 21
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 22
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 23
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 80/2397
Snr: 24
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 141/2397
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Info eiendomsskatt

Ikke fastatt ennå blir fakturert av kommunen

Nøkkelinformasjon

Diverse

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/442:
25.02.1991 - Dokumentnr: 1086 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:200 Bnr:441


26.05.1999 - Dokumentnr: 2700 - Målebrev
Oppmåling over grensestrekning
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 947672 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:442


03.03.2023 - Dokumentnr: 235499 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:506
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt


28.03.2023 - Dokumentnr: 325997 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 78/2397
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 30/2397
Snr: 4
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 5
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 6
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 7
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 89/2397
Snr: 8
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 9
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 85/2397
Snr: 10
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 11
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 52/2397
Snr: 12
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 13
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 14
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 15
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 89/2397
Snr: 16
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 17
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 82/2397
Snr: 18
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 19
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 52/2397
Snr: 20
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 21
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 22
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 23
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 80/2397
Snr: 24
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 141/2397
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.
Produktnummer: F8F544D1-D183-4F88-81A8-790E88EA7493 Kategori: