Kr.Sand-Postnr/Kvadraturen

Sjølystveien 62-66 og 90-100, 4608 KRISTIANSAND S

Prisantydning kr 2 750 000 – kr 9 500 000,-

Totalpris:  kr 2 763 170 – kr 9 533 000,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kanalbyen (trinn 2) på Odderøya i Kr.sand - Flotte leiligheter ved sjøen! Visning tirsdag kl.16.30-17-30

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  1–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  43–127 m²

Tomtareal:  4114 m²

KANALBYEN PÅ ODDERØYA I KRISTIANSAND - ANDRE BYGGETRINN: • 8 UNIKE BYGG, ALLE MED HEIS TIL KJELLER • 88 SELVEIERLEILIGHETER • PRISER FRA KR 1.550.000 • STØRRELSER FRA 31,8 m2 TIL 197,3 m2 BRA Byggene som skal bygges består av 8 bygg (7 oppganger fra kjeller. Bygg M og N har samme inngang) med til sammen 88 selveierleiligheter, benevnt Bygg L-S i salgsmateriell. 2. byggetrinn har et samlet bruksareal på ca. 6 900 m2. Byggene varierer i høyde mellom 4-6 etasjer. Alle leilighetene har privat uteareal på balkong, markterrasse og/eller takterrasse. I tillegg har boligene tilgang til 1 felles takterrasse i bygg P. Felles gårdsrom er allment tilgjengelige. Alle bygg har heisadkomst til kjeller etasje. Byggene M, N og Q har i tillegg trapper ned til kjelleretasje.

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
L501 2 5. 74m² SOLGT
M201 2 2. 85m² SOLGT
M301 2 3. 85m² kr 5 072 150,-
M401 2 4. 85m² kr 5 472 150,-
M402 3 4. 124m² SOLGT
N201 3 2. 116m² SOLGT
N301 3 3. 116m² SOLGT
N401 3 4. 116m² SOLGT
O102 2 1. 61m² SOLGT
O202 2 2. 63m² SOLGT
O301 3 3. 128m² SOLGT
O302 2 3. 63m² SOLGT
O401 3 4. 128m² kr 9 533 000,-
O501 3 5. 194m² SOLGT
P104 2 1. 70m² SOLGT
P203 1 2. 44m² SOLGT
P204 2 2. 70m² kr 3 969 770,-
P301 1 3. 46m² SOLGT
P302 1 3. 44m² SOLGT
P304 2 3. 87m² kr 4 772 850,-
P401 1 4. 46m² kr 2 913 270,-
P402 1 4. 44m² kr 2 813 100,-
P403 1 4. 44m² kr 2 862 970,-
P404 2 4. 87m² kr 4 972 850,-
P501 1 5. 46m² kr 3 113 270,-
P502 1 5. 44m² kr 3 063 100,-
P504 3 5. 134m² SOLGT
P601 3 6. 137m² SOLGT
P604 2 6. 107m² kr 8 127 670,-
Q201 2 2. 58m² SOLGT
 • Bygninger og byggemåte

  Yttervegger utføres generelt som lette bindingsverksvegger i tre, noen yttervegger i betong. Utvendig fasadekledning varierer fra bygg til bygg, og utføres med teglforblending, platekledning, puss og trekledning. Farge og typer etter arkitektens anvisning.

  Standard

  Innvendige vegger i leilighetene: Veggene består både av betongvegger og lettvegger i isolert stenderverk og gips. Alle overflater sparkles og males. Kjøkken: Leilighetene leveres med kjøkken som vist på salgstegninger. Kjøkken leveres med planlimt vask med ettgreps blandebatteri og høye overskap samt hvitevarepakke bestående av induksjonstopp, innbyggingsovn m/selvrens, integrert oppvaskmaskin og integrert kombiskap. Detaljerte kjøkkentegninger vil foreligge når de bygningsmessige detaljene er endelig avklart. Bad: Utføres som prefabrikkerte kabiner, komplett med fliser beregnet for våtrom både på gulv og vegger. Himling er hvitmalt gips med innfelte downlights. Innredning leveres hvit og har heldekkende benkeplate med integrert servant, se arkitektens tegninger. Veggmonterte toaletter. Dusjvegger av laminert glass. Hjørnesluk i rustfritt stål. Bad angitt som kombinert bad/vask leveres med integrert skapinnredning for vaskemaskin og tørketrommel, og med tilhørende opplegg for tilkobling av vann- og avløp for vaskemaskin samt nødvendig stikk for begge. Rom angitt som bod/vask utføres som plassbygde våtrom og er tilrettelagt for tilkobling av vann og avløp for vaskemaskin samt nødvendige stikk for både vaskemaskin og tørketrommel. Det forutsettes for begge tilfeller at det benyttes kondenstørketrommel. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Garderober: Det medfølger ikke garderobeskap eller skyvedørsgarderober i leveransen, men kan utføres som tilvalg sammen med kjøkkenleveransen. Gulv: I stue, kjøkken, entre/gang og soverom legges det parkett, 14 mm 1-stav eik matt lakk. Parketten legges på trinnlyddempende underlag. Se for øvrig romskjema. Låssystem/Porttelefon: Det installeres låssystem slik at leilighetseier kun benytter en nøkkel til alle de dører som skal kunne åpnes. Det leveres komplett porttelefonanlegg til den enkelte leilighet. Dette anlegget overfører både lyd og bilde. Ringeklokke tilkobles porttelefonanlegget.

  Diverse

  For ytterligere informasjon se Kanalbyen.no.

  Oppvarming

  Byggene tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området. Fordelingsskap for vann, energi og vannbåren varme (samt målere) vil bli integrert i eget teknisk skap i badekabinen, se beskrivelse under bad. Alle rom med vannbåren gulvvarme (se romskjema) vil ha individuell styring i hvert rom. Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate målere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles pro rata mellom samtlige leiligheter.
 • Beliggenhet

  Kanalbyen er etablert på Odderøya. Det er ei frodig øy i Kristiansands byfjord, tett forbundet til fastlandet og bykjernen med fire små broer. Sørvest på øya ligger Odderøya fyr, og det høyeste punktet i området befinner seg 92 moh. På kryss og tvers av Odderøya snor det seg veier og stier; mange med spektakulære utsiktsforhold mot "Østergabet", innseilingen og fyrene Grønningen, Oksøy og Odderøya fyr. Kanalbyen har flere unike kvaliteter. På den ene siden er det den umiddelbare nærheten til sjøen og kanalen; med brygger, promenader, sandstrender og svaberg. Så er det skogen og det nydelige turterrenget på Odderøya. På toppen av alt vil den nye bydelen ligge i gåavstand til alle utelivs- og shoppingmulighetene i Kvadraturen. Kanal- og havnepromenaden blir en forlengelse av dagens strandpromenade.

  Parkering

  Det er lagt opp til 2 alternative parkeringsmuligheter for Kanalbyen felt 2B, til varierende priser: Alternativ 1: Parkeringsplass i kjeller under leilighetene. Kjeller består av 42 parkeringsplasser pluss 2 HC-plasser. Pris per plass: 375 000,-. Det er forhåndsdefinert opsjon på kjøp av plass i kjelleren, se oversikt i prisliste. Alternativ 2: Det er et begrenset antall parkeringsplasser i midlertidig innebygget parkeringsanlegg øst for byggetrinn 2A/2B (på andre siden av kanalen i delfelt 4C, se illustrasjonsplan). Disse parkeringsplassene vil i fremtiden bli erstattet vederlagsfritt i permanent parkeringsanlegg/kjeller på landsiden etter hvert som byggetrinnene på landsiden bygges ut. Pris per plass: 175 000,- Eventuelle overskuddsplasser tilhører selger og kan fritt omsettes eller leies ut til beboere innenfor planområdet. Tildeling av parkeringsplass vil bli foretatt før overtakelse av den enkelte leilighet. Parkeringsplass i Kilden P-hus kan leies direkte av Kristiansand Parkering dersom det er ledige plasser. Avtale om leie inngås direkte mellom den enkelte boligkjøper og Kristiansand Parkering på de til enhver tid gjeldende betingelser. Sykkelparkering og separate sportsboder er plassert i kjeller. Sykkelparkering ivaretas i fellesanlegg i kjeller med 1 plass pr. boenhet. Gjesteparkering for sykler ivaretas i gårdsrom.

  Tomt

  Areal: 4 114 kvm, Eierform: Fellestomt Gårdsrom utføres i bestandige materialer. Frodig vegetasjon skal være sammensatt av arter med variasjon i høyde, utbredelse, farge og vekstform. Belysning utføres med solide og robuste armaturer, både i gårdsrom, ved inngangspartier og på stier/veier. Plassering avklares i detaljprosjekteringen. Det etableres et felles, nedgravd avfallssystem, med innkastluker plassert mot Sjølystveien ved bygg Q. Se ellers utomhusplan for felt 2B.
 • Adresse med betegnelse

  Sjølystveien 62-66 og 90-100, Gnr. 150 Bnr. 1833 i Kristiansand kommune

  Selger

  Kanalbyen Eiendom AS Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.
 • Forretningsfører

  Sbbl
 • Omkostninger

  Se vedlagte prisliste. I tillegg til kjøpesummen skal det betales følgende: Dokumentavgift til staten med 2,5% av andel tomteverdi. P.t er dokumentavgiften beregnet til å utgjøre i størrelsesorden kr 250 pr. kvm BRA av leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte med kr 525, Tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr 525,-. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er bosatt ihht folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Planlagt ferdigstillelse er ca. 24 måneder etter varslet igangsettelse. Det vises for øvrig til punktet om forbehold i salgsprospektet.

  Reguleringsplan

  Reguleringsplan for Silokaia Kanalbyen, Plan ID 1400. Godkjent 16.09.2015. Sak 127/15. Mindre endring av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.
 • Tilvalg / Endringer

  Det vil bli muligheter for tilvalg på flere leveranser. Utførende entreprenør vil kalle inn til tilvalgsmøte for de enkelte fag/leveranser. Tilvalg er selvsagt styrt av fremdriften i prosjektet, og på hvilket tidspunkt man som kjøper tiltrer kjøpekontrakt i byggeprosessen. Alle tilvalg skal være signert av begge parter, og pris skal være avtalt på forhånd.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  10-18-9003

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg