Åpta

Åptefossveien 1

Prisantydning
2 700 000 kr
Omkostninger
83 800 kr
Totalpris
2 783 800 kr
Formuesverdi sekundær
746 250 kr
Byggeår
2021
P-rom
66 ㎡
Bruksareal
70 ㎡
Tomteareal
431 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Nyere fritidsbolig med god planløsning og sjønær beliggenhet.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 70 kvm Sekundærrom: 4 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 70 m².

P-rom inkl: Gang, bad/vaskerom, stue/kjøkken og 2 soverom.
S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk. Det er installert varmepumpe i stue/kjøkken. Det er varmekabler i gulv på badet. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra E39 fra Flekkefjord i retning Lyngdal ta av til høyre mot Farsund/Åpta. Følg veien i ca. 8,5 km og ta deretter til venstre mot Lyngdal. Kjør over broen og ta til venstre. Hytten ligger inne på plassen og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til like ved elven på et tidligere skoleplass-område ca. 500 m fra Camp Åpta. Campingen kan skilte med blant annet sandstrand, svømmebasseng, båthavn og kanoutleie. Det finnes også bademuligheter i ferskvann like i nærheten. Eiendommen ligger i et naturskjønt område hvor turmulighetene er mange.
Det er en ca. 1,5 times biltur til Kristiansand og 2 timers biltur til Stavanger.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.05.2021. Ferdigattesten gjelder 3 stk. fritidsboliger. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ingen dokumentasjon på den utvendige frittliggende gapahuken/boden i de kommunale opplysningene. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen har vannmåler.
Privat vei siste stykket inn til hyttefeltet.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse - konsentrert ihht. arealplan Åpta skole -omregulering, datert 06.11.2014.
Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/159/187:
14.12.2015 - Dokumentnr: 1168491 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:159 Bnr:35


01.01.2020 - Dokumentnr: 990260 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1003 Gnr:159 Bnr:187


14.12.2015 - Dokumentnr: 1168491 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:159 Bnr:35


01.01.2020 - Dokumentnr: 990260 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1003 Gnr:159 Bnr:187


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 67 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 83 800,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 22.12.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Bygningen har en normal god standard i forhold til byggeåret. Bygningen er jevnlig vedlikeholdt.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Fritidsbolig
Utvendig

Taktekking,TG2
Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra takfot i stige.
- Det er avvik:
- Det er registrert begynnende rust på kuttflater på taktekkingen.

Veggkonstruksjon,TG2
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.

Takkonstruksjon/loft,TGIU
Bygningen har saltak og åpen himling i de fleste rom.
• Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til
vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Innvendig
Overflater - 2,TG2
- Det er avvik:
- Gulvlist på vegg mot sør dekker ikke over hele parketten. Laminatgulvet i stue/kjøkken fremstår med enkelte bruksmerker.

Innvendige trapper,TG2
Boligen har malt tretrapp opp til hemsen.
- Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
- Det gjøres oppmerksom på at rekkverket på hemsen er for lavt dersom den brukes som oppholdsplass.

Innvendige dører,TG2
Dørene har karmer og dørblad av tre.
- Det er avvik:
- Det er registrert skrap/skade på dørkarmen inn til stue/kjøkken

Våtrom
Etasje > Bad/vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Veggene har baderomsplater. Taket er malt.
- Det er avvik:
- Det er montert oppkantflis utenpå veggplatene som ikke er i henhold til monteringsanvisning på veggplatene.

Etasje > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler.
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Etasje > Bad/vaskerom
Sanitærutstyr og innredning,TG2
Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.
- Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
- Det kan være benyttet annen løsning som for eksempel "sisterne med sealingbag"

Etasje > Bad/vaskerom
Ventilasjon,TG2
Rommet er ventilert med mekanisk/elektrisk avtrekksvifte.
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Kjøkken
Etasje > Stue/kjøkken
Overflater og innredning - 2,TG2
- Det er avvik:
- Fugene mellom benkeplatene har løsnet.

Tomteforhold
Terrengforhold,TG2
Terrenget rundt hytten er tilnærmet flatt.
- Det er avvik:
- Det er ikke tilstrekkelig fall på terrenget bort fra bygningen.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Oppvaskmaskin, platetopp og stekeovn.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Fellesareal medfølger, ideell andel 1/11. Selger opplyser at det ikke betales noen årlig avgift og ikke har vært noen organiserte dugnader pr. d.d. En eventuell kjøper må forvente at dette kan tilkomme.

Randonmåling

Fra tilstandsrapport: Basert på byggeåret skal bygget være utført med forskriftsmessig radonsperre og jeg forutsetter at det foreligger dokumentasjon så lenge det foreligger ferdigattest på bygningen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61230140. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/159/187:
14.12.2015 - Dokumentnr: 1168491 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:159 Bnr:35


01.01.2020 - Dokumentnr: 990260 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1003 Gnr:159 Bnr:187


14.12.2015 - Dokumentnr: 1168491 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:159 Bnr:35


01.01.2020 - Dokumentnr: 990260 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1003 Gnr:159 Bnr:187


Info kommunale avgifter

Gjelder vann, avløp, renovasjon og feiing.

Byggemåte

Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra takfot i stige. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Bygningen har saltak og åpen himling i de fleste rom. Vinduene har karmer av tre og er fra byggeåret. Vinduene har karmer av tre og er fra byggeåret. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Terrassedøren anbefales å justere. Hytten har markterrasse på fasadene mot sør og vest.

Polisenummer

577744

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er innlagt fiber i hytten.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har intet å bemerke, utfylt egenerklæring er vedlagt i prospektet.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Frende

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 49 000,00 inkl. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.900,-, oppgjør- og visningshonorar kr 11.900,-, og annonsering kr. 4.950,- I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
Totalt ca. kr 80 750,- inkl. mva.

Visning

Produktnr: AC175DCF-AF82-4B80-987E-F5DEB8DAAEA6 Kategori: