Kristiansand-Lund

Sjølystveien 56, leil. D 401, 4.etg, 4630 KRISTIANSAND S

Prisantydning kr 6 400 000,-

Totalpris:  kr 6 400 000,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Salg av kontraktsposisjon Kanalbyen trinn 1 - Sjølystveien 56, leil. D-401.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Annet

Byggeår:  2019

Soverom:  2

Bolignummer:  H0404

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Antall rom:  3

Arealbeskrivelse

Primærrom:  78 m²

Bruksareal:  82 m²

Vi har gleden av å presentere en kontraktsposisjon til leilighet i 4.etasje i D-bygget i Kanalbyens første byggetrinn, i første linje. Leiligheten er gjennomgående og inneholder 2 soverom, entre, gang, bad og wc, bod og stue/kjøkken. Balkong på 13,4 kvm mot sjøen. Både bad og kjøkken er oppgradert. Felles takterrasse i bygg J og C.

 • Bygninger og byggemåte

  Varierende materialer og uttrykk. Se hovedprospekt for detaljert beskrivelse.

  Innhold

  4.etg: Entre, gang, bad/vaskerom, wc, bod, 2 soverom, stue/kjøkken med utgang til balkong på 13,4 kvm. Bod i kjeller på ca 5 kvm.

  Standard

  Leiligheten har standard som i hovedprospekt. Det er avtalt tilvalg for kr.99.020,-. For mer detaljert beskrivelse kontakt megler.

  Oppvarming

  Bygget tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området.

  Energiattest

  Bygges etter Tek-10. Energiklasse blir beregnet. Be megler om nærmere informasjon.
 • Beliggenhet

  Kanalbyen, helt ny bydel sentralt i Kristiansand. På Odderøya, like ved Kilden, Fiskebrygga og det nye planlagte kultursenteret.

  Parkering

  1 parkeringsplass i underetasjen medfølger mot pristillegg på kr. 375.000,-. Sykkelparkering i kjeller under bygget. Inngang/nedgang til kjeller fra nabobygget C.

  Tomt

  Felles tomt for sameiet. Eiendommens samlede areal blir ca 5.852 kvm. Tomten leveres opparbeidet ihht utomhusplan. Beboerne har ansvaret for vedlikehold av alle fellesarealer utomhus, som tilhører eierseksjonssameiet, herunder havnepromenaden. Se opprinnelig prospekt for utfyllende informasjon.
 • Adresse med betegnelse

  Sjølystveien 56, leil. D 401, gnr.150, bnr.1833, snr. 40 i Kristiansand kommune. Seksjoneres innen overtagelse.

  Selger

  Terje Kvarsten og Ellen G T Kvarsten. Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Forretningsfører

  Sørlandet Boligbyggelag
 • Omkostninger

  Opprinnelig kjøpesum: kr. 5.850.000,- Parkering: kr. 375.000,- Tilvalg: kr. 99.020,- Merverdi: kr. 450.980,- Dokumentavgift: kr. 20 520,- Tinglysingsgebyr for skjøte: kr. 525,- Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr. 525,- Total kjøpesum inkl.omkostninger: kr. 6.796.570,-

  Betalingsbetingelser

  Kr. 100 000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

  Offentlige avgifter

  Årlige felleskostnader er stipulert til ca kr. 30,- pr. kvm. per mnd (budsjett for felleskostnader fås ved henv. megler) Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader.

  Formuesverdi

  Formuessverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er bosatt ihht folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

  Øvrige mulige kostnader

  Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

  Garantier

  Leiligheten er av kjøper 1 kjøpt etter bestemmelsene i bustadoppføringsloven. Kjøper 2 får disse rettighetene transportert til seg. Samtykke til ny kjøper må innhentes fra utbygger.

  Vederlag

  Provisjonen utgjør 1 % av salgsummen, minimum kr.45.000,-+ mva.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Bygget er under oppføring. Forventet ferdigstillelse er feb-april 2019.

  Reguleringsplan

  Reguleringsplan for Silokaia Kanalbyen, Plan ID 1400. Godkjent 16.09.2015. Sak 127/15. Mindre endring av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016. Formål: Sentrumsformål.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

  Konsesjon

  Nei

  Odel

  Nei
 • Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Selgers rett til endringer

  Utbygger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitekoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger/utbygger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Tilvalg / Endringer

  Det gjøres oppmerksom på at det er tidsfrister i byggeperioden hvor endringer ikke lenger er mulig. I dette tilfellet selges D-401 som en kontrakts posisjon, og selger har foretatt tilvalg/endringer av noen fag. Konferer megler for mer detaljerte opplysninger.

  Organisering

  Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 1. jan-2018. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

  Visning

  Etter avtale med Rolf Elieson på tlf 99 09 91 07 eller Rita Ommundsen på tlf 99 09 91 08.

  Overtagelse

  Overtakelse feb-april 2019.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Det presiseres at salgsobjektet er posisjonen som kjøpes ihht underliggende kontrakt mellom selger og utbygger. Kjøper forplikter seg til å overta de rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten. Kontrakten medfølger i salgsoppgaven. Alle vedlegg til opprinnelig kjøpekontrakt, samt kopi av opprinnelig salgsmateriell, fås ved henvendelse til Sørmegleren. Kontraktsposisjonen selges under lovverket til Kjøpsloven og ikke etter Bustadoppføringslova eller Avhendingsloven
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  10-17-0004

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg