3 SOLGT! Velkommen til Tollskogvegen. Nytt prosjekt bestående av 9 borettslagsleiligheter beliggende landlig og sentralt på Vallermyrene.

Pris (fra - til) kr 1 270 000 - kr 1 745 000

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Fakta om eiendommen

Adresse
Tollskogvegen
Postnr og sted
3917 Porsgrunn
Eieform
Andel
Boligtype
Leilighet
Pris fra - til
kr 1 270 000 - kr 1 745 000
Andel fellesgjeld
kr 1 270 000 - kr 1 745 000

Arealbeskrivelse

Primærrom
71 - 113 m²
Bruksareal
- m²
Tomt
- m²
Soverom
-
Utbygger:
Kontakt megler
Firma:
Kontakt megler

Boliger

Bolig Soverom P-rom Pris
2 - 113 kr 1 745 000
4 - 71 kr 1 270 000
5 - 75 kr 1 270 000
7 - 71 kr 1 270 000
8 - 75 kr 1 270 000
9 - 71 kr 1 270 000
 • Beliggenhet

  Sørmegleren har gleden av å presentere det nye prosjektet Tollskogvegen på Vallermyrene. Området har lenge vært et av de mest populære boområdene i Porsgrunn. Prosjektet ligger i enden av Tollskogvegen. Her blir boligene liggende vestvendt, noe som gir mye sol på terrasser og balkonger. Det er bare noen minutters gange til butikker og alle skolene på Kjølnes. I tillegg er du ikke langt unna flotte turområder og alle tilbudene i Porsgrunn sentrum. Solrikt og sentralt - Tollskogvegen har en flott beliggenhet!

 • Adkomst

  Ta til høyre i rundkjøringen etter REMA-1000 på Vallermyrene. Ta så til venstre og følg veien rett frem til enden. Ta så til høyre inn på Tollskogvegen.
  Det vil være skiltet med banner på eiendommen. Se for øvrig vedlagte kart.

 • Ferdigstillelse

  Det antas en byggetid på ca. 12 mnd. Forventet ferdigstillelse antas å være i løpet av 3. kvartal 2019.

 • Bygninger og byggemåte

  Se prospekt for ytterligere opplysninger.

 • Beskrivelse av prosjektet

  Tollskogvegen er et lite og hyggelig prosjekt med bare ni boliger. Tre av disse er rekkehusleiligheter på rundt 113 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer. Disse boligene har 2 bad, 4 soverom, innvendig bod, åpen stue- og kjøkkenløsning, balkong og terrasse.
  De resterende seks leilighetene føres opp som en seksmannsbolig. Disse boligene blir på mellom 69 og 74 kvadratmeter BRA. Samtlige får 2 soverom, bad, innvendig bod, en åpen stue- og kjøkkenløsning, samt terrasse på mark eller balkong.

 • Innhold

  Boligene i Tollskogvegen vil i størrelse bli på mellom ca. 70 og 113 kvm.

  Innvendig har vi hatt fokus på effektive og smarte planløsninger, gjennomtenkt materialvalg gir et helhetlig inntrykk. I prosjektet vil du finne moderne boliger med god teknisk standard og trivelige uteplasser. Her legger vi forholdene til rette for lettstelte hjem rammet inn av et godt nabofellesskap.

  Alle boligene vil ha innvendig bod/teknisk rom.

 • Standard

  Se egen leveransebeskrivelse i prospektet.

 • Diverse

  Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi.

  Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemsskap. Medlemskap PBBL pr. person kr 500,- og Kontingent PBBL pr år kr 200,- Beløpet innebetales til PBBL.

  Vedtekter:
  Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Det er i forbindelse med reseksjonering av bygget også utbeidet nye sameievedtekter. Andelseiere i borettslaget plikter også å følge sameiets vedtekter.

  Sikringsordning:
  Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert.
  Alle eiere av boligene dekkes av Borettslagenes sikringsfond fra første dag forutsatt at alle boligene er solgt. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

  Totalpris:
  Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

  Felleslån/vilkår:
  Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon på kr. 12. 855 000,-. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, pr 08.06.18 er den flytende renten i 2,25 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

  Kapitalkostnader:
  Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

  Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning:
  Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

  Betalingsbetingelser:
  Forskudd på Kr. 150. 000,- skal innbetales 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Selger skal stille garanti for oppfyllelse av kontrakten i samsvar med bustadoppføringslovas § 12. Dersom Selger ønsker å disponere innbetalt beløp før andelen blir overført, må Selger stille sikkerhet overfor Kjøper i samsvar med bustadoppføringslovas § 47.

  Felleskostnader:
  Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten.

 • Parkering

  Hver leilighet vil disponere egen biloppstillingsplass.

 • Oppvarming

  Det leveres komplett ildsted med peisovnen Curve 100 og stålpipe fra Peisselskabet. Separat pipeløp for hver leilighet.

  Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning som plasseres i innvendig bodrom.

 • Tomt

  Eierform: Fellestomt

 • Tilvalg / Endringer

  Boligene i Tollskogvegen byr på en ramme som åpner for gode muligheter til å dyrke en personlig stil. Til boligene er det valgt materialer som er i tiden og som harmonerer med byggenes arkitektoniske utforming. Rommene er preget av arealeffektive utformingsløsninger. Vi er i tillegg behjelpelig med å finne andre løsninger - om det er ønskelig. Som kjøper gis du god anledning til å gjøre individuelle tilvalg til originalleveransen
  mot pristillegg.

  Det gjelder følgende deler av leveransen:

  • Kjøkkeninnredning.
  • Baderomsinnredning.
  • EL-leveransen, inkludert belysning.
  • Garderober.
  • Utførelse av innvendige overflater.
  • Vaskeromsinnredning.
  • Terrasser.

  Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør.
  Dette blir gjennomgått på et tilvalgsmøte

 • Reguleringsplan

  I kommuneplanens arealdel viser området boligformål. Området faller innunder detaljregulering for Tollskogvegen 24, Vallermyrene. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

 • Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
  Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å ansesom forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

 • Martikkelinformasjon

  Kommunenr: 805
  Gårdsnr: 46
  Bruksnr: 1469