Lillesand

Høyåsen 41 - 45, 4790 Lillesand

Pris kr 3 890 000 – kr 3 990 000,-

Totalpris:  kr 3 890 000 – kr 4 021 050,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Prosjekterte eneboliger med barnevennlig og sjønær beliggenhet - Kaldvellfjorden

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Byggeår:  2020

Soverom:  3–4

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  131–131 m²

Bruksareal:  131 m²

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
41 3 0. 131m² 131m² kr 3 890 000,-
43 3 0. 131m² 131m² kr 3 969 800,-
45 3 0. 131m² 131m² kr 4 021 050,-
 • Bygninger og byggemåte

  Eneboligen oppføres i tre på ringmur og såle av betong. Isolerglass vinduer. Takpapp som taktekke. Se forøvrig byggebeskrivelse inntatt i prospektet.

  Innhold

  1. etg.: vindfang, stue med åpen kjøkkenløsning (mulighet for soverom i del av stuen), bad/vaskerom. Utvendig bod. 2. etg.: Loftstue, 3 soverom, bad og bod.

  Standard

  Prosjekterte eneboliger som leveres i gjennomgående god kvalitet i hht. vedlagte byggebeskrivelse. Begge bad leveres flislagt på gulv med varmekabler. Baderomsplater fra Fibo Trespo på vegger. Baderomsinnredning 90 cm med speil m/ LED-lys og servantbatteri fra Vikingbad i 1. og 2. etg. 90 cm dusjhjørne med dusjvegger og veggmontert garnityr, samt vegghengt wc på begge bad. På kjøkken leveres det innredning fra Aubo Kjøkken til en verdi av kr. 50 000,- inkl. montering. I gang leveres flislagt gulv med varmekabler, og i øvrige rom 3-stavs eikeparkett. Vegger leveres med panelplater i hvit utførelse, flere fargevalg kan avtales mot pristillegg. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse for utfyllende informasjon.

  Diverse

  Det er pliktig medlemskap i velforening som vil bli etablert på boligfeltet.

  Oppvarming

  Peisovn i sort utførelse med glassdør leveres på underlag av glass. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10). Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.
 • Beliggenhet

  Boligene ligger i et nytt, populært og barnevennlig område like ovenfor Kaldvellfjorden. Ny flott barnehage i boligfeltet med plass til 70 barn, og god kapasitet til å ta imot nye barn. Feltet ligger sjønært, og er omgitt med nydelig natur som byr på både skog og sjø med store turopplevelser, bading og sjøliv. Flotte tur- og rekreasjonsområder, bl.a. langs Kaldvellelva. Store deler av Lillesands befolkning, og en rekke turister, bruker de fine, opparbeidede turstiene som det er mange av både langs Kaldvellelva og ellers i Kaldvellområdet. Kaldvell er også utgangspunktet for det som tidligere ble kalt Kongeveien mellom Kaldvell og Landvik. I dag kalles veien Vestlandske Hovedvei og fungerer som en flott turvei mellom Lillesand og Grimstad, både til fots og på sykkel. I utløpet av elva er det flotte badeplasser i både ferskvann og i selve fjorden. Til Lillesand sentrum er det ca 4 km. På Tingaker bare ca 1,7 km unna, finner du bl.a. Lillesand senter som har mange butikker.Det er gode bussforbindelser til Lillesand, Arendal og Kristiansand herfra. Køfri bilvei til både Kristiansand og Sørlandsparken (ca 15-20 min kjøring), og til Grimstad og Arendal, alt innen ca 25 minutters kjøring unna.

  Adkomst

  Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata, og ta av mot øst på rv 420. Følg gamle E-18 rett frem i to rundkjøringer. Følg veien videre til skilt med Turvei/Friområde ved Engelshei, og ta av til venstre. Ta første vei til venstre igjen etter barnehagen, og følg denne inn på feltet. Boligene vil bli oppført på venstre hånd, like etter avkjørsel opp til venstre.

  Parkering

  På egen grunn

  Tomt

  Eierform: Eiet tomt. Tomtene vil få egne matrikkelnummer når de blir solgt. Målebrev utstedes før overtakelse. Tomtene leveres planert med stedlige masser. Utenomhus arbeid som jord , hekker , grus ,asfalt er ikke inkludert, men kan levers mot pristilegg.
 • Adresse med betegnelse

  Høyåsen 41 - 45. Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: Gnr. 44 bnr. 132 i Lillesand kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr.

  Selger

  RMC Eiendom AS Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Forsikring

  Eiendommen vil være forsikret av utbygger frem til overtakelse.
 • Omkostninger

  3 890 000,- til 3 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 27 500,- til 30 000,- (Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi kr. 1 100 000,- til 1 200 000,-) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 28 550,- til 31 050,- (Omkostninger totalt) 3 918 550,- til 4 021 050,- (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.

  Offentlige avgifter

  Kr. 4 455,- Gjelder husholdningsrenovasjon standardabonnement. Pris 2019. I tillegg kommer vann/avløpsgebyrer beregnet ut fra forbruk, samt eiendomsskatt (fastsettes av kommunen).

  Eiendomsskatt

  Fastsettes av Lillesand kommune

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

  Vederlag

  Oppdragsgiver har inngått følgende oppdragsavtale med Sørmegleren AS: Provisjon kr. 37 500,-, oppgjørshonorar kr. 4 375,- pr. oppgjør, samt oppdragshonorar kr. 10 000,- pr. boligtype. Markedspakke: Etter utlegg

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Etter avtale med selger

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boligformål, og tilhører reguleringsplan Tjuholla datert 16.03.2016, sist revidert 14.02.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Heftelser som følger eiendommen: Dagboknr.: 2017/1439365-1/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om medlemsskap i velforening/huseierforening. Dagboknr.: 2017/1439365-2/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om gjerde. Rettighetshaver Lillesand kommune. Dagboknr.: 2017/1439365-3/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver Lillesand kommune. Bestemmelse om mur. Dagboknr.: 2017/1439365-4/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om vannledning. Rettighetshaver Lillesand kommune. Dagboknr.: 2017/1439365-5/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om kloakkledning. Rettighetshaver Lillesand kommune. Dagboknr.: 2017/1439365-6/200 Tinglyst: 22.12.2017. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Rettighetshaver Lillesand kommune. Bestemmelse om å legge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om gassledning. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger. Antenner av større dimensjoner tillattes ikke oppført uten kommunens godkjenning. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

  Konsesjon

  Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

  Utleiemulighet

  Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.
 • Kjøpekontrakter

  Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Visning

  .

  Overtagelse

  Etter avtale med selger

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-19-9014. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  31-19-9014

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331