Solgt

Grimstad By

Ankerveien 19, 4876 Grimstad

Prisantydning kr 1 890 000,-

Omkostninger:  kr 63 950,-
Totalpris:  kr 1 953 950,-
Kommunale avgifter:  kr 15 108,- / år
Formuesverdi: 

Primær: kr 791 699,- Sekundær: kr 2 850 115,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

BUD MOTTATT! Eldre enebolig beliggende på en sentral og solrik tomt. Renoveringsobjekt.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Byggeår:  1962

Soverom:  4

Rom:  2

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Festet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  165 m²

Bruksareal:  199 m²

Bruttoareal:  220 m²

Enebolig fra 1962 beliggende på meget sentral og solrik tomt. Veletablert boligområde bestående hovedsaklig av frittliggende eneboliger. Boligen er å regne som et renoveringsobjekt, eiendommen har generelt godt potensiale med sin nærhet til sentrum og alle skoler samt UiA.

 • 4 soverom
 • 2 kjøkken
 • 2 bad
 • 2 stuer

 

 • Bygninger og byggemåte

  Tre og betong.

  Byggeår

  1962 i følge Grimstad kommune.

  Arealer med beskrivelse

  Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 199 kvm, Bruttoareal: 220 kvm Sekundærrom: FYLLINN kvm. Bra. pr. etasje.: Kjeller m² - 1. etg. m² - 2. etg. m². P-rom inkl: U. etg: Vindfang, gang/stue, kjøkken, 2 soverom, WC, bad/vaskerom 1. etg: Vindfang, gang, stue, kjøkken, mellomgang, bad, 2 soverom S-rom inkl.: Boder Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

  Innhold

  U. etg: Vindfang, gang/stue, kjøkken, 2 soverom, WC, bad/vaskerom 1. etg: Vindfang, gang, stue, kjøkken, mellomgang, bad, 2 soverom

  Standard

  Boligen er å regne for et renoveringsobjekt, tilstandsrapport er ikke avholdt. På gulvene er det laminat, parkett og belegg, malt panel på vegger noen med tapet. Enkel innredning på begge bad, bestående av wc, dusj og servant og noe innredning. Begge kjøkken er også modne for utskifting.

  Diverse

  Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, den har vært brukt til utleie. Selger har har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

  Tilstandsrapport

  Tilstandrapport er ikke innhentet da eiendommen regnes som et totalt renoveringsobjekt.

  Oppvarming

  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Løsøre og tilbehør

  Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

  Energiattest

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.
 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i Lauvstøområdet, et rolig og veletablert boligområde nær Grimstad sentrum. Gangavstand til alle byens fasiliteter samt UIA og Dahlske videregående skole. Solrik og usjenert tomt.

  Adkomst

  Fra Grimstad sentrum kjør Bark Silasvei og ta til høyre i rundkjøring ved Skonnertveien Hageby så inn i Ankerveien til venstre. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

  Parkering

  Biloppstillingsplass på egen tomt

  Tomt

  Areal: Tomten er ikke oppmålt.  Eierform: Festet tomt Tomten er festetomt, det har ikke vært krevd festeavgift i selgers eietid. Iflg arvefestebrevet kan tomten frikjøpes. Se vedlegg.
 • Adresse med betegnelse

  Ankerveien 19, Gnr. 200 Bnr. 321 i Grimstad kommune.

  Selger

  AS Rådhusgata 16 v. Ketil Stormoen Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Omkostninger

  1 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 000,- (Dokumentavgift) 63 950,- (Omkostninger totalt) 1 953 950,- (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

  Offentlige avgifter

  Kr. 15 108 pr. år

  Formuesverdi

  Primær: Kr. 791 699,- for år 2017. Sekundær: Kr. 2 850 115,- for år 2017.

  Vederlag

  Grunnpakke markedsføring (Kr.2 990) Oppgjørshonorar (Kr.7 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 890 000,-) 2,5% Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 500)

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til områder for bolig m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Lauvstø, datert 19.10.1977.  På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Ferdigattest

  Mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse av ukjent årsak i følge opplysninger fra Grimstad kommune.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: 1962/807-2/37 Festekontrakt - vilkår 09.04.1962 ARVEFESTEBREV FESTERETT FOR BESTANDIG KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/ UTLEIER MED FLERE BESTEMMELSER Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen:

  Konsesjon

  Nei

  Odel

  Nei

  Utleiemulighet

  Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Grimstad kommune. Rommene i utleiedelen er godkjent som boder og ikke godkjent til varig opphold.

  Radonmåling

  Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.
 • Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling avbudrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Visning

  Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 34 85 90.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Lovverk

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-19-0033. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  21-19-0033

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Dajmi E. Birkedal

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg