Befaring med eiendomsmegler

Befaring er eiendomsmelgers første møte med eiendommen, og ofte selgers første møte med eiendomsmegler. Vi kommer hjem til deg, eller møtes på eiendommen som skal selges dersom du ikke bor der. Dette møtet kalles befaring. 

1. Befaring / verdivurdering

Eiendomsmegler går grundig gjennom boligen og eiendommen, snakker om dine forventininger og svarer på alt du måtte ønske å vite. Vi ønsker å være din samarbeidspartner og rådgiver. Husk at du kjenner til detaljer ved eiendommen som ikke eiendomsmegler er kjent med. Fortell om disse! Eiendomsmeglers oppgave er å kartlegge muligheter, utfordringer og hvilke målgrupper eiendommen vil være interessant for. På befaring vil eiendomsmegler også ta en verdivurdering av eiendommen, og sammen finner dere riktig prisantydning. 

Etter gjennomgangen i boligen og på eiendommen, går eiendomsmegler gjennom salgsprosessen og skriver en avtale på et oppdragsskjema. Her fremkommer alle økonomiske betingelser. Husk at eiendomsmeglertjenester er pålagt merverdiavgift.

Dette gjør eiendomsmegler på befaring

  • Gir gode råd og tips om salgsprosessen, markedet og forventninger
  • Gir gode råd om hvordan du kan øke verdien på din bolig
  • Estimerer markedsverdi på boligen basert på størrelse, standard, beliggenhet og utviklingen i eiendomsmarkedet
  • Anbefaler strategi og fremdriftsplan for salget
  • Presenterer tilbud på salg og går gjennom oppdragsavtale

Dette gjør selger på befaring

I forkant av befaringen er det lurt å finne frem den dokumentasjonen du har om eiendommen. Som selger eller selges stedfortreder deltar du på befaringen sammen med eiendomsmegler. 

Dette vil eiendomsmegler spørre deg om på befaring

  • Arealer og bygninger og tomt
  • Byggeår og modernisering
  • Faste løpende utgifter som kommunale avgifter, felleskostnader, kostnader til felles vei, vann, avløp etc. 
  • Fellesgjeld
  • Andre ting som kan ha innvirkning på et eventuelt boligsalg

Bestill befaring