Endringer i avhendingsloven trådte i kraft ved nyttår. Har lovgivers intensjon om å redusere konflikter rundt kjøp og salg av bruktboliger fungert som planlagt?

Under Arendalsuka arrangerte Sørmegleren, Sparebanken Sør og Eiendom Norge Boligdagen 2022, og her fikk jeg snakket med to eksperter på området: Hanne Nordskog- Inger, eiendomsmegler og fagsjef i Eiendom Norge og Blerande Thaqi, advokat og fagsjef boligkjøperforsikring i Help.

Hva er status etter åtte måneder med «ny» avhendingslov, Hanne Nordskog-Inger?

– Stort sett bra! Nå må det sies at åtte måneders erfaring er lite, da boligen må være solgt og overtatt før vi vet om kjøper har opplevd mangler, eller ikke. Og selv om det har vært overtagelse, er det ikke sikkert at feil og mangler avdekkes første halvår. Tilbakemeldinger fra meglere i hele landet er likevel at både selgere og interessenter opplever at informasjonsverdien i salgsmateriellet er bedre enn før.

Hanne Nordskog-Inger, Eiendomsmegler og fagsjef i Eiendom Norge (t.v.) sammen med Hanne Geelmuyden, Stabssjef i Sørmegleren Kristiansand

Hvem har merket mest til lovendringene, kjøper eller selger?

– Selger! Med de nye reglene er en større del av risikoen plassert hos selger, noe de fleste har tatt inn over seg ved å informere grundigere enn før. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende mangler det er opplyst om i salgsoppgave eller annen informasjon gitt før budaksept. Det er ikke nytt nå, men fordi salgsmateriellet er mer omfattende, er det mer for kjøper å sette seg inn i.

Hvordan har takstbransjen taklet overgangen?

– Takstbransjen har fått en forskrift som regulerer innholdet i tilstandsrapporter, herunder nytt skjematur, nytt innhold og nye krav til kunnskap. Det gikk relativt kort tid fra forskriften ble kunngjort og til den var gjeldende; i lys av dette har takstbransjen taklet overgangen godt. Det var områder i Norge hvor takster ble en flaskehals i bolighandelen fordi alt tok lenger tid, men dette er bedre nå.

En av eiendomsmeglerens viktigste oppgaver er å være rådgiver for selger og kjøper, og spesielt etter lovendringer. Hvordan har dette gått?

– Eiendomsmeglerne har god erfaring med endringer i regelverket, og er dyktige til å omstille seg. Det er stor interesse for kurs og erfaringsutveksling, og jeg opplever at nye regler har resultert i et felles kvalitetsløft for informasjonsoverføring i bolighandelen. Så gjenstår det å se hvordan tallene til forsikringsselskapene ser ut om ett år eller to, vi er ennå i en tidligfase, sier Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Blerande Thaqi, har lovendringen påvirket ditt fagfelt – boligkjøperforsikring?

– Vi har færre henvendelser i år enn i fjor, og noen er mer spørsmål om lovendringene enn klager på boligkjøpet. Men det er for tidlig å si hvor mye av nedgangen som skyldes loven, og hva som kan tilskrives at færre boliger selges. Vi har ennå ikke hatt saker om boliger kjøpt etter lovendringen i retten. De fleste tvistesakene ble løst, og resten ikke er til domstolsbehandling ennå.

Blerande Thaqi, Advokat og fagsjefboligkjøperforsikring i Help
Hvordan har meglerne håndtert overgangen?

– Vi er imponert over hvor raskt og smidig meglerbransjen har implementert nye regler i daglige rutiner, for lovendringene krevde ganske store endringer i prosessene knyttet til kjøp og salg av bolig. Men vi ser at salgsoppgavene inneholder gode forklaringer, og meglerne ser ut til å ha bra kunnskap om endringene, sier Blerande Thaqi, advokat og fagsjef i Help.

Foreløpig ser det ut til at lovendringene virker etter hensikten. At en tryggere bolighandel er vinn–vinn–vinn både for kjøpere, selgere og eiendomsmeglere er det i hvert fall ingen tvil om!

Skrevet av

Hanne Geelmuyden

Ta kontakt

Fant du det du lette etter?