Overtagelse

Dagen selger leverer nøkler og eiendom til kjøper har kommet. En godt forberedt overtagelse gir det beste resultatet. Eiendomsmeglers oppgave er å gjøre overtagelsen trygg og effektiv. På kontraktsmøtet går vi gjennom hva som skjer på overtagelsen, og hva som må forberedes i forkant. 

8. Overtagelse

På overtakelsesdatoen skal kjøper ha innbetalt den avtalte kjøpesummen til Sørmeglerens klientkonto. Både kjøper og selger får SMS så snart oppgjøret mottas på Sørmeglerens klientkonto. 

Overtagelsen kan ikke skje før frist for forkjøpsrett har utløpt. 

Selger og kjøper møtes på eiendommen og går sammen gjennom boligen og eiendommen før nøkler overleveres til kjøper. Målestand på strøm- og vannmåler noteres i fellesskap på en overtagelsesprotokoll, og kjøper bekrefter at eiendommen er rengjort som avtalt. Overtagelsesprotokollen signeres av selger og kjøper. Selger leverer overtagelsesprotokollen til eiendomsmegler. 

Les om hvor godt det skal vaskes før overtagelse

Fra og med overtagelsesdato overtar kjøper på fagspråket risikoen for eiendommen. I praksis betyr dette at kjøper bærer kostnader for forsikring, løpende kostnader og det generelle ansvaret for eiendommen. 

Dette gjør eiendomsmegler på overtagelsen

 • Gjennomgår i forkant hva som skal skje på overtagelsen
 • Kontrollerer og bekrefter til kjøper og selger at kjøpesum er innbetalt på konto

Dette gjør selger før overtagelsen

 • Flytter ut og vasker ned boligen
 • Rydder eiendommen
 • Sier opp strømabonnement
 • Sier opp hus- og innboforsikring

Dette gjør selger på overtagelsen

 • Møter kjøper på eiendommen på avtalt tidspunkt
 • Går gjennom boligen, sjekker rengjøring og leser av strøm- og vannmåler
 • Regner pro & contra som kommunale avgifter, fellesutgifter og andre løpende utgifter som skal fordeles mellom kjøper og selger 
 • Informerer om praktiske ting kjøper bør vite om 
 • Fyller ut overtagelsesprotokoll og leverer nøkler til kjøper
 • Leverer overtagelsesprotokoll til eiendomsmegler på epost