Søgne

Tangvall Park, 4640 Søgne

Prisantydning kr 3 290 000 – kr 8 790 000,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Tangvall Park - Fantastiske leiligheter midt i Søgne sentrum - 27 solgte leiligheter. God fremdrift på byggeplassen!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  1–2

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  70–149 m²

Tomtareal:  3000 m²

Prosjektet inneholder 55 leiligheter av ulik størrelse og med spennende og gode planløsninger.Det er lagt stor vekt på gode solforhold, romslige balkonger og oppholdsrom med høye opplevelsekvaliteter. Bruken av store vindusfelt fra gulv til tak sikrer gode dagslysforhold og optimal utsikt. Flere av leilighetene har to eller flere våtrom, samt mulighet for innpassing av et ekstra soverom. Tangvall Park er utformet som tre separate bygninger koblet sammen med svalganger som gir adkomst til leilighetene. Trapperommene forbinder svalganger og atkomstbalkonger med felles parkeringskjeller under alle tre byggene. Det skal etableres et stort felles grøntareal på «lokket» over næringsdelen. Dette arealet er tilgjengelig for alle beboere via trapp og heis, og skal utformes med lekeareal og sittegrupper omkranset av mye grønt. Grøntarealet vil være både estetisk og opplevelsesmessig et viktig element i boliganlegget, og bidra til at anlegget fremstår som et attraktivt boligmiljø. Velkommen innom vårt salgskontor på tomta onsdager mellom kl 12 - 15!

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Pris
A201 2 2. 97 m² - m² kr 3 490 000,-
A202 2 2. 110 m² - m² SOLGT
A203 2 2. 88 m² - m² kr 3 290 000,-
A204 2 2. 81 m² - m² SOLGT
A301 2 3. 97 m² - m² kr 3 590 000,-
A302 2 3. 110 m² - m² SOLGT
A303 2 3. 88 m² - m² kr 3 390 000,-
A304 2 3. 81 m² - m² kr 3 290 000,-
A401 2 4. 97 m² - m² kr 3 690 000,-
A402 2 4. 110 m² - m² SOLGT
A403 2 4. 88 m² - m² kr 3 490 000,-
A404 2 4. 81 m² - m² kr 3 390 000,-
A501 2 5. 97 m² - m² SOLGT
A502 2 5. 110 m² - m² SOLGT
A503 2 5. 88 m² - m² kr 3 590 000,-
A504 2 5. 81 m² - m² kr 3 490 000,-
A601 2 6. 97 m² - m² kr 3 990 000,-
A602 2 6. 70 m² - m² kr 4 990 000,-
A603 2 6. 83 m² - m² kr 5 490 000,-
B203 2 2. 77 m² - m² kr 3 390 000,-
B204 2 2. 78 m² 78 m² SOLGT
B205 2 2. 77 m² - m² kr 3 390 000,-
B303 2 3. 77 m² - m² kr 3 390 000,-
B304 2 3. 78 m² 78 m² SOLGT
B305 2 3. 77 m² - m² kr 3 390 000,-
B403 2 4. 77 m² - m² kr 3 490 000,-
B404 2 4. 78 m² 78 m² SOLGT
B405 2 4. 77 m² - m² kr 3 490 000,-
B503 2 5. 77 m² - m² kr 3 590 000,-
B504 2 5. 78 m² 78 m² SOLGT
 • Bygninger og byggemåte

  Ytterveggene består av isolerte bindingsverksvegger som forblendes med teglstein kombinert med type fasadeplater, beslag/treverk og puss. Bygningene har "flate tak", tekket med papp etc.

  Beskrivelse av prosjektet

  55 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. til 7. etasje. I første etasje blir det næringsarealer med butikker/ forretninger, og i underetasjene blir det boder tilknyttet leilighetene samt parkerings plasser og tekniske installasjoner for næring. Bygget blir organisert som et kombinasjonssameie med både næring og boligseksjoner. Et flott og moderne bygg og egen park, sentralt på Tangvall.

  Standard

  INNVENDIGE VEGGER I LEILIGHETENE: Alle flater sparkles jevne som underlag for maling, eller for fliser. DØRENE/VINDUENE: Fra egen leilighet kan man styre hovedinngangsdørene etter å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på. Inngangsdørene til leilighetene leveres i solid utførelse med gode lydegenskaper, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige dører i leiligheten leveres som type Trend 1 hvit eller tilsvarende. Innvendig dører og vinduer leveres hvitmalte og listes/fores. Glattkant lister. GULV OG GULVLISTVERK: I stue, kjøkken og soverom, entre/hall, bod og WIC legges parkett. Utførelse som er beregnet i leveransen er matt lakkert eikeparkett 1-stavs. Det leveres eikelister til parkett. KJØKKEN-, BAD- OG GARDEROBEINNREDNING: Kjøkkeninnredning m/ hvitevarer (komfyr/stekeovn, kjøleskap og oppvaskmaskin) og baderomsinnredning leveres og det kan velges mellom ulike tresorter og laminatfarger på benkeplater. Omfanget av innredningen fremgår av romskjema. Kjøkken illustrasjoner til den aktuelle leilighet fås ved henvendelse til eiendomsmegler. Garderobeskap i slett hvit utførelse med hyller og stang. Det leveres 1 meter skap pr sengeplass. BAD: Gulv og vegger leveres med keramiske fliser i god kvalitet. Se romskjema. Beboere vil ofte studere alternativer i andre utførelser og prisklasser, dette er selvsagt også mulig her. Leilighetene leveres med veggmonterte klosetter. WC/VASKEROM: Gulv leveres med keramiske fliser m/oppkant i god kvalitet. Se romskjema. Vegger blir malt. Se romskjema i salgsprospektet for nærmere beskrivelse.

  Diverse

  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler.

  Oppvarming

  Leilighetene vil få gulvvarme i alle rom med unntak av soverom. Leilighetene er tilknyttet egen varmepumpe, som inneholder balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Plasseres fortrinnsvis i vaskerom.. Hver enkel leilighet får ballansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Beliggenhet

  Prosjektet ligger sentralt plassert på Tangvall, Søgnes mer og mer urbaniserte sentrum. Det er kort vei til både skole, butikker, kollektivtilbud, stadion og turområder.

  Parkering

  Hver leilighet må kjøpe 1 parkeringsplass. Kjøpesum er kr. 195.000.- . Parkeringsplassen kommer i tillegg til leilighetsprisen. Bodene er lokalisert i parkeringskjeller i bygget. Det blir levert 1 stk. bod til hver leilighet.

  Tomt

  Areal: 3 000 kvm, Eierform: Eiet tomt' Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning over næringslokalene i 1.etg. Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong, stein, naturgress etc. Utarebeidet av lanskapsarkitetkt Aros arkitekter. Utomhusområdene vil få en hensiktsmessig belysning. Se utomhusplan for detaljer.
 • Adresse med betegnelse

  Tangvall Park, Gnr. 73 Bnr. 27 i Søgne kommune. Boligene vil bli oppført på adressen Kleplandsveien 1-9. Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

  Selger

  Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.
 • Omkostninger

  Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 7.500,- på den minste og ca. kr. 16.000,- på den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 525,-. I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme), som oppstarts- likviditet til sameiet.

  Formuesverdi

  Primær: Kr. ,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.

  Vederlag

  Markedspakke:

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 20 mnd. fra datoen selger melder som oppstartstidspunkt /byggestart.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert etter Plan ID 201608, detaljregulering for Kleplandsveien. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Nærmere informasjon kan fåes ved henvendelse megler.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen:
 • Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, faxeller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling avbudrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  10-18-9020

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Rita Ommundsen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg