Lyngdal

Morkelstien 9A, 4635 Kristiansand s

Prisantydning kr 1 700 000 – kr 4 800 000,-

Totalpris:  kr 1 707 870 – kr 4 819 270,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Solrike, sentrale utsikts leiligheter i Bøkeveien på Rom.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  1–3

Eierform bygning:  Borettslag

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  48–128 m²

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
201 2 2. 61m² 61m² kr 2 109 720,-
202 2 2. 71m² 71m² kr 2 461 150,-
203 2 2. 59m² 59m² kr 2 109 450,-
204 1 2. 48m² 48m² kr 1 707 870,-
205 2 2. 86m² 86m² kr 3 213 300,-
206 2 2. 86m² 86m² kr 3 213 300,-
207 3 2. 128m² 128m² kr 4 819 270,-
208 2 2. 78m² 78m² kr 2 912 150,-
209 2 2. 75m² 75m² kr 2 811 720,-
301 2 3. 61m² 61m² kr 2 209 720,-
302 2 3. 70m² 70m² kr 2 561 020,-
303 2 3. 59m² 59m² kr 2 109 450,-
304 1 3. 48m² 48m² kr 1 757 870,-
305 2 3. 86m² 86m² kr 3 313 300,-
306 2 3. 86m² 86m² kr 3 313 300,-
308 2 3. 78m² 78m² kr 3 012 150,-
309 2 3. 76m² 76m² kr 2 911 870,-
 • Bygninger og byggemåte

  Se byggebeskrivelse i prospektet.

  Standard

  Leilighetene vil få normalt god nybyggstandard med blant annet balansert ventilasjon, vannbårenn gulvvarme, 3-stavs hvitpigmentert eikeparkett, fliser på vegg og gulv på hovedbad, evt ekstrabad/vaskerom får fliselagte gulv og våtromsplater på vegg. Kjøkkeninnredning fra Strai, Sigdal eller annen anerkjent leverandør etter entreprenørens valg, se byggebeskrivelsen for avsatt beløp til kjøkken og bad.

  Oppvarming

  Vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken, entre og bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Beliggenhet

  Leiligheten som skal bygges i Bøkeveien ligger nær populære boligområder som bl.a Romskogen, Romsletta, Romsåsen og Hagekleiva. Du bor nær elva Lygna og det flotte turområdet Bringsjordneset. Gangavstand også til Handelsparken med et stort utvalg av ulike typer butikker. Lyngdal sentrum med gågata ligger kun snaue 2 km unna.

  Adkomst

  Fra E39 Handelsparken følg Mandalsveien/E39 vestover ca 800 m til rundkjøring. Ta 3.avkjørsel i rundkjøringen, inn Kirkeveien, mot Lyngdal sentrum. Ta så første vei til venstre som er Bøkeveien. Det nye leilighetsbygget skal oppføres på tomta som nå ligger på vestre side. Tomta vil være merket med byggeskilt og Sørmeglerens kontaktinformasjon.

  Parkering

  Til hver leilighet medfølger 1 biloppstillingsplass (og en sportsbod) i parkeringskjelleren under bygget.

  Tomt

  Eierform: Fellestomt
 • Adresse med betegnelse

  Bøkeveien 3 og 5., Gnr. 162 Bnr. 292 og Gnr. 162 Bnr. 388 i Lyngdal kommune.

  Selger

  Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Omkostninger

  Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av den enkelte leilighets andel av tomteverdi. Dokumentavgiftsgrunnlaget er kr. 5.700,- pr. kvm (BRA). Eksempel: Leilighet 78 kvm x kr. 5.700,- pr. kvm = 444.000,-. Dokumentavgiften blir 2,5% av 444.000,- = kr. 11.100,-. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 525,- Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

  Betalingsbetingelser

  10 % ved kontraktsinngåelse, resten ved overtakelse av leiligheten.

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Byggetiden er 15-18 måneder. Forutsatt tilstrekkelig forhåndssalg innen fristen 31.12.19 er leilighetene planlagt innflyttingsklare ila 2.kvartal 2021.

  Reguleringsplan

  Reguleringsplan for bolig og næringsarealer ved Presthølkrysset / E39, Lyngdal kommune. ID 2012 18. Datert 26.01.2015, sist revidert 03.07.2015, og vedtatt 18.06.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig

  Heftelser / Rettigheter

  Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.
 • Budgivning

  Leilighetene selges til faste priser.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Forbehold om realisering

  Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 50% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart. Forbeholdene skal være avklart av selger innen 31.12.19.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven av 01.06.2018 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-19-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  55-19-9002

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331