Solgt

Kristiansand-Kvadraturen

Sjølystveien 56, leilighet D-301, 3.etg, 4610 KRISTIANSAND S

Prisantydning kr 5 900 000,-

Omkostninger:  kr 31 450,-
Totalpris:  kr 5 931 450,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Salg av kontrakt i Kanalbyens første byggetrinn - Sjølystveien 56, leilighet D-301

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Annet

Byggeår:  2019

Soverom:  2

Bolignummer:  H0304

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Antall rom:  3

Arealbeskrivelse

Primærrom:  79 m²

Bruksareal:  82 m²

Vi har nå gleden av å presentere salg av kontrakt til leilighet under oppføring i Kanalbyen byggetrinn 1. Dette er en helt ny bydel på Odderøya i Kristiansand, like i nærheten av Fiskebrygga, Nupenanlegget og Kilden for å nevne noe. Leiligheten ligger i bygg D, 3.etasje. Den inneholder 2 soverom, bad, bod/ vaskerom og stue/kjøkken med utgang balkong på 13,4 kvm. Det er direkte adgang fra leilighetens oppgang til stor felles takterrasse på toppen av hus C.

 • Bygninger og byggemåte

  Varierende materialer og uttrykk. Se hovedprospekt for detaljert beskrivelse.

  Innhold

  3.etg: Entre/gang, 2 soverom, bad, bod/vaskerom og stue/kjøkken med utgang vestvendt balkong/terrasse på 13,4 m2. Alle rom er P-rom. Sportsbod på 5 kvm. i kjeller

  Standard

  Leiligheten fremstår som lys og trivelig. Kjøkken leveres fra Strai og er av typen malt shaker 11 med integrerte hvitevarer, som består av stekeovn, indukjonstopp, oppvaskmaskin, kombiskap, ventilasjonshette for balansert system og integrert komfyrvakt.

  Diverse

  Selger har kjøpt en annen leilighet i prosjektet og vil av den grunn selge denne leiligheten.

  Oppvarming

  Byggene tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området. Vannbåren gulvvarme i entre/gang,stue/kjøkken og bad.

  Energiattest

  Bygges etter Tek-10. Energiklasse blir beregnet. Be megler om nærmere informasjon.
 • Beliggenhet

  Fantastisk leilighet beliggende i første rekke på Kanalbyen. Leiligheten er vestvendt med flotte solforhold og med sjøen så nærme at du kan sitte på terrassen og nesten ta i vannet. Kanalbyen ligger på Odderøya, like ved Kilden, Fiskebrygga og det nye planlagte kultursenteret.

  Parkering

  Bruksrett til 1 parkeringsplass i midlertidig anlegg på andre siden av Kanalen kommer i tillegg til kjøpesummen. Se hovedprospekt for ytterligere informasjon samt vedlagt kjøpekontrakt for p-plass. Sykkelparkering i kjeller under bygget.

  Tomt

  Felles tomt for sameiet. Eiendommens samlede areal blir ca 5.852 kvm. Tomten leveres opparbeidet ihht utomhusplan. Beboerne har ansvaret for vedlikehold av alle fellesarealer utomhus, som tilhører eierseksjonssameiet, herunder havnepromenaden. Se opprinnelig prospekt for utfyllende informasjon.
 • Adresse med betegnelse

  Sjølystveien 56, leilighet D301, Gnr. 150 Bnr. 1833 i Kristiansand kommune. Leiligheten blir seksjonert og tildelt seksjonsnummer innen overtakelse.

  Selger

  Trude H Kvarsnes og Stig Øydna Kvarsnes Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Forretningsfører

  Sørlandet Boligbyggelag
 • Omkostninger

  Opprinnelig kjøpesum: kr.5 500 000,- Parkering: kr. 150 000,- Tilvalg: kr. 84. 943,- Merverdi: kr. 400.000,- (til dekning av bl.a salgskostnader) Dokumentavgift: kr. 20.520,- (lav dok.avg. ved kjøp av Nybygg da det regnes ut av tomteverdien og ikke hele kjøpesummen) Tinglysingsgebyr for skjøte: kr.525,- Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr.525,- SUM TOTALE KOSTNADER inkl. parkering og omkostninger: Kr. 6.156.513,-

  Betalingsbetingelser

  Kr. 100 000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Innbetalt forskudd tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

  Forsikring mot felleskostnader

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

  Offentlige avgifter

  Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader.

  Formuesverdi

  Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no. Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

  Øvrige mulige kostnader

  I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, tv, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk. Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

  Garantier

  Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og utbygger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper.

  Vederlag

  Oppgjørshonorar:Kr.7 100,- Provisjon: (forutsatt salgssum: 5 900 000,- + p-plass: kr. 150.000,-) Kr. 61.500,- Totalt kr. 68.600,-

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Bygget er under oppføring. Forventet ferdigstillelse er senest 2. kvartal 2019.

  Reguleringsplan

  Reguleringsplan Silokaia Kanalbyen, Plan 1D 1400. Godkjent 16.09.2015 sak 127/15. Mindre endring av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016. Formål: Sentrumsformål.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler, og må leses før budgivning / kjøpekontrakt. Denne vil følge eiendommen som en tinglyst heftelse. Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte seksjon vedr. bla. vei, vann og kloakk, plikt til å bidra til drift og vedlikehold av havnepromenade, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det er tinglyst rett til fri ferdsel langs havnepromenaden. Kopi av heftelser får hos megler.

  Konsesjon

  Nei
 • Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Selgers rett til endringer

  Utbygger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitekoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger/utbygger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Tilvalg / Endringer

  Utbygger vil før innredningsarbeidene startert, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15% av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tivalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Det gjøres oppmerksom på at det er tidsfrister i byggeperioden hvor endringer ikke lenger er mulig. I dette tilfellet selgs D-301 som en kontraktsposisjon, og selger har her forettatt tilvalg/ endringer hos noen fag. Under følger oversikten over de tilvalg/tilvalgssummer (inkl. mva) som vi har registrert for D 301. Ettersom tilvalg for de ulike fagene er direkte avtaler mellom dere som kunde og underleverandør, tar vi forbehold om eventuelle endringer som ikke er kommet oss i hende. Oppfordrer til å ta kontakt med de enkelte underleverandørene ved uklarheter ang. tilvalg angitt under. Boxen - Badekabiner: 22 050 kr Strai Kjøkken: 53 093 kr Bravida -Elektro: 9 800 kr Sum tilvalg 84 943,-

  Organisering

  Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 23. mai 1997. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

  Visning

  Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 91 08

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Det presiseres at salgsobjektet er posisjonen som kjøpes ihht underliggende kontrakt mellom selger og utbygger. Kjøper forplikter seg til å overta de rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten. Kontrakten medfølger i salgsoppgaven. Alle vedlegg til opprinnelig kjøpekontrakt, samt kopi av opprinnelig salgsmateriell, fås ved henvendelse til Sørmegleren. Kontraktsposisjonen selges under lovverket til Kjøpsloven og ikke etter Bustadoppføringslova eller Avhendingsloven.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  10-18-0328

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Rita Ommundsen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg