Hyttemegler på Gautefall

Sørmegleren har erfarne og lokalkjente eiendomsmeglere på Gautefall. Eiendomsmeglerne er hjemmehørende ved flere av våre kontorer, som Kragerø, Tvedestrand og Grimstad. De har stort kontaktnett både på Gautefall og sine hjemsteder - hvor mange av hytteeierne på Gautefall bor. 

Våre eiendomsmeglere på Gautefall

Terje Marcussen

Eiendomsmegler MNEF Avd. Risør/Tvedestrand

Ørjan Mathisen

Eiendomsmegler Avd. Grimstad

Heljar Hogner

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Avd. Kragerø

Guro Hana

Eiendomsmeglerfullmektig Avd. Kragerø

Per Erling Fløistad

Eiendomsmegler / Avd. leder Avd. Risør/Tvedestrand

Kent Andersen

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Avd. Kragerø