Hyttemegler i Åseral

Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen har etter mange år utenbys flyttet hjem til Evje. Herfra betjener han hele Setesdalen, og megler både hytter og helårsboliger. 

Sørmegleren har i mange år vært til stede og kjenner det naturskjønne området godt.

Våre hyttemeglere i Åseral

Jan Terje Halvorsen

Eiendomsmegler / Avd. leder Avd. Setesdal

Maria Stornes

Eiendomsmegler Avd. Setesdal