Lillesand

Bergshaven 22

Prisantydning
6 200 000 kr - 6 350 000 kr
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
B 3 154 ㎡ 158 ㎡ 6 376 170 kr
C 3 144 ㎡ 148 ㎡ 6 226 170 kr

Oversikt

Bergshaven Park - 4 prosjekterte eneboliger med garasje | 2 solgt | Etablert, sentralt område m/ kort vei til sjøen

Om eiendommen

Oppvarming

Boligene blir levert med varmekabler i gang, bad, wc/bad og vaskerom.
Det blir også levert balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
Hver bolig får pipe med vedovn. Vedovnen som blir levert er type Lotus Mira 3 eller tilsvarende i stue andre etasje.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet ligger kun ca. 10 min gange fra Lillesand sentrum. Det er kort avstand til fine badeplasser ved sjøen, fine turområder og bussholdeplass med god korrespondanse til f. eks. Kristiansand, Grimstad og Arendal. Fra Bergshaven 22 er det ca. 1 km til Lillesand sentrum. Det er ca 800 meter til nærmeste matbutikk og bussholdeplass. Det er ca 200 meter til sjøen og flotte badeplasser. Et attraktivt og populært nabolag med nærhet til det meste du kunne trenge.

Adkomst: Fra gamle E-18 kjører du Borkedalsveien i retning sjøen, ta til høyre inn Luntevikveien - og hold til venstre før du tar andre avkjøring med venstre, som er Bergshaven. Kommer du fra Lillesand sentrum følger du Sandsmyra til krysset Fossbekkveien/Bordedalsveien, og følger videre inn i Luntevikveien som beskrevet over. Tomten/byggeplass er merket.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse og Kjøper har krav som følge av mangelen, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til mangelen er utbedret. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Dersom eiendommen skal seksjoneres/re-seksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtakelse.

Vei, vann og avløp

Eiendommene vil bli tilkoblet offentlig vei, vann og avløp. Stikkveien fra inn til de fire husene er privat og det er disse fire husenes felles ansvar med vedlikehold, brøyting og drift av denne veien.

Reguleringsplan

Eiendommene er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse og tilhører reguleringsplan for Bergshaven Park, datert 12.09.2012, se vedlegg. På generell basis gjør vi oppmerksom på at kan foreligge fremtidige plan hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Selger er ikke kjent med andre planer.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/33/285:
27.08.1881 - Dokumentnr: 900072 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: BRØDRENE HERLOFSEN
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


01.07.1936 - Dokumentnr: 581 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


08.11.1954 - Dokumentnr: 1683 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:285
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


04.05.1968 - Dokumentnr: 1013 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.1977 - Dokumentnr: 99 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:903
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.1977 - Dokumentnr: 303 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.1977 - Dokumentnr: 304 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


12.04.1977 - Dokumentnr: 1631 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:896
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:897
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:900
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:901
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:902
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:902
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:908
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:909
VEDR. DBNR. 1631 - 1639/1977.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


27.06.1977 - Dokumentnr: 2824 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:899
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:907
VEDR. DBNR. 2824 OG 2825/1977.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1977 - Dokumentnr: 4937 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:898
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:906
VEDR. DBNR. 4937 OG 4938/1977.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


30.01.1978 - Dokumentnr: 522 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:911
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


31.01.1978 - Dokumentnr: 540 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:939
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:943
VEDR. DBNR. 540 OG 541/1978.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.1978 - Dokumentnr: 654 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:940
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


17.03.1978 - Dokumentnr: 1320 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:961
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.1978 - Dokumentnr: 1357 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:960
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.1978 - Dokumentnr: 1357 - Best. iflg. festekontrakt
Bestemmelse om gjerde
Rettet etter tinglysingsloven § 18 07.10.2014, CW. Registrert bestemmelser i festekontrakt iht. det dokumentbeskrevne.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.1978 - Dokumentnr: 1357 - Best. iflg. festekontrakt
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Rettet etter tinglysingsloven § 18 07.10.2014, CW. Registrert bestemmelser i festekontrakt iht. det dokumentbeskrevne.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


10.07.1978 - Dokumentnr: 3268 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:939
Ført inn i h t Tgl. paragraf 18, 15.01.2002.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


12.01.1979 - Dokumentnr: 175 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:985
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.1979 - Dokumentnr: 2285 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1012
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.1979 - Dokumentnr: 2285 - Bestemmelse om gjerde
Uteglemt registrert. Rettet i medhold av tingll § 18, 30.10.2014, US
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.1979 - Dokumentnr: 2285 - Best. iflg. festekontrakt
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Uteglemt registrert. Rettet i medhold av tingll § 18, 30.10.2014 US
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


11.10.1979 - Dokumentnr: 5332 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1011
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1011
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


27.03.1980 - Dokumentnr: 1758 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:943
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


17.12.1980 - Dokumentnr: 6866 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1044
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1981 - Dokumentnr: 6187 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:990
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


01.02.1982 - Dokumentnr: 533 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:905
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.1982 - Dokumentnr: 5950 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:906
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


09.02.1983 - Dokumentnr: 777 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:904
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


28.02.1983 - Dokumentnr: 1143 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:895
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


07.06.1985 - Dokumentnr: 3727 - Best. om båt/bryggeplass
RETTIGHETSHAVER: THEIS PEDERSEN
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1985 - Dokumentnr: 9053 - Best. om båt/bryggeplass
RETTIGHETSHAVER: HANS EIDE
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


27.12.1991 - Dokumentnr: 6843 - Rettsbok
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:476
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.02.1995 - Dokumentnr: 984 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1255
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


22.04.1996 - Dokumentnr: 2177 - Bruksrett
Rettighetshaver: Lillesand kommune til friområde innenfor
reguleringsplan stadfestet 3.12.1987.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.06.1996 - Dokumentnr: 3381 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1230
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


16.10.2003 - Dokumentnr: 6328 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1381
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.2005 - Dokumentnr: 918 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1381
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.2005 - Dokumentnr: 918 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1381
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


17.10.2022 - Dokumentnr: 1170418 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


17.09.1954 - Dokumentnr: 1388 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:34


01.01.2020 - Dokumentnr: 1654018 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:33 Bnr:285


17.03.2021 - Dokumentnr: 321270 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Elektronisk innsendt


25.10.2021 - Dokumentnr: 1331457 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1545
Elektronisk innsendt


25.10.2021 - Dokumentnr: 1331496 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1546
Elektronisk innsendt


25.10.2021 - Dokumentnr: 1331508 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1547
Elektronisk innsendt


25.10.2021 - Dokumentnr: 1331527 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1548
Elektronisk innsendt


08.11.1954 - Dokumentnr: 1683 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:34
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:285
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1545
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1546
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1547
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1548
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi og dokumentavgift fordeles etter følgende oppsett for de fire husene.
Tomt 1: Tomteverdi kr 1.000.000,-.
Dokumentavgift kr 25 000,-

Tomt 2: Tomteverdi kr 1.000.000,-.
Dokumentavgift kr 25 000,-

Tomt 3: Tomteverdi kr 1.000.000,-.
Dokumentavgift kr 25 000,-

Tomt 4: Tomteverdi kr 1.000.000,-.
Dokumentavgift kr 25 000,-

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/33/285:
27.08.1881 - Dokumentnr: 900072 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: BRØDRENE HERLOFSEN
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


01.07.1936 - Dokumentnr: 581 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


08.11.1954 - Dokumentnr: 1683 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:285
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


04.05.1968 - Dokumentnr: 1013 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.1977 - Dokumentnr: 99 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:903
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.1977 - Dokumentnr: 303 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.1977 - Dokumentnr: 304 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


12.04.1977 - Dokumentnr: 1631 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:896
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:897
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:900
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:901
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:902
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:902
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:908
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:909
VEDR. DBNR. 1631 - 1639/1977.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


27.06.1977 - Dokumentnr: 2824 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:899
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:907
VEDR. DBNR. 2824 OG 2825/1977.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1977 - Dokumentnr: 4937 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:898
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:906
VEDR. DBNR. 4937 OG 4938/1977.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


30.01.1978 - Dokumentnr: 522 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:911
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


31.01.1978 - Dokumentnr: 540 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:939
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:943
VEDR. DBNR. 540 OG 541/1978.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.1978 - Dokumentnr: 654 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:940
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


17.03.1978 - Dokumentnr: 1320 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:961
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.1978 - Dokumentnr: 1357 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:960
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.1978 - Dokumentnr: 1357 - Best. iflg. festekontrakt
Bestemmelse om gjerde
Rettet etter tinglysingsloven § 18 07.10.2014, CW. Registrert bestemmelser i festekontrakt iht. det dokumentbeskrevne.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.1978 - Dokumentnr: 1357 - Best. iflg. festekontrakt
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Rettet etter tinglysingsloven § 18 07.10.2014, CW. Registrert bestemmelser i festekontrakt iht. det dokumentbeskrevne.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


10.07.1978 - Dokumentnr: 3268 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:939
Ført inn i h t Tgl. paragraf 18, 15.01.2002.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


12.01.1979 - Dokumentnr: 175 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:985
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.1979 - Dokumentnr: 2285 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1012
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.1979 - Dokumentnr: 2285 - Bestemmelse om gjerde
Uteglemt registrert. Rettet i medhold av tingll § 18, 30.10.2014, US
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


09.05.1979 - Dokumentnr: 2285 - Best. iflg. festekontrakt
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Uteglemt registrert. Rettet i medhold av tingll § 18, 30.10.2014 US
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


11.10.1979 - Dokumentnr: 5332 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1011
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1011
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


27.03.1980 - Dokumentnr: 1758 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:943
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


17.12.1980 - Dokumentnr: 6866 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1044
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1981 - Dokumentnr: 6187 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:990
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


01.02.1982 - Dokumentnr: 533 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:905
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.1982 - Dokumentnr: 5950 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:906
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


09.02.1983 - Dokumentnr: 777 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:904
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


28.02.1983 - Dokumentnr: 1143 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:895
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


07.06.1985 - Dokumentnr: 3727 - Best. om båt/bryggeplass
RETTIGHETSHAVER: THEIS PEDERSEN
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1985 - Dokumentnr: 9053 - Best. om båt/bryggeplass
RETTIGHETSHAVER: HANS EIDE
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


27.12.1991 - Dokumentnr: 6843 - Rettsbok
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:476
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.02.1995 - Dokumentnr: 984 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1255
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


22.04.1996 - Dokumentnr: 2177 - Bruksrett
Rettighetshaver: Lillesand kommune til friområde innenfor
reguleringsplan stadfestet 3.12.1987.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


20.06.1996 - Dokumentnr: 3381 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1230
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


16.10.2003 - Dokumentnr: 6328 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1381
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.2005 - Dokumentnr: 918 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1381
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.2005 - Dokumentnr: 918 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1381
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


17.10.2022 - Dokumentnr: 1170418 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


17.09.1954 - Dokumentnr: 1388 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:34


01.01.2020 - Dokumentnr: 1654018 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:33 Bnr:285


17.03.2021 - Dokumentnr: 321270 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Elektronisk innsendt


25.10.2021 - Dokumentnr: 1331457 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1545
Elektronisk innsendt


25.10.2021 - Dokumentnr: 1331496 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1546
Elektronisk innsendt


25.10.2021 - Dokumentnr: 1331508 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1547
Elektronisk innsendt


25.10.2021 - Dokumentnr: 1331527 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1548
Elektronisk innsendt


08.11.1954 - Dokumentnr: 1683 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:34
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:285
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1545
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1546
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1547
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1548
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:1543
Gjelder denne registerenheten med flere


Produktnummer: 8E8405EE-236D-456C-B2F0-E654E3F0034A Kategori: