Klargjøring for salg

Et godt boligsalg starter med gode forberedelser. Informasjon om eiendommen skal innhentes, og eiendommen skal presenteres fra sin beste side. 

3. Klargjøring for salg

Gode forberedelser er nøkkelen til et godt boligsalg. På befaring gjennomgår selger og eiendomsmegler boligen, og megler gir råd om hvordan boligen kan presenteres, hvilke tiltak som bør gjennomføres før boligen legges for salg og hva som kan øke verdien. Som selger avgjør du hvor mye innsats som skal legges ned. 

Boligsalgsrapport og fotograf bestilles av eiendomsmegler. Begge tar kontakt med selger og avtaler tidspunkt. Før fotografen kommer, bør eiendommen ryddes grundig. Ryddige rom gir bedre bilder, og gode bilder vekker interesse hos potensielle kjøpere. Takstmann utarbeider en tilstandsrapport. I forbindelse med dette må du fylle ut en egenerklæring på eiendommen din. Det er viktig at alle positive og negative sider kommer frem. I tillegg må du lage en energiattest og levere eiendomsmegler.

Les mer om energimerking

Eiendomsmegler bestiller i tillegg informasjon fra kommunen, Statens Kartverk, forretningsfører, boligselgerforsikring med mer.

Til slutt lages selve salgsoppgaven. Etter du som selger har lest gjennom og kommet med innspill og rettelser, godkjenner du salgsoppgaven, og eiendommen er klar for salg. Nå er vi i gang!

Dette gjør eiendomsmegler i klargjøringsfasen

  • Innhenter lovpålagte og relevante opplysninger om eiendommen
  • Bestiller fotograf, takstmann og eventuelt stylist
  • Gir gode råd og tips i forberedelsesfasen

Dette gjør selger i klargjøringsfasen

Selger rydder, vasker og gjennomfører de oppgraderingene som skal gjøres før eiendommen legges for salg. Eiendomsmegler bestiller fotograf, takstmann og eventuelt stylist, som kontakter deg og avtaler tidspunkt. Selger er ofte også tilstede når fotografen og takstmannen besøker eiendommen.

Det er flere dokumenter som må fylles ut, signeres og returneres megler. 

Disse dokumentene må returneres til eiendomsmegler 

  • Egenerklæring i forbindelse med boligselgerforsikring
  • Energiattest
  • Selgers intervju-skjema 
  • Sikringsobligasjon