Bamble - Langesund

Lilletorget - Bamblevegen 5, 3970 Langesund

Pris kr 1 747 500 – kr 2 247 500,-

Andel fellesgjeld:  kr 1 747 500,-
Omkostninger:  kr 6 160,-
Totalpris:  kr 3 501 160,-
Felleskostnader inkluderer: Les mer

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Velkommen til Lilletorget i Langesund - 10 leiligheter med parkeringskjeller og heis. 9 solgt - 1 ledig!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Eierform bygning:  Borettslag

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  87–87 m²

Bruksareal:  77,7–93,4 m²

Lilletorget Borettslag består av 10 sentrumsnære og funksjonelle leiligheter med tiltalende og tradisjonell arkitektur som passer godt inn i nærområdet. Leilighetene har god planløsning og alle har 2 soverom. Leilighetsbygget vil ha garasjekjeller med heis opp til 2 etasje. Prosjektet ligger med god solrik beliggenhet rett før Langesund sentrum.

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  2 0. 88m² SOLGT
  3 0. 88m² SOLGT
  4 0. 71m² SOLGT
  5 0. 75m² 78m² SOLGT
  6 0. 88m² SOLGT
  7 0. 88m² SOLGT
  9 0. 87m² kr 4 501 160,-
 • Innhold

  Prosjektet inneholder 10 leiligheter fordelt på en åttemannsbolig og en tomannsbolig. Leilighetene varierer i str og går fra 77,7 - 93,4 kvm. I leilighetsbygget blir det åtte boliger på mellom 77,7 og 91,5 kvadratmeter BRA. Bilen setter du i underetasjen, hvor det er en heis som går opp til syv av leilighetene. I tillegg har alle leilighetene en sportsbod i parkeringskjeller. Alle boligene får en entré/gang, to til tre soverom, ett bad, en åpen stue- og kjøkkenløsning, egen bod/vaskerom og to uteplasser.

  Standard

  De ti leilighetene som utgjør Lilletorget 1 borettslag blir bygget med tradisjonelle og klassiske linjer med god standard. Her ønskes det å skape to bygg som glir naturlig inn i omgivelsene med tanke på form, farger og materialvalg. Boligene leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17). Leveransen omfatter blant annet: • Lys 3-stavs eikeparkett. • Fliser på gulv i både bad, vaskerom, entré og bod. • Hvit 80 cm baderomsinnredning fra LinnBad. • Veggmontert toalett. • Innfellbare dusjvegger • Kjøkkeninnredning i modell Uno fra Sigdal med integrerte hvitevarer. • Varmekabler på vaskeerom/bod og bad. • Parkeringsplass i garasjekjeller. • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Se for øvrig egen fullstendig leveransebeskrivelse i prospekt.

  Oppvarming

  Varmekabler på bad, vaskerom / bod. For øvrig panelovner i oppholdsrom.

  Diverse

  Organisering: Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har avtalt fast pris for leveransen. Borettslaget løper derfor ingen risiko knyttet til forholdende nevnt over.Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger. Medlemsskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag: Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap i boligbyggelaget. Innmelding koster kr. 500,- pr andel og en årskontingent på kr. 200,-. Vedtekter: Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Sikringsordning: Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Dette betinger at alle boligene er solgt. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene. Totalpris: Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader. Felleslån/vilkår: Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon på kr 40 105 000,-. Maksimal fellesgjeld utgjør 50% av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, og det er lagt til grunn rente på 2,0% i prosjektets Bygge- og finansieringsplan, som er datert 26.08.20. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Kapitalkostnader: Kapitalkostnader er renter og avdrag (etter 20 år) på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning: Prosjektet har ikke IN-ordning. Borettslaget kan derimot inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. (Dette betinger også at alle boligene er solgt). Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.
 • Adkomst

  Prosjektet ligger langs Bamlevegen rett før man tar til høyre før rådhuset ned til Langesund sentrum. Tomten er market med skilt/banner.

  Beliggenhet

  Lilletorget har en solrik og sentrumsnær beliggenhet i et etablert boligstrøk i Langesund. Tomten ligger midt i krysset mellom Bambleveien og Baneveien med gangavstand til butikker, konsertområde, sjøen med flotte bademuligheter, samt turområder som bl.a Tangen fort, Steinvika og kyststien. Det er gangavstand til skoler, barnehager, dagligvare, flotte turområder og Langesund sentrum med alle fasiliteter. Brotorvet handlesenter er det nærmeste, og ligger ca. 10 min kjøretur unna.

  Tomt

  Prosjektet, som består av en tomannsbolig og et leilighetsbygg med 8 leiligheter skal føres opp på gnr: 106 bnr: 181 i Bamble kommune. Leilighetene tildeles andelsnummer: 1-10. Andelsnummer for hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Det blir felles eiet tomt for borettslaget på ca. 1425 kvm.

  Parkering

  Alle andelene vil få egen parkeringsplass i parkeringskjelleren under leilighetsbygget. Heis går fra parkeringskjeller opp til 2. etg. 2 av leilighetene i 2.etg vil ikke ha direkte adkomst fra heis.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et område regulert til konsentrert småhusbebyggelse og tilhører Reguleringsplan for Lilletorget, alternativ A, datert 30.06.2016

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Det gjøres oppmerksom på tinglyste servitutter tinglyst på tomten i dag som vil følge eiendommen: Dagboknr 2005/262-3/101 Bestemmelse iflg skjøte: Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld. Pant for andelseiernes borettsinnskudd. Kopi av grunnbokutskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt/kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Grunnbokutskrift kan fås ved henvendelse til megler. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

  Utleie

  Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Husdyrhold

  Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

  Forretningsfører

  Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
 • Prisantydning og omkostninger

  Innskudd fra 1.747.500,- til 2.347.500,- 1 747 500,- (NB: prisen er fast) 1 747 500,- (Andel av fellesgjeld) 3 495 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Andelsomkostninger kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 199,50 (Panteattest kjøper) 6 159,50 (Omkostninger totalt) 3 501 159,50 (Totalpris inkl. omkostninger) til: 2 347 500,- (NB: prisen er fast) 2 347 500,- (Andel av fellesgjeld) 4 695 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (Andelsomkostninger kjøper) 199,50 (Panteattest kjøper) 6 159,50 (Omkostninger totalt) 4 701 159,50 (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. 1 747 500,- (NB: prisen er fast) 1 747 500,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 3 495 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Andelsomkostninger kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 199,50 (Panteattest kjøper) -------------------------------------------------------- 6 159,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 501 159,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

  Betalingsbetingelser

  Det kreves ikke forskudd. Kjøpesummen (innskudd + omk) betales i sin helhet før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

  Felleskostnader inkluderer

  Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader i tillegg til renter og avdrag (etter 20 år) på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjeld søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten. Fellesutgiftene dekker følgende: - Kabel TV/internett/grunnpakke - Vaktmestertjenester - Fellesstrøm fellesareal (ikke oppvarming) - Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke innboforsikring for hver andelseier som må tegnes individuelt) - Kommunale avgifter - Forretningsførsel - Revisjon - Andre driftskostnader - Vedlikehold avsetning Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til et budsjett og er fordelt etter en fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/ borettslagets styre ved overtakelse og vil løpende bli justert i forhold til de virkelige kostnader.

  Formuesverdi

  Primær: Kr. ,- for år 2018. Sekundær: Kr. ,- for år 2018.
 • Adresse med betegnelse

  Lilletorget - Bamblevegen 5, i Bamble kommune.

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Borettslag
 • Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

  Visning

  .

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  81-20-9005

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-20-9005. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

  Vederlag

  Servitutt (Kr.172) Kommunale opplysninger (Kr.2 199) Pantattest selger (Kr.172) Provisjon (Kr.52 500) Totalt kr. (Kr.55 043)

  Sørmegleren Telemark AS org. nr.

  918 067 116

  Vedlegg