E-takst

E-takst representerer den nye bransjestandarden for verdivurdering fra megler. Vurderingen gjøres på bakgrunn av meglers erfaring, opplysninger og dokumentasjon. Siste eiendomssalg i området vurderes. Formålet er å gi et sikrere verdianslag av eiendommen.

E-taksten skal gi deg en indikasjon på hva forventet salgssum for din eiendom er i dagens marked, og brukes blant annet i forbindelse med refinansiering av lån, salg av bolig eller hvis du skal stå som kausjonist.

> Bestill E-takst her