Kr.Sand-Postnr/Kvadraturen

Sjølystveien 62-66 og 90-100, 4608 KRISTIANSAND S

Prisantydning kr 3 950 000 – kr 4 950 000,-

Totalpris:  kr 3 969 800 – kr 4 972 850,-
Felleskostnader:  Kr.,- pr..

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kanalbyen 2 B - Bo rolig og solrikt ved sjøen i Kristiansand sentrum. Påmeldingsvisning tirs kl.1630!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  2–2

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  71–87 m²

Tomtareal:  4114 m²

KANALBYEN PÅ ODDERØYA I KRISTIANSAND - ANDRE BYGGETRINN: • 8 UNIKE BYGG, ALLE MED HEIS TIL KJELLER • 88 SELVEIERLEILIGHETER • PRISER FRA KR 1.550.000 • STØRRELSER FRA 31,8 m2 TIL 197,3 m2 BRA Byggene som skal bygges består av 8 bygg (7 oppganger fra kjeller. Bygg M og N har samme inngang) med til sammen 88 selveierleiligheter, benevnt Bygg L-S i salgsmateriell. 2. byggetrinn har et samlet bruksareal på ca. 6 900 m2. Byggene varierer i høyde mellom 4-6 etasjer. Alle leilighetene har privat uteareal på balkong, markterrasse og/eller takterrasse. I tillegg har boligene tilgang til 1 felles takterrasse i bygg P. Felles gårdsrom er allment tilgjengelige. Alle bygg har heisadkomst til kjeller etasje. Byggene M, N og Q har i tillegg trapper ned til kjelleretasje.

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
O102 2 1. 61m² SOLGT
O401 3 4. 128m² SOLGT
P204 2 2. 70m² SOLGT
P304 2 3. 87m² kr 4 772 850,-
P401 1 4. 46m² SOLGT
P403 1 4. 44m² SOLGT
P404 2 4. 87m² kr 4 972 850,-
P501 1 5. 46m² SOLGT
P604 2 6. 107m² SOLGT
Q302 2 3. 59m² SOLGT
Q401 3 4. 83m² SOLGT
S201 2 2. 71m² 75m² kr 3 969 800,-
S205 2 2. 80m² SOLGT
S301 2 3. 71m² 75m² kr 4 219 800,-
S304 1 3. 48m² SOLGT
S305 2 3. 80m² SOLGT
S401 2 4. 71m² 75m² kr 4 419 800,-
S404 1 4. 48m² SOLGT
 • Standard

  Innvendige vegger i leilighetene: Veggene består både av betongvegger og lettvegger i isolert stenderverk og gips. Alle overflater sparkles og males. Kjøkken: Leilighetene leveres med kjøkken som vist på salgstegninger. Kjøkken leveres med planlimt vask med ettgreps blandebatteri og høye overskap samt hvitevarepakke bestående av induksjonstopp, innbyggingsovn m/selvrens, integrert oppvaskmaskin og integrert kombiskap. Detaljerte kjøkkentegninger vil foreligge når de bygningsmessige detaljene er endelig avklart. Bad: Utføres som prefabrikkerte kabiner, komplett med fliser beregnet for våtrom både på gulv og vegger. Himling er hvitmalt gips med innfelte downlights. Innredning leveres hvit og har heldekkende benkeplate med integrert servant, se arkitektens tegninger. Veggmonterte toaletter. Dusjvegger av laminert glass. Hjørnesluk i rustfritt stål. Bad angitt som kombinert bad/vask leveres med integrert skapinnredning for vaskemaskin og tørketrommel, og med tilhørende opplegg for tilkobling av vann- og avløp for vaskemaskin samt nødvendig stikk for begge. Rom angitt som bod/vask utføres som plassbygde våtrom og er tilrettelagt for tilkobling av vann og avløp for vaskemaskin samt nødvendige stikk for både vaskemaskin og tørketrommel. Det forutsettes for begge tilfeller at det benyttes kondenstørketrommel. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Garderober: Det medfølger ikke garderobeskap eller skyvedørsgarderober i leveransen, men kan utføres som tilvalg sammen med kjøkkenleveransen. Gulv: I stue, kjøkken, entre/gang og soverom legges det parkett, 14 mm 1-stav eik matt lakk. Parketten legges på trinnlyddempende underlag. Se for øvrig romskjema. Låssystem/Porttelefon: Det installeres låssystem slik at leilighetseier kun benytter en nøkkel til alle de dører som skal kunne åpnes. Det leveres komplett porttelefonanlegg til den enkelte leilighet. Dette anlegget overfører både lyd og bilde. Ringeklokke tilkobles porttelefonanlegget.

  Ferdigstillelse

  Planlagt ferdigstillelse er ca. 24 måneder etter varslet igangsettelse. Det vises for øvrig til punktet om forbehold i salgsprospektet.

  Oppvarming

  Byggene tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området. Fordelingsskap for vann, energi og vannbåren varme (samt målere) vil bli integrert i eget teknisk skap i badekabinen, se beskrivelse under bad. Alle rom med vannbåren gulvvarme (se romskjema) vil ha individuell styring i hvert rom. Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate målere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles pro rata mellom samtlige leiligheter.

  Diverse

  For ytterligere informasjon se Kanalbyen.no.
 • Beliggenhet

  Kanalbyen er etablert på Odderøya. Det er ei frodig øy i Kristiansands byfjord, tett forbundet til fastlandet og bykjernen med fire små broer. Sørvest på øya ligger Odderøya fyr, og det høyeste punktet i området befinner seg 92 moh. På kryss og tvers av Odderøya snor det seg veier og stier; mange med spektakulære utsiktsforhold mot "Østergabet", innseilingen og fyrene Grønningen, Oksøy og Odderøya fyr. Kanalbyen har flere unike kvaliteter. På den ene siden er det den umiddelbare nærheten til sjøen og kanalen; med brygger, promenader, sandstrender og svaberg. Så er det skogen og det nydelige turterrenget på Odderøya. På toppen av alt vil den nye bydelen ligge i gåavstand til alle utelivs- og shoppingmulighetene i Kvadraturen. Kanal- og havnepromenaden blir en forlengelse av dagens strandpromenade.

  Tomt

  Areal: 4 114 kvm, Eierform: Fellestomt Gårdsrom utføres i bestandige materialer. Frodig vegetasjon skal være sammensatt av arter med variasjon i høyde, utbredelse, farge og vekstform. Belysning utføres med solide og robuste armaturer, både i gårdsrom, ved inngangspartier og på stier/veier. Plassering avklares i detaljprosjekteringen. Det etableres et felles, nedgravd avfallssystem, med innkastluker plassert mot Sjølystveien ved bygg Q. Se ellers utomhusplan for felt 2B.

  Parkering

  Det er lagt opp til 2 alternative parkeringsmuligheter for Kanalbyen felt 2B, til varierende priser: Alternativ 1: Parkeringsplass i kjeller under leilighetene. Kjeller består av 42 parkeringsplasser pluss 2 HC-plasser. Pris per plass: 375 000,-. Det er forhåndsdefinert opsjon på kjøp av plass i kjelleren, se oversikt i prisliste. Alternativ 2: Det er et begrenset antall parkeringsplasser i midlertidig innebygget parkeringsanlegg øst for byggetrinn 2A/2B (på andre siden av kanalen i delfelt 4C, se illustrasjonsplan). Disse parkeringsplassene vil i fremtiden bli erstattet vederlagsfritt i permanent parkeringsanlegg/kjeller på landsiden etter hvert som byggetrinnene på landsiden bygges ut. Pris per plass: 325 000,- Eventuelle overskuddsplasser tilhører selger og kan fritt omsettes eller leies ut til beboere innenfor planområdet. Tildeling av parkeringsplass vil bli foretatt før overtakelse av den enkelte leilighet. Parkeringsplass i Kilden P-hus kan leies direkte av Kristiansand Parkering dersom det er ledige plasser. Avtale om leie inngås direkte mellom den enkelte boligkjøper og Kristiansand Parkering på de til enhver tid gjeldende betingelser. Sykkelparkering og separate sportsboder er plassert i kjeller. Sykkelparkering ivaretas i fellesanlegg i kjeller med 1 plass pr. boenhet. Gjesteparkering for sykler ivaretas i gårdsrom.
 • Reguleringsplan

  Reguleringsplan for Silokaia Kanalbyen, Plan ID 1400. Godkjent 16.09.2015. Sak 127/15. Mindre endring av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte boligseksjon vedr. bla. vei, vann og kloakk, plikt til å bidra til drift og vedlikehold av havnepromenade, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det vil bli tinglyst rett for gjennomkjøring i p-kjeller for beboere i 2A, 2B og 2C samt tilgang for utbygger i forbindelse med anleggsfasen. Det er tinglyst rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eierseksjonssameiets eiendom. I praksis gjelder dette i hovedsak allmennhetens rett til å ferdes langs Havnepromenaden, samt offentlig tilgjengelig gjennomgang i gårdsrommet. På eierseksjonssameiets eiendom kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for den enkelte boligseksjon. Det følger av eierseksjonsloven at eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett i den enkelte boligseksjon. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst på boligseksjonen og eierseksjonssameiets eiendom kan fås ved henvendelse megler.
 • Forretningsfører

  Sørlandet Boligbyggelag
 • Prisantydning og omkostninger

  Se vedlagte prisliste. I tillegg til kjøpesummen skal det betales følgende: Dokumentavgift til staten med 2,5% av andel tomteverdi. P.t er dokumentavgiften beregnet til å utgjøre i størrelsesorden kr 250 pr. kvm BRA av leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte med kr 585,-, tinglysningsgebyr pr. evt pantedokument kr 585,- og attestgebyr kr. 199.50,-. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Felleskostnader

  Kr.,- pr..

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er bosatt ihht folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no
 • Adresse med betegnelse

  Sjølystveien 62-66 og 90-100, Gnr. 150 Bnr. 1901 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon. Boenhetene blir seksjonert innen overtakelse og den enkelte leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. Det presiseres at eierseksjonssameiet vil omfatte alle boenhetene i prosjektet (88 leiligheter).

  Selger

  Kanalbyen Eiendom AS v. Sven Erik Knoph Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.
 • Tilvalg / Endringer

  Det vil bli muligheter for tilvalg på flere leveranser. Utførende entreprenør vil kalle inn til tilvalgsmøte for de enkelte fag/leveranser. Tilvalg er selvsagt styrt av fremdriften i prosjektet, og på hvilket tidspunkt man som kjøper tiltrer kjøpekontrakt i byggeprosessen. Alle tilvalg skal være signert av begge parter, og pris skal være avtalt på forhånd.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  10-18-9003

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg