Grimstad Øst  

Opplandsveien 185, 4885 Grimstad

Bud ønskes

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

1 AV 2 SOLGT ! Tomannsbolig under oppføring. Bygget er reist, mulighet for rask overtakelse!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Tomannsbolig

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Boligen er praktisk og romslig, tilpasset de fleste familier og har en fleksibel planløsning som gjør at den kan tilpasses mange forskjellige familier. Sentralt beliggende, men samtidig meget naturnært. Her har man kun få minutters gange til sandstrand på Roresanden og flotte badeplasser i Deidalen. Ved hurtig avgjørelse har kjøper mulighet til noen personlige valg på innredning. Mulighet for kjøp av utvendig tilleggs areal på 100m2 v siden av garasje.

 • Innhold

  Se underoppdrag

  Beskrivelse av prosjektet

  Vertikaldelt tomannsbolig over to etasjer. Hovedplanet er det naturlige oppholdsstedet -og rommer entré med plass for garderobeløsning, flislagt bad, utvendig bod ved inngansparti. Åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til terrasse. Andre etasje er soveromsavdelingen - bestående av gang, tre soverom, flislagt bad/vaskerom og en romslig. Boligen er med andre ord en praktisk og romslig bolig tilpasset de fleste familier. Innkjørsel/ p - plasser blir gruset. Boligen levers grovplanert og klar til opparbeidelse for kjøper.

  Standard

  Gulv: Som standard leveres parkett i alle rom. Badet levers med fliser på gulv i 20x20. Fliser (med vk) på gulv i vindfang Vegger: Vegger kles med gipsplater som sparkles, males og tapetseres. Vegger på bad kles med Fibo våtromsplater. Tak/himlinger: Gipsstak sparkles og males i stue og kjøkken. Ferdig malt mdf paneltak i resterende. Kjøkken: Kjøkkeninnredning (aubo kjøkken) i farge hvit samt ettgreps blandebatteri. Medfølger integrerte hvitevarer og ventilator. Kunden får møte med kjøkkentegner på Aubo kjøkken Monter Sørlandsparken, om kunden ønsker tilvalg eller endringer. Baderom: Bad i underetasje leveres med hvit innredning på 120cm, dusjnisje med glassvegger, gulv toalett med skjult vannlås. Teknisk utførelse etter NEK 400 og TEK10. Toalett oppe leveres hvit 80 cm innredning. Se forøvrig leveransebeskrivelse som følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Oppvarming

  Hovedanlegget skal basere seg på oppvarming elektrisk og ved ovn, lecapipe og ved ovn blir montert. Baderommet i underetasjen med varmekabler i gulv. Varmekabler og fliser i vindfang.

  Energiattest

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter B Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
 • Beliggenhet

  Attraktivt og sentrumsnært beliggende i nytt etablert boligområde . Meget barnevennlig med trygg skolevei til Landvik og Frivold barneskole og sykkelavstand til Grimstad ungdomskole. Kort avstand og lett adkomst til badestrand på Roresanden og fine badeplasser i Deidalen, samt til fantastiske turmuligheter på Dømmesmoen og opp til Kollen. Lysløypa på Dømmesmoen blir preppet for skiløyper om vinteren, så her kan man bare spenne på seg skiene ved inngangsdøren og ta turen til oppkjørte skiløyper.

  Parkering

  Enkel garasje tilknyttet boligen. Garasjen er med i kjøpsprisen. Parkering på egen tomt.

  Tomt

  Innkjørsel/ p - plasser blir gruset. Boligen levers grovplanert og klar til opparbeidelse for kjøper.
 • Adresse med betegnelse

  Opplandsveien 185, Gnr. 8 Bnr. 274 i Grimstad kommune

  Selger

  He-Fi Utvikling AS. Salgsoppgaven er gjennomlest og godkjent av selger
 • Omkostninger

  Pris  kr 2.900.000 Omkostninger Dokumentavgift av Tomteverdi 2,5 % av 500.000 Kr. 12.500 Tinglysning skjøte kr. 525,- Tinglysning pant Kr. 525

  Formuesverdi

  Ligningsverdi vil bli beregnet etter ferdigstillelse

  Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Rask overtakelse kan avtales

  Reguleringsplan

  Området er regulert til bolig. Reguleringsplan for Kryssen, naudnes, klomreheia. Endring om B3 saga. Arealplaner under arbeid . Plannavn: Solbergåsen Vest Boligområde. Reguleringsplan og bestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Privat vei. Offentlig vann og avløp.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Elektriske kraftlinjer, rettighetshaver er Agder Energi, tinglyst 02.11.2006 Bestemmelse om jordkabel, rettighetshaver er Agder Energi, Tinglyst 06.09.2017 Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
 • Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Mulig tilvalg vil være avhengig av fremdrift av innredningsarbeidene på kjøpstidspunktet. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og selger i en separat avtale, og faktureres direkte mellom partene.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, faxeller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling avbudrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Visning

  Etter avtale

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å ansesom forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende vedlegg, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  21-18-9003

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Camilla Stenberg Rimestad

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg