Vennesla

Løvetannvegen 41-51, 4700 Vennesla

Pris kr 4 290 000 – kr 4 290 000,-

Totalpris:  kr 4 290 000,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

6 prosjekterte boliger med praktikantdel på Smååsane - 3 solgt

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Byggeår:  2019

Soverom:  4–4

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  188–188 m²

Bruksareal:  210 m²

6 prosjekterte eneboliger beliggende på Smååsane. De er på 2 etasjer med praktikantdel. Innhold: U.etg. Garasje, 3 soverom, stue med kjøkkenkrok, bad, vaskerom og gjestewc samt entre. Hovedetg. Stue og kjøkken med åpen løsning og utgang til veranda over garasje, gang, soverom og bad. Mulighet for individuelle endringer etter avtale.

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
45 4 0. 188m² 210m² SOLGT
47 4 0. 188m² 210m² kr 4 317 050,-
49 4 0. 188m² 210m² kr 4 317 050,-
51 4 0. 188m² 210m² kr 4 317 050,-
 • Bygninger og byggemåte

  Se vedlagte byggebeskrivelse.

  Innhold

  Boligene ligger over 2 plan og inneholder U.etg: BRA 112,5 kvm inkl: Garasje, 3 soverom, stue med kjøkkenkrok, bad, vaskerom og gjestewc samt wc. Hovedetg: BRA 97, 5 kvm : Stue og kjøkken med åpen løsning og utgang til veranda over garasje, gang, soverom og bad. God takhøyde, 2,80 m med store vindusflater i hovedetasje. Mulighet for individuelle endringer etter avtale.

  Standard

  Se byggebeskrivelse.

  Oppvarming

  Varmekabler i entre, vaskerom og bad. Stålpipe/vedovn i hovedetasjen. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 17).
 • Beliggenhet

  Boligene ligger på Smååsane - et nytt byggefelt på Vennesla med barnehage og flotte turområder/lysløype. Ca 2 km til Moseidmoen skole og idrettsplass. Ca 3 km fra Vennesla sentrum med et bredt spekter av butikker, kafeer, bank, lege mm.

  Parkering

  Garasje på 21,8 kvm samt 2 biloppstillingsplasser på tomten.

  Tomt

  Eierform: Eiet tomt. Leveres ferdig opparbeidet med sådd plen og asfaltert innkjørsel.
 • Adresse med betegnelse

  Løvetannvegen 41-51, Gnr. 23 Bnr. 696/697 i Vennesla kommune. tomtene får tildelt egne bruksnr. ved fradeling.

  Selger

  Sne Eiendomsutvikling AS Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.
 • Omkostninger

  Ved kjøp av ny/prosjektert enebolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi, kr. 26.000,- Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 525,- Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt “primærbolig” (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller “sekundærbolig” (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

  Vederlag

  Meglers provisjon kr. 35.000,- + mva pluss direkte utlegg.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  ca 6 mnd fra oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

  Reguleringsplan

  Tomteområde ligger i regulert områder under detaljregulering Smååsane felt D- H, dat. 30.11.2015 samt reguleringsplan for Smååsane, sist rev. 11.01.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen: Kommunale rettigheter.
 • Tilvalg / Endringer

  Kjøper kan kjøpre individuelle endringer mot itillegg i pris. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten må gjennomgås før kjøpsinngåelse. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  10-18-9016

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Jarle Sagedal tlf. 913 24969

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg