Gimsøy/Klosterskogen/Gråten

Drangedalsgata 21, 3730 Skien

Prisantydning kr 925 000 – kr 925 000,-

Andel fellesgjeld:  kr 925 000,-
Omkostninger:  kr 5 860,-
Totalpris:  kr 1 855 860,-
Felleskostnader:  Kr.3 990 - pr. mnd

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Drangedalsgata 21 - 3 av 4 solgt. - Nytt, smart og sentralt, Skien

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Byggeår:  2019

Soverom:  1–1

Eierform bygning:  Borettslag

Eierform tomt:  Eiet tomt

Antall rom:  2

Arealbeskrivelse

Primærrom:  45–45 m²

Bruksareal:  45,5–45,5 m²

Tomtareal:  664 m²

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
1 1 1. 45m² kr 1 855 860,-
2 1 1. 45m² SOLGT
3 1 2. 45m² SOLGT
4 1 2. 45m² SOLGT
 • Innhold

  Drangedalsgata består av 4 leiligheter i ett bygg. Det er to leiligheter i 1. etasje og to leiligheter i 2 etasje. Leilighetene er praktiske og effektive og har lik størrelse på 45,5 kvadratmeter BRA. Leilighetene innholder: Entre, bad, stue/kjøkken 1 soverom og bod. Det leveres med sportsbod på ca. 5 kvm. Biloppstillingsplass for en bil pr. leilighet i gårdsplass.

  Standard

  Bygg leveres i henhold til teknisk forskrift 2010 (TEK10). Enheter i leveransen leveres med lydisolerende konstruksjonsoppbygning, med lyddempende etasjeskiller, samt lydisolerende seksjonsvegger iht. TEK10. Leilighetene har enkel standard og fremstår som lyse, trivelige og praktiske. Alle gulv i oppholdsrom leveres med laminatgulv. Det leveres med 30x30cm gulvflis i et begrenset område i entre innenfor ytterdør. Gulv på bad leveres med gulvbelegg. Gulv i bod leveres med laminatgulv. Det er gipsplater på veggene, som er malt med to strøk silkematt maling. Kjøkken har innredning fra Ikea, med integrert oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. Gårdsplass leveres gruset og grøntarealene blir sådd. Det settes opp thujahekk mot Drangedalsgata 17/19.

  Diverse

  Organisering: Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet «borettslag». Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet «andelseier». Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris.Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt. Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger. Medlemskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag: Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap. Felleskostnader: Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten. Fellesutgiftene dekker følgende: - Kabel TV/internett - Fellesstrøm fellesareal - Utvendig forsikring - Kommunale avgifter - Forretningsførsel - Revisjon - Andre driftskostnader Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse. Kommunale avgifter, renovasjon og eiendomsskatt: Avgifter for vann, renovasjon og kloakk er inkludert i de estimerte felleskostnadene til borettslaget, ut fra en foreløpig beregning. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er p.t. ikke fastsatt. Vedtekter: Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Sikringsordning: Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert. Felleslån/vilkår: Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon på kr. 3.700.000,-. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente og pt dato er den flytende renten i 2,3% p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

  Oppvarming

  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Beliggenhet

  Kort veg til det meste. Fra Drangedalsgata er ikke veien lang til offentlig transport, kjøpesenter, skoler, matbutikker og alle byens fasiliteter. Kort sagt, sentralt.

  Adkomst

  Fra Skien sentrum kjør forbi Gimsøy skole ta så til høyre i lyskrysset, følg veien ca . 100 meter og ta så til venstre inn Drangedalsgata. Boligen ligger på venstre side.

  Parkering

  Biloppstillingsplass i gårdsplass

  Tomt

  Felles eiet tomt til BRL. Det gjøres oppmerksom på at tomten er under fradeling. Tomtearealet blir endret som følge av dette. Nøyaktig tomteareal vil foreligge etter fradelingen.
 • Adresse med betegnelse

  Drangedalsgata 21, Orgnr. 923087966 i Skien kommune

  Selger

  Domea AS Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Borettslag

  Drangedalsgata 21 Borettslag

  Borettslag organisasjonsnummer

  923087966

  Forkjøpsrett

  29.04.19 kl. 12

  Forretningsfører

  Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
 • Omkostninger

  925 000,- (Prisantydning) 925 000,- (Andel av fellesgjeld) 1 850 000,- (Totalpris ekskl. omkostninger) Omkostninger 5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 860,- (Omkostninger totalt) 1 855 860,- (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

  Felleskostnader

  Kr.3 990 - pr. mnd

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Vederlag

  Avispakke TA 270521509 (Kr.4 000) Avispakke Varden 828205 (Kr.4 000) Totalt kr. (Kr.8 000)

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Juni 2019.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boligformål og er endel av kommuneplan. Reguleringsbestemmelser fåes ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at det foreligger planer for fremtidig sykkel-ekspressvei i kommuneplan. Denne vil kunne berøre eiendommens grenser mot Porsgrunnsvegen. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge flere fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Heftelser / Rettigheter

  Servitutter som vil bli tinglyst på eiendommen: Erklæring om strøm, vann og kloakkledning for naboeiendom. Rett til vedlikehold og tilkopling.  Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Utbygger forbeholder seg retten til å leie ut usolgte enheter.
 • Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling avbudrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Visning

  Etter avtale med megler

  Overtagelse

  Fra juni 2019

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende vedtekter prisliste må gjennomgås før kjøpsbekreftelse signeres.

  Oppdragsnummer

  82-19-9002

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Kari Anne Kleiv

  Sørmegleren Telemark AS org. nr.

  918 067 116

  Vedlegg