Budrunde

Når bud er mottatt vil eiendomsmegler holde selger, budgivere og interessenter løpende informert om fremdrift og eventuelt nye bud. Eiendomsmegler tar også rollen som veileder, og rådgir ved behov. Sørmeglerens mål er å skape en gunstig konkurranse, så du som selger oppnår best mulig pris for din eiendom. 

6. Budrunde

Når budrunden er i gang, vil du hele tiden holdes informert om hva som skjer. Budrunden kan også følges live i Din Sørmappe. Du bestemmer selv hvilket bud som skal aksepteres, og om du vil akseptere bud i det hele tatt. Vi gir oss ikke før du er fornøyd!

I forbindelse med budaksept avtales overtagelsesdato og dato for kontraktsmøte. 

Dette gjør eiendomsmegler i budrunden

  • Tar imot alle bud og administrerer disse
  • Informerer og veileder selger og interessenter skriftlig og pr. telefon
  • Sender SMS hver gang det kommer inn nye bud
  • Avklarer budgivers finansieringsmulighet
  • Avklarer forbehold i bud, og eventuelle uklarheter
  • Informerer budgiver om aksept eller avslag
  • Sender akseptbrev til kjøper og selger

Dette gjør selger i budrunden

Det kan være nervepirrende når telefonen plinger. Eiendomsmegler sender alltid SMS når det kommer inn bud. I tillegg har dere dialog på telefon. Som selger må du ta stilling til budene som kommer inn. 

Når budrunden er i gang, kan bud ha korte frister. Derfor er det viktig at du som selger er tilgjengelig på telefon. 

Vær tilgjengelig på telefon i budrunden! 

Når budrunden nærmer seg slutten, har du som selger tre valg: Akseptere bud, avslå bud eller gi motbud. Motbud vil si å tilby en budgiver å kjøpe eiendommen til en bestemt pris. Eiendomsmegler rådgir deg også i den avsluttende fasen.