Hyttemegler i Lindesnes

Våre eiendomsmeglere i Lindesnes

Kai Osestad

Eiendomsmegler MNEF Avd. Mandal

Audun Remesvik

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Avd. Mandal

Hyttemegler i Lindesnes

Lindesnes byr på mange hyttefelt og spredt hyttebebyggelse i sjø- og kystnære områder. Kommunen har to tettsteder, Spangereid og Vigeland, som begge yrer med liv sommerstid. Spangereidkanalen deler Lindesneshalvøya i to, og gjør det mulig å krysse norges sydspiss innaskjærs. 

Fra Lindesnes er det kort vei til både Lyngdal og Mandal. Begge byene byr på kjøpesentere, serveringssteder og opplevelser.  

Sørmegleren har to eiendomsmeglere bosatt i kystkommunen.