Froland

Rugdeveien 36/38, 4820 Froland

Prisantydning kr 2 598 000,-

Omkostninger:  kr 16 170,-
Totalpris:  kr 2 614 170,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Prosjektert tomannsbolig i solrike omgivelser på Blakstadheia

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Tomannsbolig

Byggeår:  2020

Soverom:  3

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  100 m²

Bruksareal:  100 m²

Tomtareal:  636 m²

 • Innhold

  1. etg.: gang m/ trapp til 2. etg., bad, vaskerom/bod, stue m/ åpen kjøkkenløsning. 2. etg.: Loftsgang/stue, 3 soverom, bad.

  Standard

  Boligene leveres med gjennomført god standard m/ 3-stavs eikeparkett på gulv i alle beboelsesrom, unntatt vindfang/entrè, bad og vaskerom/bod som er flislagt med varmekabler. Vegger leveres med malte mdf-plater på vegger, unntatt bad og vaskerom som leveres med Fibo-Trespo våtromsplater. Kjøkkeninnredning uten hvitevarer leveres fra Sørlandskjøkken tilpasset boligen. Se egen kjøkkentegning. Ønsker om oppgradering/endringer utifra dette tas direkte med konsulent fra Sørlandskjøkken i eget møte. Baderom leveres med dusjkabinett, servant med 60 cm underskap og speil, samt gulvstående wc. Opplegg for vaskemaskin med kran og avløp. Se forøvrig vedlagte leveringsbeskrivelse i prospektet.

  Byggeår og byggemåte

  Se byggebeskrivelse inntatt i prospektet.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være 1. halvår 2021 forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 30.06.2020. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

  Oppvarming

  Isolert stålpipe i sort utførelse monteres på topp av peisovn. Peisovn i moderne, sort utførelse med glassdør leveres på underlag av sotet glass. Varmekabler i vindfang/entrè og bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Forsikring

  Bygget vil være forsikret som bygg under oppføring i byggetiden. Kjøper må tegne egen fullverdiforsikring etter overtakelse.
 • Adkomst

  Fra Arendal, ta til høyre inn til Blakstadheia boligfelt, kjør ca 700 meter så ligger innkjøringen til boligområdet på høyre hånd av veien innover. Kjør opp bakken til feltet og følg veien opp til toppen.

  Beliggenhet

  Blakstadheia Terrasse er ett trivelig område like utenfor Froland sentrum. Området er barnevennlig og med kort avstand til barnehage samt lekeplasser og nærhet til naturen. I Osedalen finner man servicetilbud som butikker, bank, bakeri, cafe og det flotte idrettsanlegget Frolandia som også inneholder ett badeland/svømmehall. Boligfeltet ligger også bra til iht kollektiv transport og byr på hyppige bussavganger til bla. Osedalen, Sam Eyde vgs og Arendal sentrum. Målte avstander er som følger: -Blakstadheia barnehage - 0,7km -Bussforbindelse - 0,7km -Dagligvarebutikk (Kiwi) - 1km -Osedalen sentrum - 2km -Froland barneskole - 3km -Frolandia - 3km -Sam Eyde vgs - 7km -Stoa handels og næringspark - 7km -Arendal sentrum - 11km Boligfeltet ligger fritt og solrikt til på ett av Blakstadheias høyeste punkt og er allerede flott opparbeidet med bla. asfalt, gatebelysning, lekeplass, sikringsgjerder samt fine murer og planering. Deler av feltet grenser mot grønt områder og har mange fine stier og turområder i umiddelbar nærhet

  Tomt

  Areal: 636 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Parkering

  Parkering på egen grunn. Garasje kan leveres mot tillegg i pris kr. 125 000,-. Forøvrig er det godt med gjesteparkering i boligfeltet.
 • Ferdigattest

  Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Blakstadheia Terrasse, datert 06.05.2014, sist revidert 02.06.2014. Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Dagboknr.: 2016/909823-1/200 Tinglyst: 05.10.2016. Erklæring/avtale. Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS, Org.nr: 982974011. Avtale om grunnrettigheter til nettstasjon. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om bebyggelse og beplantelse. Overført fra: 0919-14/277. Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknr.: 2016/909853-1/200 Tinglyst: 05.10.2016. Erklæring/avtale. Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS, Org.nr: 982974011. Avtale om grunnrettigheter til jordkabel - 22kV. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om bebyggelse. Overført fra: 0919-14/277. Gjelder denne registerenheten med flere. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er overbeheftet. Det tas forbehold om at pantefrafall fra kreditorer må foreligge før overtagelse og oppgjør kan finne sted. Kontakt megler for mer info.

  Utleie

  Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.
 • Prisantydning og omkostninger

  Fra 2 598 000,- til 2 698 000,- (Fast pris) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift) 16 170,- (Omkostninger totalt) 2 614 170,- (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

  Betalingsbetingelser

  Hele kjøpesummen + omkostninger innbetales før overtakelse.

  Offentlige avgifter

  Ikke fastsatt pr. d.d. For spørsmål om kommunale avgifter henvises til Froland kommune.

  Eiendomsskatt

  Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no
 • Adresse med betegnelse

  Boligene vil bli oppført på adressen Rugdeveien 36/38. Tomannsboligene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

  Boligtype

  Tomannsbolig

  Eierform

  Selveier

  Selger

  RDH Utvikling AS Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

  Kjøpekontrakter

  Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøte, hvor priser for endringer, og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Forbehold om realisering

  Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 50 % av boligene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse fra kommunen må være gitt. Forbeholdene skal være avklart av selger innen 30.06.2020. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge og ikke realisere prosjektet. Etter 30.06.2020 har kjøper 2 uker på og skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

  Visning

  Etter avtale

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
 • Oppdragsnummer

  31-20-9000

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før kjøp. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-20-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

  Vederlag

  Provisjon (Kr.40 000) pr. enhet Tilretteleggingshonorar (Kr.5 000) pr. enhet Totalt kr. (Kr. 45 000) Markedsføringskostnader etter utlegg.

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Produksjonsdato

  15.01.2020