Kristiansand-Lund

Kongsgård Park - Portalbygget, 4631 Kristiansand s

Prisantydning kr 2 990 000 – kr 9 490 000,-

Totalpris:  kr 3 000 550 – kr 9 515 000,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kongsgård Park trinn 2 - Portalbygget med 30 solfylte leiligheter! Visning etter avtale

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  1–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  47–112 m²

Portalbygget utgjør trinn to med 30 av totalt ca 90 leiligheter i Kongsgård Park. Bygget ligger med bredsiden mot sørøst og har fått en løsning som gir de aller fleste leilighetene svært gode solforhold. Variasjonen i leilighetstyper er stor - fra de minste under 50 m2 og til de største fantastiske toppleilighetene i 6 etg. på godt over 120 m2. Mange av leilighetene er gjennomgående slik at man har stue og romslig balkong vendt mot det fredelige gårdsrommet i sørøst og soverom vendt mot innglasset balkong mot nordvest. Utsikten fra mange av leilighetene blir upåklagelig enten man ligger mot øst og har Prestebekken og friområdet som nærmeste nabo, eller man velger leilighet i den mer vestlige enden av bygget og får fri utsikt mot Marviksssletta og den lavere trehus- og blokkbebyggelsen i sør. De øverste leilighetene har også utsikt mot vest med Vallhalla, Tobienborg og Gimle. Besøk www.kongsgardpark.no og finn din drømmeleilighet!

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
B1-1 1 1. 47m² SOLGT
B1-2 1 2. 47m² SOLGT
B1-3 1 3. 47m² SOLGT
B1-4 1 4. 47m² kr 3 000 550,-
B1-5 1 5. 47m²
B2-1 1 1. 32m² SOLGT
B2-2 1 2. 32m² SOLGT
B3-1 1 1. 61m² SOLGT
B3-2 1 2. 61m² SOLGT
B4-1 2 1. 88m² SOLGT
B4-2 2 2. 88m² kr 5 209 200,-
B4-3 2 3. 88m² SOLGT
B4-4 2 4. 88m² SOLGT
B4-5 2 5. 88m² SOLGT
B5-1 1 1. 48m² SOLGT
B6-1 1 1. 48m² SOLGT
B7-2 1 2. 60m² SOLGT
B7-3 1 3. 60m² SOLGT
B7-4 1 4. 60m² SOLGT
B8-2 2 2. 95m² kr 5 610 800,-
B8-3 2 3. 95m² kr 5 810 800,-
B8-4 2 4. 95m² SOLGT
B9-3 2 3. 101m² SOLGT
B10-3 2 3. 88m² kr 5 208 800,-
B10-4 2 4. 88m² SOLGT
B11-5 3 5. 118m² SOLGT
B13-6 3 6. 122m² SOLGT
B14-6 3 6. 112m² kr 9 515 000,-
 • Standard

  Innvendige vegger i leilighetene: Leilighetsskillevegger utføres i hht. forskriftsmessige krav til brann og lyd. Vegger i leiligheter er faste og kan ikke endres. Innervegger utføres med malt betong overflate eller gipsplater på stenderverk. Alle flater sparkles jevne som underlag for maling, eller for fliser. Dørene: Fra egen leilighet kan man styre hovedinngangsdørene etter å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på. Inngangsdørene til leilighetene leveres i solid utførelse med gode lydegenskaper, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige dører i leiligheten leveres med plane hvitmalte overflater. Gulv og gulvlistverk: I stue, kjøkken og soverom, entre/hall legges 15 mm parkett. Utførelse som er beregnet i leveransen er mattlakkert eikeparkett. Det leveres eikelister mot parkett. Kjøkken-, bad- og garderobeinnredning: leveres og det kan velges mellom ulike tresorter og laminatfarger på benkeplater. Omfanget av innredningen fremgår av kjøkkentegn. Garderobeskap i slett hvit utførelse fra Strai Kjøkken med hyller og stang. Det leveres 1 meter skap pr sengeplass. Bad og wc: Gulv leveres med keramiske fliser i god kvalitet. Se romskjema. Beboere vil ofte studere alternativer i andre utførelser og prisklasser, dette er selvsagt også mulig her. Leilighetene leveres med veggmonterte klosetter. Se romskjema i prospektet for mer utfyllende informasjon.

  Byggeår og byggemåte

  Hovedkonstruksjon er basert på plasstøpt betong. I yttervegger for øvrig, er bæresystemet basert på søyler av stål. Heissjakter og det meste av trapperomsveggene er betongvegger. Bygningene har "flate tak", tekket med Sedumtak. Ytterveggene består av isolerte bindingsverksvegger som forblendes med teglstein, puss og plater. Deler av bygningspartiene gis et "lettere" uttrykk ved kledning / båndtekking.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være 1. kvartal 2020 forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 31.12.2018. Ca 60 % av totalt antall leiligheter i Parkbygget (trinn 1.) og Portalbygget (trinn 2) må være solgt før 2. byggetrinn realiseres.

  Oppvarming

  Oppvarming og ventilasjon: Leilighetene vil få vannbåren varme på bad/vaskerom, gang og stue/kjøkken. Hver enkelt leilighet får balansert ventilasjon. Det tas forbehold om at etablering av nødvendig innboksing og påforinger for tekniske føringer ikke medfører prisreduksjon. Eksempelvis innboksing for ventilasjonskanaler mellom vegg og tak.

  Diverse

  Alle tegninger, 3D-illustrasjoner og illustrasjonsfoto er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse, og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden som er bestemt. Bygging av fellesanlegget med drivhus, selskapslokale, hobbyrom og plass for bilvask vil påbegynnes senest 1 mnd. etter at 40 av totalt 90 leiligheter i Kongsgård Park er overtatt og/eller betalt av sluttkjøperene ("Overtakelse") og de kommunale tillatelser er gitt. Dette fellesanlegget skal videre være ferdigstilt og overlevert sameiet i Kongsgård Park senest 18 mnd. etter at det er påbegynt. Det tas forbehold vedrørende endelig godkjenning og byggetillatelse.
 • Beliggenhet

  Kongsgård Park ligger ved Prestebekken og omkranses av Kongsgård allé, Østre Ringvei og Bispegra som går fra Østre Ringvei til Kongsgård Sykehus.

  Tomt

  Eierform: Fellestomt Totalt ca 5 mål. Utomhusarbeider: Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong og stein. Utomhusområdene vil få en hensiktsmessig belysning.

  Parkering

  Parkeringsplass kommer i tillegg til kjøpesummen og koster kr. 250.000,- Kjøp av parkeringsplass er for øvrig frivillig i Kongsgård Park.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen ligger under ny reguleringsplan: Marviksletta Områdeplan. Detaljreguleringsplan er godkjent.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Prisantydning og omkostninger

  Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Adresse med betegnelse

  Kongsgård Park - Portalbygget, Gnr. 42 Bnr. 2 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon

  Selger

  Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.
 • Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.
 • Oppdragsnummer

  10-18-9011

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Rita Ommundsen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg