Rom

Ringveien 36, 4580 Lyngdal

Prisantydning kr 2 350 000,-

Omkostninger:  kr 74 420,-
Totalpris:  kr 2 424 420,-
Kommunale avgifter:  kr 6 438,- / år
Festeavgift:  kr 2 225,-
Formuesverdi: 

Primær: kr 661 616,- Sekundær: kr 2 381 818,-

Visning

2. mars, kl. 15:30–16:30

Velkommen til visning!

Pen enebolig med 4 (5) soverom. Garasje. Flott utsiktstomt.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Byggeår:  1976

Soverom:  4

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Festet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  173 m²

Bruksareal:  218 m²

Bruttoareal:  233 m²

Tomtareal:  965 m²

Eiendommen ligger i et populært bo-område i Romskogen, i et etablert boligfelt. Meget sentralt, usjenert og lunt beliggende innerst i blindvei. Det er flott utsikt fra tomten utover Romsletta, meget solrikt og barnevennlig område. Nærhet til skole, barnehager, samt Handelsparken og flere butikker m.m.

Tomten har opparbeidet hage og plen. To store terrasser og flere fine uteplasser på tomten. Asfaltert tun og adkomstvei.

P-rom inkl: 1. etg.: Vindfang, hall/trapperom, gang, soverom, kjellerstue (sov.), bad/wc, vaskerom. 2. etg.: Gang/trapperom, bad/wc, 3 soverom, stue, kjøkken.

S-rom inkl.: 1. etg.: Kjølerom, bod, garasje.

Velkommen til visning i Ringveien 36.

 • Bygninger og byggemåte

  Oppført i tre og mur. Vinduer har karmer i tre og to-lags isolerglass. Noen nye vinduer. Taktekke er betongtakstein. Se ellers tilstandsrapport for flere opplysninger.

  Byggeår

  1976 i følge Lyngdal kommune. Tilbygg: ca. 1984.

  Arealer med beskrivelse

  Primærrom: 173 kvm, Bruksareal: 218 kvm, Bruttoareal: 233 kvm Sekundærrom: 45 kvm. Bra. pr. etasje.: 1. etg. 122 m² - 2. etg. 96 m². P-rom inkl: 1. etg.: Vindfang, hall/trapperom, gang, soverom, kjellerstue (sov.), bad/wc, vaskerom. 2. etg.: Gang/trapperom, bad/wc, 3 soverom, stue, kjøkken. S-rom inkl.: 1. etg.: Kjølerom, bod, garasje. Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens innredning av boligen. Selger kjenner ikke til om endringen(e) er omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

  Standard

  Tilstandsrapporten konkluderer med følgende: Enebolig over 2 plan med integrert garasje like ved Lyngdal sentrum. Boligen er bygget i 1976 og påbygd en støpt garasje. Bygget har støpt kjellergulv med murte kjellervegger. Bak bygget er det lagt om ny drenering og fuktsikring. Yttervegger er oppført av bindingsverk med utvendig malt trekledning. Trekledningen er fra byggeår og har enkelte nyere bord. Taket er tekket med betongtakstein fra byggeår. Innvendig er boligen fornyet med gulv og veggflater i enkelte rom. Kjøkken og våtrom er renoverte i nyere tid. Boligen har de fleste bygningsdeler fra byggeår, men fremstår i normal teknisk god stand. Følgende punkter antas å ha størst betydning i en eventuell salgsituasjon: Kledning har normalt behov for vedlikehold av malte overflater. TG: 2 Vinduer fra byggeår har oppnådd en alder hvor det må påregnes vedlikehold. TG: 2 Taktekking og takrenner mm. er fra byggeår og har slitasje. TG: 2 Pipebeslag må byttes i kommende fremtid. TG: 2 Innvendige overflater fra byggeår må påregnes fornying eller utskiftning. TG: 2 Våtrom har ikke tilfredstillende fallforhold mot sluk. TG: 2 Tilstandsgrad kan også være gitt ut fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt. Rapporten må leses i sin helhet. Kjøkkeninnredning er fra Strai-kjøkken og ble montert i 2017. Alle hvitevarene var da nye og disse vil medfølge. Bad/wc i underetasje ble renovert ca. 2015. Ble montert ny sentralstøvsuger i 2017. Slange er innebygd i veggen og støvsugeren er montert på loftet.

  Diverse

  Eiendommen er fullverdiforsikret i Frende med polisenummer: 865190. Boligen er tilknyttet fiberkabel.

  Annet

  Det står et veksthus på eiendommen og dette vil medfølge. Mangler noen ruter.

  Tilstandsrapport

  Tilstandsrapport fra Roy Grimestad datert 02.02.20 er vedlagt denne salgsoppgave og bør leses i sin helhet før budgivning.

  Oppvarming

  Strøm og ved. Montert ny varmepumpe i 2017 og den er plassert i hovedstue (2. etg.) Det er varmekabel i hall, bad/wc, soverom og kjellerstue/soverom i underetasje. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Løsøre og tilbehør

  Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

  Energiattest

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F
 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i et populært bo-område i Romskogen i et etablert boligfelt. Det er flott utsikt fra tomten utover Romsletta, meget solrikt og barnevennlig. Nærhet til skole, barnehager, samt Handelsparken og flere butikker m.m.

  Adkomst

  Fra offentlig gate. Eier opplyser at det siste veistykket på egen tomt er privat.

  Parkering

  På egen tomt, samt i garasje.

  Tomt

  Areal: 965 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2070, Festeavgift: 2225, Festetiden er 99 år, regnet fra 15.12.1971. Opparbeidet hage som er beplantet rundt hele huset, bortsett fra fremside hvor det er asfaltert parkeringsplass og adkomstvei. Det er stor terrasse i begge ender av boligen. Eier opplyser at det kan oppstå noe vannansamling på laveste punkt i tunet.
 • Adresse med betegnelse

  Ringveien 36, Gnr. 155 Bnr. 83 i Lyngdal kommune.

  Selger

  Lars Undheim Elsa Varhaug Undheim Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Omkostninger

  2 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-)) 74 419,50 (Omkostninger totalt) 2 424 419,50 (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

  Offentlige avgifter

  Kr. 6 438 pr. år. Gjelder fast beløp for renovasjon, branntilsyn og feiing, vann og avløp. I tillegg betales det kr 32,49 pr. brukt kubikk vann/avløp. Festeavgift i tillegg: kr 2.225,- pr. år for kommunal tomt.

  Eiendomsskatt

  Ingen eiendomsskatt i Lyngdal kommune

  Formuesverdi

  Primær: Kr. 661 616,- for år 2018. Sekundær: Kr. 2 381 818,- for år 2018.

  Festeavgift

  Festeavgift: kr. 2.225,-

  Vederlag

  Markedspakke Synlig-digitalt (Kr.3 990) Oppgjørshonorar (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 350 000,-) (Kr.45 000) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 900) Totalt kr. (Kr.69 575)

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i område sonet som nåværende boligbebyggelse med krav til infrastruktursone i gjeldende kommuneplan. Alle tiltak på bebygd tomt vil kreve dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Ferdigattest

  Det foreligger ferdigattest datert 01.07.1976. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Vannmåler montert.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Dagboknr.: 415, Tinglyst: 08.02.1977. - festekontrakt med betingelser. Denne vil følge eiendommen og blir stående som heftelse ved eierskifte. Kopi av festekontrakten er vedlagt i salgsoppgave. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen: Ingen tinglyste rettigheter.

  Konsesjon

  Nei

  Odel

  Nei

  Utleiemulighet

  Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.
 • Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

  Boligkjøperforsikring

  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Visning

  Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 72.

  Overtagelse

  Etter nærmere avtale.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Lovverk

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-20-0028. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  61-20-0028

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg