Valle/Berg

Åmlivegen 57, 4747 Valle

Prisantydning kr 895 000,-

Omkostninger:  kr 38 040,-
Totalpris:  kr 933 040,-
Formuesverdi: 

Primær: kr 225 239,- Sekundær: kr 810 859,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Renoveringsobjekt med tomt på ca. 257 mål - idyllisk landlig beliggenhet

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Landbrukseiendom

Byggeår:  1887

Soverom:  3

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  118 m²

Bruksareal:  118 m²

Bruttoareal:  127 m²

Tomtareal:  257970 m²

Velkommen til Åmlivegen 57

Eldre landbrukseiendom på ca. 257 mål. Eiendommen består av 3 teiger, med bolighus, uthus og en liten seter/støyl. Jaktrettigheter følger eiendommen. Boligen ligger i et landlig og idyllisk beliggenhet på Berg, ca. 5 minutter fra Valle sentrum. Det er flotte turområder i området, samt kort avstand til skianlegg på Brokke. Fine badeplasser på sommerstid i nærheten. Boligen og uthus er å anse om renoveringsobjekt. Det må påregnes oppgraderinger og vedlikehold. Boligen går over 2 etasjer og inneholder blant annet gang, stue/soverom, stue og kjøkken. I 2.etasje er det gang/trapp, stue, 2 soverom og 2 loftsrom.

Kontakt megler for visning.

 • Bygninger og byggemåte

  Grunnmuren er oppført i betong og murte steinmurer. Veggkonstruksjonen er bindingsverk med utvendig kledning av stående malt panel. Takkonstruksjonen består av åstak med sperrer taktro av bordtak. Undertak av takbord, papp, sløyfer og tekket med skifer. Se forøvrig tilstandsrapport.

  Byggeår

  1887 i følge Valle kommune.

  Arealer med beskrivelse

  Bolig: Bta: 127kvm - Bra: 118kvm - P-rom: 118kvm - S-rom: 0kvm 1.etasje: Bta: 71kvm - Bra: 65kvm - P-rom: 65kvm - S-rom: 0kvm 2.etasje. Bta: 56kvm - Bra: 53kvm - P-rom: 53kvm - S-rom: 0kvm P-rom inkluderer vindfang, gang, bad, stue og kjøkken i 1.etasje. I 2.etasje er det gang/trapp, stue, 2 soverom og 2 loftsrom. Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det foreligger ingen byggetegninger i kommunens arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

  Innhold

  Eiendommen består av bolighus, et uthus og en seter/støyl. Boligen strekker seg over to etasjer og inneholder vindfang, gang, stue/soverom, stue og kjøkken, samt to boder. I 2.etasje er det gang/trapp, stue, 2 soverom og 2 loftsrom. Det er i tillegg uthus på eiendommen, samt en liten seter/støyl på Åvåg.

  Standard

  Boligen og uthuset har stort etterslep av vedlikehold og enkelte store avvik. Det må påregnes en totalrenovering av begge bygg. Det er innlagt strøm, men ikke vann og avløp. Boligens utvendige overflater har behov for vedlikehold og har oppgraderingsbehov. Det er også stedvis påbegynte råteskader. Takkonstruksjonen har noe større råteskader på synlige arealer på oppløftet, samt noe rundt pipe. Noe oppgraderinger av takkonstruksjon må påregnes når man skifter undertaket og taktekket. Taktekket og undertaket har gått ut på sin naturlige levetid og det er stedvis lekkasjer. Bad må totalrenoveres. Kjøkken består av eldre kjøkkeninnredning med malte fronter. Det er frittstående hvitevarer og ventilator i skap. Kjøkkeninnredningen har alderslitasje. Uthuset har vegger av tømmer og bindingsverk med utvendig malt trekledning. Åstakkonstruksjonen med taktekke av metallplater. Uthuset bærer preg av manglende vedlikehold og har større aldersslitasje, samt noe skjevheter. Selger opplyser om at det mus i bolig, og maur i låven. Eiendommen består også av et lite seterhus med enkel standard. Se forøvrig tilstandsrapport.

  Diverse

  Eiendommen er forsikret i Tryg forsikring. Boligen har vært svært lite benyttet. Strømforbruk er ukjent og ikke fremlagt av selger. Av hvitevarer er det kun komfyr som medfølger handelen. Skjenk/bufee i eik medfølger ikke, samt diverse kjøretøy og løsøre i låven. Eiendommen har ikke vært bebodd på flere år, og har i tilfeller vært benyttet som fritidsbolig. Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. I henhold til "Vedtekter for Åmlid, Berg og Bø grunneigarlag vedrørande forvalting av elgjakta" har eier av eiendommen krav på å få delta i jaktlaget så såfremt vedkommende oppfyller de kravene jaktlaget setter. Leien fordeles slik at jaktlaget/andre kjøper fellingskvoten/del av den til en pris som årsmøtet fastsetter. SEFRAK: Bygningene er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

  Tilstandsrapport

  Tilstandsrapport fra Lars Tore Mesel datert 29.10.19 er en del av denne salgsoppgave og må leses i sin helhet før budgivning. Takstmann konklusjon: Eldre bolig og uthus med et større etterslep av vedlikehold og med noe større avvik. Det må påregnes en totalrenovering av begge bygg. Forøvrig vises det til rapportens enkeltpunkter.

  Oppvarming

  Ved og elektrisk. Vedfyring på kjøkken og parafinovn med dagtank. Panelovn i stue. Selger er usikker på tilstanden. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Hvitevarer, løsøre og tilbehør

  Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

  Energiattest

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
 • Beliggenhet

  Usjenert beliggende eiendom i idylliske og landlige omgivelser på Berg, ca. 5 minutters kjøretur fra Valle sentrum. Her finner man blant annet dagligvarebutikker og skole. Eiendommen ligger ca. 15 minutter fra Brokke skianlegg. Her er det flotte oppkjørte langrennsløper, samt alpinanlegg. Området er like flott på sommeren som vinteren. Fin badeplass på Honnevje, samt flotte turområder fra Åvåg (seter/støyl) og til Laugarberget og turisthyttene Stavskar og Bossbu.

  Adkomst

  Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

  Parkering

  Biloppstilling på tomten.

  Tomt

  Areal: 257 970 kvm, Eierform: Eiet tomt Eiendommen har usikkert areal ihht Valle kommune. Enkelte av grensene er fiktive. For å fastsette eksakt areal må det holdes en oppmålingsforretning. Det tas forbehold om grenser og eksakt areal. Eiendommen består av 3 parseller. 2 mindre ved boligen, samt en stor parsell på Åvog i enden av Bergsvegen som strekker seg fra 670 - 1 125 m.o.h. Tomten består av et bolighus, uthus og et lite seterhus. Gården ble kondemert grunnet ras. Tidligere beiteområder og jorder er ødelagte som følge av dette. Det ligger en liten rød hytte like ved setereren/støylen. Denne medfølger ikke eiendommen, men ligger midt i teigen. Tomten er ikke oppmålt i nyere tid. Det foreligger skylddeling fra 1977. Se vedlegg. Hytta har rett til å ta ved etter behov på hovedeiendommen.
 • Adresse med betegnelse

  Åmlivegen 57, Gnr. 50 Bnr. 13 i Valle kommune.

  Selger

  Guttorm Ånundson Åmli Margrethe Å Å Homme Johan Ånundson Åmli Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Omkostninger

  895 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 895 000,-)) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 199,50 (Pantattest kjøper) 38 039,50 (Omkostninger totalt) 933 039,50 (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

  Offentlige avgifter

  Eier har vært fritatt fra kommunale avgifter grunnet at huset er ubeboelig etter dagens standard. Blir eiendommen restaurert og bygd opp på nytt, vil den blir ført inn i avgiftsregisteret for kommunale avgifter.

  Eiendomsskatt

  Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

  Formuesverdi

  Primær: Kr. 225 239,- for år 2017. Sekundær: Kr. 810 859,- for år 2017.

  Vederlag

  Digital grunnpakke (Kr.2 990) Avispakke Setesdølen garanti (Kr.7 000) Annonsepakke To halvsider i Fædrelandsvennen (Kr.6 000) Oppgjørshonorar (Kr.7 100) Provisjon (forutsatt salgssum: 895 000,-) (Kr.45 000) Tilretteleggingshonorar (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.79 575)

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som "LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag", med spredt boligbebyggelse og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Eiendommen ligger også i faresone for skredfare, snø- og steinsprang. Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel kan fås ved henvendelse til megler. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor påhvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, riving mm. Det er reguleringsplan på høring som gjelder tilgrensende området på Heieteigen. Planen heter 201803 Detaljregulering for Buråk, Hylesdalen.

  Ferdigattest

  Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

  Vei / Vann / Avløp

  Privat enkel grusvei frem til boligen. Det er ikke innlagt vann og avløp. Det er utedo i tilknytning til låven.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Dagboknummer: 1977/102781-2/93, tinglyst 12.09.1977 - Bestemmelse om veg Dagboknummer: 1977/102808-2/93, tinglyst 13.09.1977 - Bestemmelse om veg Dagboknummer: 1977/104100-1/93, tinglyst 16.12.1977 - Bestemmelse om veg, garasje/parkering og brensel Dagboknummer: 1978/100279-1/93, tinglyst 23.01.1978 - Jordskifte (kan fås ved henvendelse til megler) Dagboknummer: 1980/100579-1/93, tinglyst 04.02.1980 - Jordskifte (kan fås ved henvendelse til megler) Dagboknummer: 1981/101315-1/93, tinglyst 23.03.1981 - Skjønn (kan fås ved henvendelse til megler) Daboknummer: 2007/757283-2/200, tinglyst 24.09.2007 - Bruksrett (Sendt for sletting) Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

  Konsesjon

  Ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig, herunder bo og driveplikt. Driveplikten gjelder for dyrkede arealer, enten ved at eier driver selv eller ved bortleie. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad til Valle kommune, snarest mulig dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr på kr. 5 000,-. Kjøper bærer risikoen dersom konsesjon ikke innvilges fra kommunen.

  Odel

  Nei

  Utleiemulighet

  Boligen har ikke egen utleiedel.
 • Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Visning

  Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Lovverk

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-19-0111. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  17-19-0111

  Ansvarlig megler

  Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen

  Vedlegg