Tiltak mot koronasmitte i bolighandelen

Hele samfunnet er dypt berørt av koronavirussituasjonen, og alle må bidra til å bekjempe smittespredning. Derfor har vi i Sørmegleren etablert nye rutiner i forbindelse med kjøp og salg av boliger. Vårt ønske er at din bolighandel skal foregå så trygt som mulig i tiden fremover, og vi setter stor pris på at du tar deg tid til å lese følgende informasjon.

Sist oppdatert 01.06.2021 Publisert 20.03.2020

I Sørmegleren er vi pålagt å følge strenge interne retningslinjer i forhold til smittevern. Disse retningslinjene er i tråd med Eiendom Norge og helsemyndighetenes anbefalinger. Som kunde eller samarbeidspartner kan du derfor være trygg på at vi gjør alt som står i vår makt for å bidra til samfunnets felles innsats mot smittespredning. 

De fleste kjenner på en usikkerhet rundt koronaviruset og hva som vil skje fremover. I artikkelen under har vi samlet tips og anbefalinger til hvordan du bør forholde deg til smittevern når det kommer til visninger, møter, overtagelser eller andre kontaktpunkter i forbindelse med boligkjøp og -salg. 

«Drop in» på kontoret

Alle Sørmeglerens kontorer er midlertidig stengt for drop-in, men vi er på jobb og møter deg gjerne. Ta kontakt på telefon, SMS eller e-post for å avtale møter, visninger eller hvis du lurer på noe. Vi ber alle våre kunder følge retningslinjene så besøk på kontoret blir så trygt som mulig. 

Finn kontaktinformasjon til eiendomsmegler her

Rutiner på visning

For å kunne gjennomføre visninger er det flere hensyn å ta, og ved å følge punktene under bidrar du til å redusere smittefaren på visning vesentlig. 

Retningslinjer for deg som holder eller skal på visning: 

 • Ta alltid kontakt med megler for å avtale tidspunkt for visning. Dette gjelder også fellesvisninger. Benytt gjerne skjema for visningspåmelding i finn-annonsen, telefon eller e-post
 • Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte før visningen
 • Ikke delta på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Kontakt megler hvis du er usikker, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 • Dersom selger er i karantene eller smittet, må visningen enten avlyses og utsettes, eller så må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før visning
 • Vi oppfordrer til god hoste- og håndhygiene
 • Legg til rette for god håndhygiene. Benytt antibac både når du kommer og drar fra visninger
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt – vink, smil og si hei stedet! 
 • Hold minimum en – 1 – meter avstand til hverandre og megler
 • Ikke ta på ting i boligen. Har du som interessent behov for å berøre for å undersøke noe nærmere, ta kontakt med megler eller selger så vi kan vaske eller desinfisere overflaten etterpå 
 • Hvis selger er eldre, eller i en annen risikogruppe, foretar megler en risikovurdering og tilrettelegger visningen på en måte som reduserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 • Vi oppfordrer interessenter til å reise til visningen på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko
 • Vi unngår salgsoppgaver i papir i størst mulig grad, da smitte kan overføres på disse flatene
 • På grunn av smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg før eller når de kommer på visning
 • Dersom det i ettertid viser seg at det har deltatt en smittet person på visning, oversender megler informasjon til kommuneoverlegen med navnet på samtlige deltakere på visning
 • Vi følger både lokale og nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak

Befaring og verdivurdering

 • Megler skal avklare med selger om noen i husstanden er koronasmittet eller i karantene. I så tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring inntil situasjonen er forsvarlig avklart
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt, og det holdes minimum en – 1 – meter avstand
 • Megler informerer takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at våre smittevernrutiner må følges

Bestill befaring med eiendomsmegler her

Kontraktsmøte

Sørmegleren tilbyr rene digitale kontraktsmøter med informasjon over telefon. De fleste dokumenter signeres trygt med BankID, og på denne måten slipper partene å dra inn til meglerkontoret.

Fra Eiendom Norge følger vi følgende prosedyrer:

 • Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det
 • Skjøte kan signeres digitalt eller for eksempel ved at kundene signerer på ulike tidspunkt
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere til maksimalt fem personer og sikre god håndhygiene og minimum en – 1 – meter avstand mellom deltakerne
 • Smittefare skal alltid kartlegges før kundemøter 

Overtagelse

Overtakelser krever en representant fra hver av partene. Dersom man utgjør en smitterisiko, eller er i karantene eller faresone, kan man gi andre fullmakt til å delta på overtakelsen og signere protokoll på vegne av seg selv. Sørmegleren er tilgjengelig og ønsker en god dialog med begge parter i perioden mellom kontraktsmøte og overtagelse.

Eiendom Norge har satt følgende retningslinjer for overtagelse:

 • Benytt fortrinnsvis digital overtagelsesprotokoll, og signer med BankID på mobil for å unngå å berøre hverandres smarttelefoner
 • Overtagelser gjennomføres uten fysisk kontakt, og det holdes minimum en – 1 – meter avstand
 • Benyttes papirskjema, må dette leveres til megler. Du kan ta bilde/skanne overtagelsesprotokollen og eventuelle fullmakter og sende til megler her
 • Hvis kjøpere er smittet, i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen. Fullmakter på papir kan legges inn i den digitale overtagelsesprotokollen 
 • Hvis selger er smittet, i karantene eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, det vil også si uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før overtagelse
 • Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon Helsenorge.no og lokale smitteverntiltak på kommunens hjemmeside. Dere vil også kunne se mer detaljerte tiltak på for boligsalg på Eiendom Norges hjemmesider

Vi ser frem til å jobbe med deg og ivareta dine behov knyttet til kjøp og salg av bolig. Ta gjerne kontakt med våre meglere for en uforpliktende prat eller avtale om visning. Sammen finner vi gode løsninger også i disse ekstraordinære tider!