Hyttemegler i Valle

Hyttemegler i Valle

Vi vet at Valle er mer en kun Brokke. Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen trives på fjellet, sommer som vinter, og har hele Setesdalen som sitt nedslagsfelt.