Kristiansand-Lund

Kongsgård Park - Parkbygget, 4632 KRISTIANSAND S

Bud ønskes

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kongsgård Park - trinn 1 - Parkbygget - Innflytningsklare leiligheter som bør sees! Kontakt megler for avtale om visning

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
P2-1 1 1. 82m² SOLGT
P8-5 2 5. 79m² SOLGT
 • Beliggenhet

  Kongsgård Park ligger ved Prestebekken og omkranses av Kongsgård allé, Østre Ringvei og Bispegra som går fra Østre Ringvei til Kongsgård Sykehus.

  Parkering

  Parkeringsplass kommer i tillegg til kjøpesummen og koster kr. 250.000,- Kjøp av parkeringsplass er for øvrig frivillig i Kongsgård Park. Det vil være handikapplasser tilgjengelige i boligsameiet.

  Tomt

  Eierform: Fellestomt Totalt ca 5 mål. Utomhusarbeider: Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong og stein. Utomhusområdene vil få en hensiktsmessig belysning.
 • Adresse med betegnelse

  Kongsgård Park - Parkbygget, Gnr. 42 Bnr. 2 og Gnr. 42 Bnr. 388 og Gnr. 42 Bnr. 48 og Gnr. 42 Bnr. 24 og Gnr. 42 Bnr. 271 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon

  Selger

  Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.
 • Formuesverdi

  Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny 32 beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/ bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

  Prisantydning og omkostninger

  Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi, dvs. ca. kr. 10.000,- - 25.000,- pr. seksjon avhengig av leilighetens størrelse. Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,- ,tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr. 585,- og attestgebyr kr. 199.50,-. I tillegg kommer oppstartskapital til sameiet på kr. 50 pr. m2 Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson

  Oppdragsnummer

  10-18-9009

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg

 • Beskrivelse

  Nyhet: Se de flotte bildene som nå ligger ute på leilighet P8-4. Leiligheten kan overtas etter nærmere avtale. Kongsgård Park byr på solrike leiligheter og store grøntarealer sentralt beliggende midt i veletablert og populært boligområde. Kongsgård Park blir i alt bestående av 3 ulike bygg, delt inn i 3 byggetrinn - hvor Parkbygget som består av 17 leiligheter er først ut. Her har du mulighet til å sikre deg leilighet som i fremtiden vil ligge midt i parken, godt tilbaketrukket fra vei og med fri utsikt mot Marvikssletta og den lave trehusbebyggelsen. I Kongsgård Park vil beboere få del i mange unike fasiliteter og fellesarealer som bla. fellesstue, drivhus og verksted/hobbyrom og stor egen plass for bilstell. Det blir moderne leiligheter med ekstra god takhøyde. Dette gir ekstra høyevinduer og mye lys inn i leilighetene. Besøk www.kongsgardpark.no og finn din drømmeleilighet!

  Diverse

  Alle tegninger, 3D-illustrasjoner og illustrasjonsfoto er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse, og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden som er bestemt. Bygging av fellesanlegget med drivhus, selskapslokale, hobbyrom og plass for bilvask vil påbegynnes senest 1 mnd. etter at 40 av totalt 90 leiligheter i Kongsgård Park er overtatt og/eller betalt av sluttkjøperene ("Overtakelse") og de kommunale tillatelser er gitt. Dette fellesanlegget skal videre være ferdigstilt og overlevert sameiet i Kongsgård Park senest 18 mnd. etter at det er påbegynt. Det tas forbehold vedrørende endelig godkjenning og byggetillatelse.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være 1. kvartal 2020. forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 01.09.2018. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 4 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering.

  Oppvarming

  Oppvarming og ventilasjon: Leilighetene vil få vannbåren varme på bad/vaskerom, gang og stue/kjøkken. Hver enkelt leilighet får balansert ventilasjon. Det tas forbehold om at etablering av nødvendig innboksing og påforinger for tekniske føringer ikke medfører prisreduksjon. Eksempelvis innboksing for ventilasjonskanaler mellom vegg og tak.

  Standard

  Innvendige vegger i leilighetene: Leilighetsskillevegger utføres i hht. forskriftsmessige krav til brann og lyd. Vegger i leiligheter er faste og kan ikke endres. Innervegger utføres med malt betong overflate eller gipsplater på stenderverk. Alle flater sparkles jevne som underlag for maling, eller for fliser. Dørene: Fra egen leilighet kan man styre hovedinngangsdørene etter å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på. Inngangsdørene til leilighetene leveres i solid utførelse med gode lydegenskaper, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige dører i leiligheten leveres med plane hvitmalte overflater. Gulv og gulvlistverk: I stue, kjøkken og soverom, entre/hall legges 15 mm parkett. Utførelse som er beregnet i leveransen er mattlakkert eikeparkett. Det leveres eikelister mot parkett. Kjøkken-, bad- og garderobeinnredning: leveres og det kan velges mellom ulike tresorter og laminatfarger på benkeplater. Omfanget av innredningen fremgår av kjøkkentegn. Garderobeskap i slett hvit utførelse fra Strai Kjøkken med hyller og stang. Det leveres 1 meter skap pr sengeplass. Bad og wc: Gulv leveres med keramiske fliser i god kvalitet. Se romskjema. Beboere vil ofte studere alternativer i andre utførelser og prisklasser, dette er selvsagt også mulig her. Leilighetene leveres med veggmonterte klosetter. Se romskjema i prospektet for mer utfyllende informasjon.
 • Budgivning

  Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør
 • Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

  Heftelser / Rettigheter

  Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende: Tinglyst erklæring vann og kloakk. På hoved eiendommen kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer i grunnboken for denne eiendom. På eiendommen vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, gjensidige rettigheter og plikter til alle 3 byggetrinn, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger under ny reguleringsplan: Marviksletta Områdeplan. Detaljreguleringsplan er godkjent.

  Vei / Vann / Avløp

  Eiendommen tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører

  Sørlandet Boligbyggelag