Signatur av oppdragsavtale

Avtalen mellom selger og eiendomsmegler kalles en oppdragsavtale eller et oppdragsskjema. Avtalen regulerer alle økonomiske betingelser i forbindelse med salget. 

2. Signere oppdragsavtale

Eiendomsmegler presenterer alle økonomiske betingelser rundt salget for selger på en oversiktlig måte. Oversikten inneholder kostnader for å innhente nødvendige og lovpålagte opplysninger om eiendommen som skal selges. I tillegg får selger presentert anbefalt markedsføring med priser. Sørmegleren praktiserer ikke liten skrift og selger skal ha oversikt fra dag èn. 

Etter befaring i boligen og på eiendommen går eiendomsmegler gjennom salgsprosessen og salgstilbudet formaliseres i en oppdragsavtale. Her fremkommer alle økonomiske og juridiske betingelser. Oppdragsavtalen signeres av eiendomsmegler og selger. 

Dette gjør eiendomsmegler med oppdragsavtalen

  • Utarbeider oppdragsavtale 
  • Går gjennom og signerer oppdragsavtale
  • Sender selger en kopi av den signerte oppdragsavtalen
  • Journalfører oppdragsavtalen i Sørmeglerens digitale arkiv

Dette gjør selger med oppdragsavtalen

  • Gjør seg kjent med innholdet i oppdragsavtalen
  • Signerer oppdragsavtale sammen med eiendomsmegler

Det er viktig at du forstår betingelsene i forbindelse med salget. Still spørsmål. Ingen salg er like og ingen spørsmål dumme.