Lillesand

4215-30/115/0/0

Prisantydning
7 500 000 kr
Totalpris
7 500 000 kr
Tomteareal
6 183 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Næringstomt

Oversikt

Sentralt plassert næringstomt langs FV 402 og med kort avstand til E18. Tomten er grovplanert.

Beliggenhet

Adkomst

Via fv 402, like etter innkjørselen til Storemyrlia

Parkering

Forespeilet på egen tomt

Beliggenhet

Meget sentralt plassert på Storemyr. Tomten ligger med meget god eksponering mot fv 402 mot Birkeland, ved innkjørselen til Storemyrlia. Tomten ligger med kun kort avstand fra E18 (ca 700meter) med god ankomst til akse øst/vest.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

offentlig

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Industri, tilhører reguleringsplan for Storemyr Industriområde, datert 06.09.00. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/30/115:
03.07.2007 - Dokumentnr: 534191 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:30 Bnr:88


01.01.2020 - Dokumentnr: 1080792 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:30 Bnr:115


Kommentar konsesjon

Salg av aksjer utløses ikke konsesjonskrav.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tomten er grovplanert. Fremføring av teknisk anlegg til planlagt bygg, samt subbus må påregnes.

Diverse

Det vil bli utarbeidet en kjøpekontrakt for kjøp av selskap basert på Forum for næringsmegleres siste standardavtale tilpasset objektet. Kontakt megler for mer informasjon om avtalen.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/30/115:
03.07.2007 - Dokumentnr: 534191 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:30 Bnr:88


01.01.2020 - Dokumentnr: 1080792 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:30 Bnr:115


Produktnummer: 6070FCD7-CDFD-44DD-81C1-FA6139876B3F Kategori: