Arendal Nedenes / Asdal

Rylliktunet, 4823 Nedenes

Pris kr 2 775 000 – kr 2 850 000,-

Totalpris:  kr 2 792 300 – kr 2 867 300,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Rylliktunet - Prosjekterte tomannsboliger med garasje. Beliggende i solrikt område på Nedenes

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Tomannsbolig

Byggeår:  2019

Soverom:  3–3

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  110–110 m²

Bruksareal:  115 m²

Tomtareal:  1155 m²

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
1 3 0. 110m² 115m² kr 2 867 300,-
2 3 0. 110m² 115m² kr 2 792 300,-
3 3 0. 110m² 115m² kr 2 792 300,-
4 3 0. 110m² 115m² kr 2 817 300,-
 • Innhold

  1. etg.: gang, 2 soverom, tv-stue/soverom, vaskerom og bad. Carport med utvendig bod. 2. etg.: stue, kjøkken/spisestue og bad. Utgang til veranda fra både stue og kjøkken/spisestue.

  Standard

  Boligene leveres med god standard, klar til innflytting. På gulv leveres som standard parkett/laminat til kr. 300,- pr. kvm. Kunden kan selv velge ut gulv i nærmeste Optimera Monter butikk. Baderom og gang leveres med flislagte gulv. Vegger leveres ferdig sparklet og malt/tapetsert. Vegger i baderom leveres med Fibo våtromsplater. Tak i stue og kjøkken er sparklet og malt gips, resterende rom leveres med ferdig malt mdf paneltak. Kjøkkeninnredning fra Aubo Kjøkken i Gladstone eik utførelse, med integrert stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin fra Electrolux. Kjøleskap med frys fra Zanussi. Kunden får møte med kjøkkentegner på Aubo kjøkken Monter Sørlandsparken, hvor kunden får mulighet til endringer eller tilvalg. Bad i første etasje leveres med hvit innredning på 120cm, dusjnisje med glassvegger og gulvtoalett med skjult vannlås. Bad oppe leveres hvit 60 cm innredning, gulvtoalett med skjult vannlås og dusjnisje med glassdører. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse for utyllende beskrivelse.

  Byggeår og byggemåte

  4 boliger fordelt på 2 vertikaldelte tomannsboliger. Boligene oppføres i tre med takstoler med Isola taktekking. Vinduer i tre/plast. Ferdig behandlet fra fabrikk på inn- og utsiden. Se forøvrig Leveransebeskrivelse Rylliktunet, inntatt i prospektet.

  Oppvarming

  Elektrisk og ved. Det leveres stålpipe med vedovn til hver boenhet. Varmekabler i vindfang og på bad i begge etasjer.

  Diverse

  Det er tilgjengelig fiberlinje med tv/telefon og internett. Kjøper betaler selv tilknytningsavgift/abonnementsavgifter osv.

  Forsikring

  Boligene vil være forsikret som bygg under oppføring frem til overtakelse. Kjøper må tegne egen fullverdiforsikring fra overtakelse
 • Adkomst

  Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien mot Hisøy, og videre mot Nedenes. Ta til høyre skiltet Vestre Nedenes ved gangbro over vei. Følg veien innover og ta deretter til venstre i første kryss, og deretter venstre igjen umiddelbart. Boligene skal bygges på venstre hånd på toppen av bakken, under der hvor høyspentlinjen går i dag. Høyspentlinje skal legges i bakken.

  Beliggenhet

  Flott solrik beliggenhet i etablert barnevennlig område på Vestre Nedenes, i område med hovedsakelig eneboligbebyggelse. Området ligger sentralt til midt mellom Arendal og Grimstad sentrum. I tillegg er det kort vei til Nedenes med påkjørsel til E-18. Fra eiendommen er det kort vei til skole, barnehager, butikker, sjøen med badestrender mv. Felles lekeplass like ved.

  Tomt

  Areal: 1 155 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten vil bli delt i 4, med eget bnr. til hver boenhet. Tomteareal pr. enhet er derfor ikke kjent. Innkjørsel/ p-plasser blir asfaltert. Uteområde levers ellers grovplanert og klar til opparbeidelse for kjøper.

  Parkering

  Carport i tilknytning til hver bolig. Forøvrig parkering på egen tomt.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Rylliktunet, datert 31.03.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttes offentlig vann og kloakk. Tilknyttet privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: - Ingen servitutter registrert Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen: Rettigheter på gnr. 428 bnr. 194 Dagboknr.: 2018/530165 Tinglyst: 12.03.2018. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vannledning. Bestemmelse om kloakkledning. Rettighetshavere gnr. 428 bnr. 365, 988 og 989. Rettigheter på gnr. 428 bnr. 227

  Utleie

  Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.
 • Prisantydning og omkostninger

  I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: 2,5 % av andel tomteverdi kr. 650 000,- i dokumentavgift til staten Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525.- Tinglysing pantobligasjon kr. 525,- Totale omkostninger ved kjøp pr. bolig utgjør fast kr 17 300,- pr. rekkebolig

  Betalingsbetingelser

  Hele kjøpesummen + omkostninger innbetales til meglers klientkonto før overtakelse. Evt. endringsbestillinger må være innbetalt entrepenør før overtakelse

  Offentlige avgifter

  Ikke fastsatt pr. d.d. Boligene tilkobles offentlig vann- og kloakknett. Arendal kommune har vedtatt at alle nybygg skal ha vannmåler. - Vannmålerleie kr. 206,75 pr. år - Abonnementsgebyr vann kr. 1166,- pr. år - Abonementsgebyr avløp kr. 2246,- pr. år - Forbruksgebyr vann kr. 12,70 pr. m3 - Forbruksgebyr avløp kr. 19,61 pr. m3 Standard renovasjonsabonnement kr. 4565,70,- pr. år. Alle priser pr. februar 2019, iflg. Arendal kommunes hjemmeside

  Eiendomsskatt

  Ikke fastsatt

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.
 • Adresse med betegnelse

  Rylliktunet, Gnr. 428 Bnr. 989 i Arendal kommune

  Boligtype

  Tomannsbolig

  Eierform

  Selveier

  Selger

  He-fi Utvikling AS Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

  Kjøpekontrakter

  Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

  Tilvalg / Endringer

  Kjøper har mulighet til å gjøre tilvalg, og diverse enkle endringer. I tillegg vil alle kjøpere bli innkalt til gjennomgang av kjøkken, elektrisk anlegg, vvs og maler arbeid under byggeprosessen, så kjøper kan sette sitt preg på boligen. Selger/utførende entreprenør vil gi nærmere informasjon til kjøper. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Forbehold om realisering

  Minimum 75 % av boligene må forhåndsselges før igangsetting.

  Visning

  Etter avtale med megler på tlf. 40 40 80 21

  Overtagelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være 6-8 måneder etter oppstart trearbeid, forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 01.10.2019. Det må påregnes 3 mnd til grunnarbeid, da høyspentledning skal legges ned i bakken. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse. Alle kjøpsbekreftelser må inngis skriftlig sammen med legitimasjon og bekreftelse på finansiering.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.
 • Oppdragsnummer

  31-19-9000

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende vedlegg, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

  Vederlag

  Selger har valgt fast vederlag kr. 42 000,- pr. solgte enhet til megler. Tilrettelegginshonorar kr. 11 900,- for hele prosjektet. Oppgjørsgebyr kr. 7 900,- pr. enhet. Markedspakke: Etter utlegg

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Produksjonsdato

  08.02.2019