Arendal

Bedriftsveien 18 - Salg av Krøgenes Næringsområde AS

Prisantydning
65 000 000 kr
Byggeår
2022
Tomteareal
11 850 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Lager

Oversikt

Arendal/Krøgenes - Til salgs - Kontantstrømseiendom - nyoppførte bygg - Båthuset Arendal med god leiekontrakt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Butikk/verksted:
1.etg:
Gang, butikk med kjøreport, 3 kontorer, lager, garderobe, bad, verksted med kjøreport, kontor, spiserom med kjøkken og bøttekott.
2.etg:
Mesanin (delelager)

Lager/opplags hall:
Stor lagerhall med kjøreport i begge ender.

Kontorbygg: (Byggeår 2010)
1,etg:
Gang, kjøkken, gang x 2, 5 kontorer, tekjøkken, bad, teknisk rom med vent.anlegg.

Oppvarming

Ventilasjonsanlegg og varmepumper.

Beliggenhet

Parkering

Godt med parkeringsplasser på den store tomten.

Beliggenhet

Eiendommene har en ypperlig beliggenhet på Krøgenes Industriområde, øst for Arendal sentrum rett ved og under Tromøybroa med fantastisk beliggenhet og nesten 200 meter med strandlinje/kaiområde mot Tromøysund. Området huser ulike typer industri, handel og kontorer. Med den nylig ferdigstilte tilkomstveien til nye E18 har området fått betydelig forbedret adkomst.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Industri/lager , tilhører reguleringsplan Krøgenes Industriområde , datert 26.03.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Info fra eier:
Tomtene er regulert til industri og lager. I henhold til reguleringsbestemmelsene for Krøgenes Næringsområde kan området benyttes til
industri og lager, samt tilhørende kontorlokaler for produksjon, verksted, entreprenørforretninger, håndverksbedrifter, opplæring, service og merkantil
virksomhet mv. Båtopplag med service og bensinutsalg/marina er tillatt. Det er også mulighet for etablering av privat havn og parkering i angitte deler av strandlinjen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

25.01.2002 - Dokumentnr: 676 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:46

07.08.2002 - Dokumentnr: 6415 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:147
Bestemmelse om vann/kloakkledning

08.10.2010 - Dokumentnr: 773333 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser

17.09.2012 - Dokumentnr: 760092 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:168
Gjelder denne registerenheten med flere

19.02.2014 - Dokumentnr: 141732 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:168
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.


24.05.2005 - Dokumentnr: 4242 - Rettigheter iflg. skjøte
Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver ARENDAL KOMMUNE

Eiendommens rettigheter:

25.01.2002 - Dokumentnr: 676 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:46

17.12.2018 - Dokumentnr: 1696150 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:154
Bestemmelser om pumpekum
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler

17.12.2018 - Dokumentnr: 1696150 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:154
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om snøbrøyting/strøing

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ingen dokumentavgift ved kjøpe av aksjeselskap

Nøkkelinformasjon

Standard

Butikk/verksted:
Innvendig takhøyde på 5,0 m pluss innvendig dragere. Fritthengende skille vegger slik at hele lokalet kan åpnes
til et lokale eller flytte på veggene om ønskelig. Led belysning og alarm. Store glassfasader mot Tromøy
sundet. I forbindelse med butikken er det også satt opp en ny brygge (byggeår 2023) som er 50 meter lang.

Lager/opplags hall:
Den har en innvendig takhøyde på 10,2 m pluss innvendige dragere. Det er lagt opp led belysning i taket, alarm, 2 elektriske porter
samt varmepumper.

Kontorbygg/personalbygg:
Bygget holder en nøktern, men funksjonell standard. Bygget er tilkoblet offentlig vann og
avløp. Stort potensial for videreutvikling av eiendomsmassen:

Diverse

Det er selskapet Krøgenes Næringsområde AS Org: 983 603 610 som er et singel-purposeselskap som skal selges hvor eiendommene Gnr. 511 og BNR: 145,147 og 156 i Arendal kommune utgjør selskapets hovedaktivum. Selskapet har ingen ansatte. Mer informasjon om selskapet finnes i siste årsregnskap, som følger som bilag til dette
prospektet.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

25.01.2002 - Dokumentnr: 676 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:46

07.08.2002 - Dokumentnr: 6415 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:147
Bestemmelse om vann/kloakkledning

08.10.2010 - Dokumentnr: 773333 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser

17.09.2012 - Dokumentnr: 760092 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:168
Gjelder denne registerenheten med flere

19.02.2014 - Dokumentnr: 141732 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:168
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.


24.05.2005 - Dokumentnr: 4242 - Rettigheter iflg. skjøte
Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver ARENDAL KOMMUNE

Eiendommens rettigheter:

25.01.2002 - Dokumentnr: 676 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:46

17.12.2018 - Dokumentnr: 1696150 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:154
Bestemmelser om pumpekum
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler

17.12.2018 - Dokumentnr: 1696150 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:511 Bnr:154
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om snøbrøyting/strøing

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 0AC04C6B-1AFC-4437-BA7C-C9E083404F07