Kristiansand-Lund

Bjørndalen HUS B, 4632 Kristiansand s

Prisantydning kr 2 600 000 – kr 2 800 000,-

Totalpris:  kr 2 604 900 – kr 2 804 900,-

Visning

Kontakt megler for visning/møte i romjula.

Bjørndalen Parken Syd HUS B- Gjennomgående leiligheter med innglasset balkong og Husbank finansiering. Kun 3 stk igjen

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  1–1

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  55–55 m²

Parken Syd blir første del av en helt ny bydel. Omgitt av flott natur og med kort vei til alt du måtte ønske, bygger vi 58 smarte og varierte leiligheter fra 40 til 90 kvm. Store felles takterrasser og romslige utemiljøer. Hus B ligger vendt mot Alléen. Det første bygget utgjør hjørnet på alléen inn mot Bjørndal Gård. Leilighetene ligger i 2. til 5. etasje. I byggets 1. etasje kommer det en stor Rema 1000 butikk. I kjelleren blir det boder til alle leilighetene og parkeringsplass til dem som ønsker å kjøpe dette. Det er naturligvis heis i bygget. Bjørndalen skal være en bydel grunnlagt på naturlige og klimavennlige prinsipper. Grønt, behagelig og smart - alt som gjør hverdagen litt enklere og mye bedre - for deg og for miljøet. Prosjektet bygges som passivhus, med strenge krav til tetthet, isolasjon og ventilasjonsanlegg. Leilighetene og tappevannet blir oppvarmet av fjernvarme fra spillvarmen til Glencore Nikkelverk og Returkraft. I tillegg gjøres leilighetene «smartklare», dvs. klargjort for utstyr til styring av lys og varme. Parken Syd» har fått innvilget søknad om grunnlån for en del av leilighetene i prosjektet. Dette betyr at kjøper kan søke om lån med svært gunstig rente i Husbanken for inntil 80 % av leilighetens verdi. Flytende rente i Husbaken for tiden 1,579 %* * Effektiv rente vil være 0,1-0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår. Se mer på www.parkensyd.no

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
409 1 4. 55m² kr 2 604 900,-
410 1 4. 55m² kr 2 604 900,-
509 1 5. 55m² kr 2 804 900,-
 • Bygninger og byggemåte

  Se tilstandsrapport.

  Standard

  Parken Syd blir en del av inngangen til det nye Bjørndalen. Bygget får en unik fasade, med en varm trekledning, sammen med blant annet solid og raffinert murstein. Bygget er utformet for å gi mest mulige skjermede uteområder, samtidig som utformingen skaper varierte uterom som utnytter solen på best mulig vis på tomta. Det er lagt opp til en rekke tilkomstmuligheter som gir lett tilgang til felles takterrasser, parken og til de individuelle leilighetene. Det bygges etter nyeste byggeforskrift TEK17 og vil være et passivhus etter NS3700. Bæresystem i betong og stål, med svalganger og balkonger i betong. Som en del av fremtidens byer har prosjektet som mål å redusere CO2 utslipp med 50% sammenliknet med referansebygg. Leilighetene kommer i 12 ulike typer, med 1, 2 eller 3 soverom. Alle leilighetene holder meget god standard, og mange av dem får innebygget balkong og utsikt i to retninger. Gulv i stue, kjøkken, entre, soverom og bod får 3-stavs eikeparkett, hvitpigmentert matt. Veggene i leilighetene males i en hvit farge. Himlingene i stue og kjøkken leveres med sparklet og malt betonghimling. Resterende rom leveres som nedforet gipshimling. Himlingshøyde i stue blir ca 2.60m. Det leveres kjøkkeninnredning med hvit glatt front, benkeplate i laminat i valgfri standard farge. Baderom leveres som prefabrikkerte baderom. Flis på gulv og vegger. Servant med underskap, speil, veggmontert toalett, dusjvegger er rektangulære 90x90 med dusjarmatur. Leveres med opplegg for vaskemaskin.

  Diverse

  VISNINGENE ER PÅ VÅRT SALGSKONTOR VED BJØRNDAL GÅRD

  Oppvarming

  Fjernvarme Vi utnytter energi som ellers ville gått tapt, til å gi en robust og bærekraftig energi til alle beboere. Spillvarme fra Glencore Nikkelverk og Returkraft fra Dalane vil gi både oppvarming og varmt tappevann basert på fornybare ressurser. Passivhus Når vi bygger et passivhus har vi strenge krav til tetthet og isolasjonstykkelse, som gjør at vi får et lavere energibehov enn andre bygg. I tillegg strengere krav til ventilasjonsanlegget, som gjør at inneklimaet vil bli godt ivaretatt, blir også den totale strømregningen lavere. Smartklare leiligheter Vi legger til rette for infrastruktur i leilighetene som gjør at man kan koble til smarthus-utstyr som styring av varme og lys. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene..

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Beliggenhet

  Bydel Bjørndalen ligger mellom Lund og Gimlekollen, i skjæringspunktet mellom naturens ro og byens yrende liv. Beliggenheten gir masse muligheter. Her kan du starte dagen med et bad i Vollevannet eller treningstur i Jegersberg. Ønsker du å reise miljøvennlig til jobb, kan du ta bussen som går forbi 366 ganger hver dag i hver retning, eller benytte sykkelekspressveien som passerer ca. 50 meter fra Parken Syd. Det kommer Rema 1000 butikk i byggets 1. etasje, og det er bare en liten spasertur til øvrig handel på Lund. Til sentrum bruker du bare 7-8 minutter på sykkel. Bjørndalen ligger også i umiddelbar nærhet til Universitetet i Agder og Videregående skoler.

  Tomt

  Tomten og takterrassene leveres parkmessig opparbeidet med bed og øvrig beplantning. Arealet på tomten kan ikke opplyses om, da eiendommen ikke er fradelt og oppmålt.
 • Adresse med betegnelse

  Bjørndalen HUS B, Gnr. 45 Bnr. 1 i Kristiansand kommune

  Selger

  Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.
 • Omkostninger

  Omkostninger 0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Formuesverdi

  Primær: Kr. ,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.

  Vederlag

  Markedspakke:

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til (formål), tilhører reguleringsplan (navn på reguleringsplan), datert (dato). På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen:
 • Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  10-18-9029

  Ansvarlig megler

  Jurist / Eiendomsmegler MNEF Eivind Sæbø Severinsen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg