Ser du for deg å spare penger på å pusse opp bad?

Ser du for deg å spare penger på å pusse opp bad eller gjøre elektriske installasjoner selv? Det kan fort bli dyrt. Fra 01.01.2022 ble det nye spilleregler for salg og kjøp av bolig.

– Hovedpoenget er at selger ikke lenger kan selge boligen «som den er», og må dermed dokumentere boligen bedre. Kjøper får et større ansvar for å sette seg nøye inn i informasjonen som blir gitt om boligen, sier Hanne Geelmuyden, fagsjef hos Sørmegleren.

Lovverket som regulerer bolighandel mellom kjøper og selger, kalles Avhendingsloven. Fra nyttår gjøres en rekke justeringer i denne loven, som vil få konsekvenser for deg som skal selge bolig.

Bedre beslutningsgrunnlag

– For boligselger er det viktigst å ta inn over seg at noe av risikoen for skjulte feil og mangler, flyttes fra kjøper til selger. For deg som skal kjøpe bolig, er det undersøkelsesplikten som skjerpes, forklarer Geelmuyden.

Mange som har sett på boligannonser har sett teksten «selges som den er». Det blir det slutt på fra nyttår.

– Hensikten med endringene er kort fortalt å redusere risikoen for konflikter i etterkant av et salg, ved å øke kravet til dokumentasjon fra selger, og samtidig skjerpe undersøkelsesplikten hos kjøper.

Konsekvenser

Kjøper får altså et bedre beslutningsgrunnlag, men ilegges også et større ansvar for å sette seg grundig inn i all dokumentasjon knyttet til salget. – Selv om de nye reglene ikke vil tre i kraft før årsskiftet, kan de allerede nå få konsekvenser for deg som planlegger å selge bolig, sier Geelmuyden i Sørmegleren.

– Å klargjøre en bolig for salg, tar ofte noen uker. Og det ikke uvanlig at boliger som legges ut for salg like før jul, vil bli solgt først på nyåret. Og dersom boligen blir solgt fra og med 1. januar 2022, er det nye lovverket gjeldende. Så de som nå skal forberede boligsalg, bør ta høyde for endringene, understreker Geelmuyden.

Har du boligrelaterte spørsmål?  Kontakt ditt lokalkontor.

Mer ansvar

De nye bestemmelsene innebærer også viktige endringer for hva en tilstandsrapport minimum skal inneholde. En viktig endring er at bygningssakkyndige skal bore hull i veggen mot våtsone på bad og i utlektede vegger i underetasjer og kjellerrom.

Altså steder hvor det er erfaringsmessig er størst risiko for fuktskader. Videre skal bygningssakkyndige vurdere årsak til registrerte avvik anslå økonomiske konsekvenser av disse ved å gi et kostnadsanslag på eventuell utbedring av avviket/skaden.

– For selger blir det svært viktig å gi god og riktig informasjon, sørge for å dokumentere tilstanden med en godkjent tilstandsrapport og å fylle ut egenerklæringen etter beste evne, sier Espen Fuglesang, fagdirektør for NITO-takst.

Espen Fuglesang, NITO.

Høyere kostnader

Kostnadene ved forskriftsmessige tilstandsrapporter er beregnet til å bli 15 prosent høyere enn dagens rapporter. Det blir også innført en egenandel på 10.000 kroner for boligkjøper ved påvist mangler. Det betyr at skader og utbedringer for under 10.000 kroner må dekkes av kjøper selv.

Endringene i avhendingsloven er et resultat av en lang prosess for å gjøre handel med brukte boliger tryggere og mindre konfliktfylt.

– Hvis man som selger er usikker på om noe er relevant, eller om informasjonen er tilstrekkelig, bør man ta det opp med eiendomsmegler eller den bygningskyndige før informasjonen blir publisert. Jo mer du opplyser, desto mindre risiko er det for at kjøper vil klage etter salget, sier Fuglesang. Også som kjøper må man være årvåken, påpeker han.

– Det er viktig å lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse og selgers egenerklæring nøye, da det ikke vil være anledning til å klage på forhold som det er opplyst om.

Her kan du lese mer om avhendingsloven

Skrevet av

Hanne Geelmuyden

Ta kontakt

Fant du det du lette etter?