Grimstad Øst  

Furuheia 19, 4878 Grimstad

Pris kr 5 500 000,-

Omkostninger:  kr 23 892,-
Totalpris:  kr 5 523 892,-
Felleskostnader:  Fellesutgiftene er anslått til å utgjøre ca. kr. 20-25 pr kvm. Fellesutgiftene vil bli endelig fastsatt av sameiet. Disse vil normalt inkludere: Felles forsikring av bygget, kommunale avgifter, renovasjon, drift av fellesarealer og sameie, avsetning vedlikehold m.m. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info. Det legges opp til at sameiet (evt. selger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

3 Store, tiltalende, leiligheter med meget solrik og sentral beliggenhet, en med sjøutsikt.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Byggeår:  2020

Soverom:  3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  111–124 m²

Bruksareal:  116–128 m²

Tomtareal:  833 m²

 • Innhold

  Leilighet 1 (underetasje): Stue/kjøkken, gang, bad, vaskerom, 3 soverom og bod. Utvendig bod. Alle rom er p-rom utenom bod. BRA/ p-rom leilighet 1: 116/111 kvm Leilighet 2 (1.etg.): Stue/kjøkken, gang, bad, vaskerom/bod og 3 soverom og bod. Utvendig bod. Alle rom er p-rom utenom bod. BRA/ p-rom leilighet 2: 128/124 kvm Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

  Standard

  Leilighetene vil bli levert nøkkelferdig med god standard i henhold til leveransebeskrivelse. Tidsriktig uttrykk med store vinduer som gir godt lysinnfall og store uteplasser. Vegger i malt gips med listløs himling. Taket blir helsparklet. Leveres med downlight hall /stue/kjøkken og bad. Resten taklampe. Leilighetene levers med en stavs lys "Eik", laminat i eksklusiv kvalitet. HTH er valgt som kjøkkenleverandør. Hvit høyglans med integrerte hvitevarer. Her vil være mulig å gjøre noe endringer mot tillegg i prisen. Bad leveres med fliser på gulv og vegger med baderomsinnredning fra Alterne Malin, Brd. Dahl. Innredning forøvrig bestående av dusjhjørne med svingbare dører i herdet glass og vegghengt wc. Gjeste wc leveres med fliser på gulv og veggklosett. Store balkonger med meget gode solforhold og rekkverk i glass. Det vil bli en utvendig sportsbod til hver leilighet.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være 2. kvartal 2021. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering. Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

  Oppvarming

  Varmekabler i stue/kjøkken, gang og vaskerom. Klargjort for biogass ovn tilkopling. Ventilasjon: Det leveres balansert ventilasjon med tilførsel av filtrert, forvarmet friskluft med gjenvinning. Styrepanel for ventilasjon skal plasseres i stue eller gang for enkel justering. Det vil være mulighet for separat aircondition som tilvalg.

  Diverse

  Avbestilling: Kjøper har rett til å avbestille boligen før overtakelse, men vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Det vises til buofl. §52 og 53. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygg rengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Adkomst

  Fra Sørmeglerens kontor til fots eller på sykkel: Følg gågaten opp til Bergshaven og G.Gundersen, følg videre opp Kirkebakken og Kirkegaten. Ved Grimstad kirke kan du enten fortsette ( til forts eller i bil) opp Kirkegaten, ta til venstre i Furuliveien og så første vei til venstre igjen, eller ta opp til venstre i Levermyrveien, så første vei til høyre til Furuheia og følge denne nesten til endes.

  Beliggenhet

  Leilighetene ligger på Furuheia som er et veletablert og meget populært villastrøk i Grimstad. Herfra er det gangavstand til sentrum og sjønæreområder. Flotte rekreasjonsområder i nærheten. Flere matbutikker i området. Leilighetene får vestvendt beliggenhet og den ene får flott sjøutsikt.

  Tomt

  Areal: 833 kvm, Eierform: Fellestomt Utearealet foran u.etg. vil tilhøre u.etg, og utearealet på plan 2 vil tilhøre toppleiligheten. Asfaltert uteområde utenfor plan 1, blir fellesområde, med unntak av 1 p-plass til leilighet i u-etg.

  Parkering

  Det føres opp carport med 2 p-plasser til leilighet i 1 etg., og 1 p-plass til leilighet i U- etg. Leilighet i u- etg. har i tillegg en utvendig p-plass.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen ligger under kommunedelplan sentrum, Byplanen datert 27.10.2008 og er godkjent utnyttet til boligformål. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vann og kloakk. Kommunal vei.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: 1960/2005-1/37 Bestemmelse om veg tinglyst 19.10.1960 Bestemmelse om vann/kloakkledning. Med flere bestemmelser 1962/20-1/37 Bestemmelse om gjerde tinglyst 04.01.1962 Bestemmelse om veg. Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 1962/100-1/37 Bestemmelse om veg tinglyst 16.01.1962 Bestemmelse om septiktank m.m. Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 1979/3142-1/37 Bestemmelse om bebyggelse tinglyst 20.06.1979 Vegvesenets betingelser vedtatt 2009/421965-2/200 Bestemmelse om veg tinglyst 12.06.2009 Rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:200 Bnr:1885. Med flere bestemmelser Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen: 1964/3669-3/37 Rettigheter iflg. skjøte tinglyst 15.12.1964 Rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:200 Bnr:201. Bestemmelse om septiktank m.m.

  Utleie

  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.
 • Rettigheter og forpliktelser

  Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

  Usolgte leiligheter

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

  Organisering

  Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 23. mai 1997. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
 • Prisantydning og omkostninger

  Pris leilighet 1 kr. 5 500 000,- Pris leilighet 2 kr. 6 500 000,- Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Det tilsvarer kr. 7 783,- pr. kvm BRA. Dokumentavgiften for leilighet 1 utgjør ca. kr. 22 550,- og ca. kr. 24 900,- for leiligheten 2. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t. kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

  Felleskostnader

  Fellesutgiftene er anslått til å utgjøre ca. kr. 20-25 pr kvm. Fellesutgiftene vil bli endelig fastsatt av sameiet. Disse vil normalt inkludere: Felles forsikring av bygget, kommunale avgifter, renovasjon, drift av fellesarealer og sameie, avsetning vedlikehold m.m. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info. Det legges opp til at sameiet (evt. selger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.
 • Adresse med betegnelse

  Furuheia 19, Gnr. 200 Bnr. 201 i Grimstad kommune. Bygget vil bli seksjonert, og seksjonsnummer vil foreligge før overtakelse.

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon

  Selger

  Åsmund Rodvig Somdal Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Entreprenør: Kåre Eriksen ( Ere AS), Øyvind Mortensen og Roger Thorsen, PS Anlegg.
 • Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Tilvalg/endringer:

  Kjøpekontrakter

  Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Forbehold om realisering

  Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Forbehold om at begge leilighetene blir solgt. Forbehold om offentlig godkjennelse og igangsettelse. Forbehold om at selger får finansiering. Forbeholdene skal være avklart av selger innen 01.05.2020. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge og ikke realisere prosjektet. Etter 01.05.2020 har kjøper 2 uker på og skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Budgivning

  Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
 • Oppdragsnummer

  21-19-9002

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avd. leder Dajmi E. Birkedal

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg