Grimstad Fevik  

Salverødheia 27/29, 4870 Fevik

Pris kr 2 890 000 – kr 2 980 000,-

Omkostninger:  kr 16 050,-
Totalpris:  kr 2 906 050 – kr 2 980 000,-

Visning

Etter avtale med megler på tlf 40408021

Prosjektert tomannsbolig i solrike omgivelser

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Tomannsbolig

Byggeår:  2019

Soverom:  4–4

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  123–123 m²

Bruksareal:  146,9 m²

Tomtareal:  489 m²

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
27 4 0. 123m² kr 2 906 050,-
29 4 0. 123m² kr 2 980 000,-
 • Bygninger og byggemåte

  Boligen oppføres i tre på såle/grunnmur i betong. Isolerglass vinduer. Takstein som taktekke - se forøvrig byggebeskrivelse som ligger vedlagt denne salgsoppgave.

  Innhold

  1. etg.: Entrè, bad, 2 soverom, trappegang, stue m/ åpen kjøkkenløsning, bod og utvendig sportsbod. 2. etg.: Stue, bad, 2 soverom og bod.

  Standard

  Boligene leveres i gjennomgående god kvalitet i hht. vedlagte byggebeskrivelse. Begge bad leveres flislagt på gulv. med baderomsplater på vegger. Varmekabler i gulv. Skuffinnredning 100 cm med speil m/ innfelt LED-lys og servantbatteri, 90 cm dusjhjørne med dusjvegger og veggmontert garnityr, samt vegghengt wc på begge bad. På kjøkken leveres det skapinnredning fra Aubo kjøkken til en verdi av kr. 50 000,- inkl. mva, montering og frakt, tilpasset boligen. Tiltakshaver utformer selv kjøkkenet i samråd med Aubo kjøkkens konsulent. I alle tørre rom leveres 3-stavs eikeparkett på gulv. Vegger leveres med ferdigmalte trefiber-/mdf-plater i tørre rom. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse for utfyllende informasjon

  Oppvarming

  Varmekabler i begge bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.
 • Beliggenhet

  Solrik beliggenhet på Øvre Grefstad/Vollekjær. Fra området er det kort vei ned til flotte friområder og badestrender bl.a. på Strand Hotell,Grefstadvika og Moysanden. Gang-/sykkelsti til skole og idrettsplass. Det er opparbeidet lekeplasser i byggefeltet ihht. reguleringsplanen. Kort vei til barnehager,flotte turområder og lysløype. Gode bussforbindelser både til Grimstad og Arendal.

  Adkomst

  Fra Grimstad sentrum følger du riksvei 420 fra Grimstad mot Fevik. Salverødheia ligger på høyre hånd ca 150 meter etter fotballbanen på Moy Moner. Følg veien rett frem inn på feltet, og tomten som skal bebygges ligger innerst i blindveien på høyre hånd.

  Parkering

  Parkering på egen grunn

  Tomt

  Ca 490 kvm totalt for begge boligene. Tomten måles nøyaktig opp og deles med eget bruksnummer til hver av enhetene etter byggestart. Adkomstveg, parkeringsområder og hageområder opparbeides som grovplanert tomt. Framføring av vann- og avløp i grøft til tomtegrense, for påkobling i vei. Berørte og/eller oppfylte arealer maskinplaneres med stedlige masser. Skråninger i tomtegrenser leveres med stedlige masser/stein/kult. Forstøtningsmurer leveres ikke, med unntak av mur under ringmur for å oppta terrengforskjell.
 • Adresse med betegnelse

  Salverødheia 27/29, fradeles Gnr. 49 Bnr. 35 i Grimstad kommune.

  Selger

  Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Forsikring

  Eiendommen vil være forsikret av utbygger som bygg under oppføring frem til overtakelse.
 • Omkostninger

  2 890 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 15 000,- (Dokumentavgift) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 050,- (Omkostninger totalt) 2 906 050,- (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

  Offentlige avgifter

  Ikke fastsatt pr.d.d. For nærmere info om beregning av kommunale avgifter henvises til Grimstad kommune.

  Eiendomsskatt

  Ikke fastsatt pr. d.d. For beregning av eiendomsskatt henvises til Grimstad kommune for nærmere info

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Etter avtale med selger

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boligformål,og tilhører reguleringsplan for Salverødheia datert 17.06.2013. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen:

  Utleiemulighet

  Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.
 • Kjøpekontrakter

  Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil - før innredningsarbeidene starter - inkalle til et endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer

  Budgivning

  Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt. Alle midlertidige kjøpekontrakter må inngis skriftlig sammen med legitimasjon

  Visning

  .

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Forbehold om realisering

  Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Begge boligene må forhåndsselges før igangsetting. Forbeholdene skal være avklart av selger innen 31.12.2019. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge og ikke realisere prosjektet. Etter 31.12.2019 har kjøper 2 uker på og skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse. Selger tar forbehold om at det blir byggetillatelse fra Grimstad kommune.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven av 01.06.2018 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-19-9006. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  31-19-9006

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331