Hyttemegler i Åseral

Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen har etter mange år utenbys flyttet hjem og startet nytt Sørmeglerkontor på Evje. Herfra betjener han hele Setesdalen, og megler både hytter og helårsboliger. 

Sørmegleren har i mange år vært til stede i det naturskjønne området, men det er først i 2019 vi åpner eget kontor i naturperlen.