Kristiansand-Randesund/Søm/Odderhei/Fidjeåsen

Dvergsnestoppen, 26 leiligheter, 4639 KRISTIANSAND S

Prisantydning kr 2 500 000 – kr 4 300 000,-

Totalpris:  kr 2 509 050 – kr 4 314 070,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

26 nye leiligheter på Dvergsnestoppen. Visning onsdag kl 17.00

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  1–2

Bolignummer:  .

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  46–108 m²

Tomtareal:  3791 m²

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
A102 1 1. 46m² 56m² SOLGT
A201 2 2. 108m² 114m² SOLGT
A301 2 0. 108m² 114m² SOLGT
A302 1 3. 46m² 56m² kr 2 509 050,-
A303 2 3. 84m² 91m² SOLGT
A401 2 4. 154m² 170m² SOLGT
B102 1 1. 46m² 56m² SOLGT
B201 2 2. 108m² 114m² kr 4 267 350,-
B302 1 3. 46m² 56m² kr 2 509 050,-
B303 2 3. 84m² 91m² kr 4 114 070,-
B401 2 4. 108m² 114m² SOLGT
B402 1 4. 46m² 56m² kr 2 709 050,-
B403 2 4. 84m² 91m² kr 4 314 070,-
B501 3 5. 147m² 153m² SOLGT
 • Bygninger og byggemåte

  Ytterveggen består av isolerte bindingsverksvegger med utvendig overflate av murpuss og fasadeplater. Det kan forekomme innslag av trekledning eller felter med beslag.

  Innhold

  Prosjektet består av 26 selveierleiligheter fordelt i 2 bygg av 13 leiligheter. Hvert bygg oppføres i 5 etasjer + parkeringskjeller (Byggene er benevnt B25-2 på situasjonskart). Trykk deg inn på leilighetene lenger ned i annonsen og se hva som er unikt med de ulike leilighetene!

  Standard

  Alle flater sparkles jevne som underlag for påføring av maling eller for fliser. Det forutsettes farger ihht. NCS fargesystem ihht tilvalgsliste. Kjøkkeninnredningen leveres i hvit malt utførelse med laminert benkeplate. Hvitevarer er ikke inkludert, men kan bestilles som tilvalg. Det legges 20 x 20 cm keramiske fliser beregnet for våtrom på vegger og gulv. Veggene flislegges fra gulv til tak, med unntak av WC der det kun legges fliser på gulv. Baderomsinnredninger leveres som slett, hvit innredning med heldekkende vask, speil og lyslist. Vegghengt toalett. Dusjevegger leveres som innadslående dører. I stue, kjøkken, soverom og gang legges det 1-stavs eikeparkett. Boder i leiligheter får malte vegger og vinylbelegg på gulv. Leilighetene leveres med balansert ventilasjon. Se byggebeskrivelse for mer detaljert informasjon.

  Diverse

  Det blir levert 1 stk. sportsbod til hver leilighet. I hovedsak plasseres denne utenfor leiligheten, men for enkelte leiligheter er sportsbod plassert i leiligheten (se tegning).

  Oppvarming

  Alle leilighetene leveres med vannbåret gulvvarme. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 • Beliggenhet

  På Dvergsnestoppen flytter du inn i et etablert område. I dag yrer det av liv i en av Kristiansands største boligsuksesser. Butikk, barnehager, skoler, lekeplasser, fotballbane, badeplasser er i umiddelbar nærhet. Enten du vil bo alene, med barn, eller nær barnebarn. Dvergsnesområdet har alle de gode kvalitetene man ser etter: Gode solforhold, utsikt og sjarm! Mer informasjon på www.dvergsnestoppen.no

  Tomt

  Areal: 3 791 kvm Tomten leveres opparbeidet i henhold til illustrasjon inntatt i prospektet.
 • Adresse med betegnelse

  Dvergsnestoppen, 26 leiligheter, Gnr.96 Bnr.1074 i Kristiansand kommune

  Selger

  Dvergsnestoppen AS v. Rune Mesel Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Forretningsfører

  Sbbl.
 • Omkostninger

  I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av tomteverdi, Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 525,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 525,-. I tillegg kommer oppstartskapital for sameiet på kr. 50,- pr. kvm.

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Reguleringsplan

  Plan nr. 1367. Reguleringsbestemmelser for detaljregulering Dvergsnes felt B – nordlig del, delfelt B3, sist revidert 23.12.2013.

  Vei / Vann / Avløp

  Eiendommen tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende: Tinglyst erklæring vann og kloakk. Tinglyst erklæring vedr. p-kjeller for brukerne på eiendommene B25-1,2 og 3 samt B18. (Rettigheter og plikter) På hoved eiendommen kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer i grunnboken for denne eiendom. På eiendommen vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet.

  Utleiemulighet

  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Dersom eiendommen ikke er seksjonert ved overtakelse og kjøper planlegger å leie ut boligen, gjøres kjøper oppmerksom på eierseksjonslovens kapittel III som regulerer leietakers rett til kjøp.
 • Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling avbudrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  10-17-9009

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Rita Ommundsen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg