Biodden

Bioddgaten 2-4

Prisantydning
4 900 000 kr - 6 140 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
21-20-0273 2 1. 86 ㎡ 90 ㎡ 4 917 320 kr
21-20-0281 2 2. 86 ㎡ 90 ㎡ 5 756 150 kr
21-20-0289 2 3. 86 ㎡ 90 ㎡ 6 157 320 kr

Oversikt

Biodden Brygge | Flott boligprosjekt på solsiden av Grimstad sentrum | Ferdigstilte leiligheter

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet ligger i dag på gnr. 200 bnr. 442. i Grimstad kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 08.03.2023

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, bolig/ forretning/ kontor, felles uteoppholdsareal, tilhører reguleringsplan Bioddgaten 2-4, datert 29.10.2018 Plan ID 230 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det foreligger rammetillatelse for prosjektet datert 17.10.2019.

Det pågår planarbeid for oppføring av bygg i 3 etasjer med leiligheter i Bioddgaten 1 (motsatt side av Bioddgaten). Planforslag vedlagt. Kommuneplan vedtatt 21.10.2019. Sentrumsformål og bolig. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.
Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/442:
25.02.1991 - Dokumentnr: 1086 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:200 Bnr:441


26.05.1999 - Dokumentnr: 2700 - Målebrev
Oppmåling over grensestrekning
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 947672 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:442


03.03.2023 - Dokumentnr: 235499 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:506
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt


28.03.2023 - Dokumentnr: 325997 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 78/2397
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 30/2397
Snr: 4
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 5
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 6
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 7
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 89/2397
Snr: 8
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 9
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 85/2397
Snr: 10
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 11
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 52/2397
Snr: 12
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 13
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 14
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 15
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 89/2397
Snr: 16
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 17
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 82/2397
Snr: 18
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 19
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 52/2397
Snr: 20
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 21
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 22
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 23
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 80/2397
Snr: 24
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 141/2397
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Info eiendomsskatt

Ikke fastatt ennå blir fakturert av kommunen

Nøkkelinformasjon

Diverse

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/442:
25.02.1991 - Dokumentnr: 1086 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:200 Bnr:441


26.05.1999 - Dokumentnr: 2700 - Målebrev
Oppmåling over grensestrekning
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 947672 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:442


03.03.2023 - Dokumentnr: 235499 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:506
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt


28.03.2023 - Dokumentnr: 325997 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 78/2397
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 30/2397
Snr: 4
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 5
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 6
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 7
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 89/2397
Snr: 8
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 9
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 85/2397
Snr: 10
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 11
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 52/2397
Snr: 12
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 13
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 14
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 15
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 89/2397
Snr: 16
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 17
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 82/2397
Snr: 18
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 105/2397
Snr: 19
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 52/2397
Snr: 20
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 90/2397
Snr: 21
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 128/2397
Snr: 22
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 130/2397
Snr: 23
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 80/2397
Snr: 24
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 141/2397
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag


Meglers vederlag er avtalt til kr 28.000 eks. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 10.000,-, oppgjørshonorar kr 2.000,- I tillegg belastes selger direkte utlegg. Alle priser er eks mva

Visning

Produktnr: F8F544D1-D183-4F88-81A8-790E88EA7493 Kategori: