Kristiansand-Kvadraturen

Sjølystveien 40-60, 4610 KRISTIANSAND S

Prisantydning kr 4 025 000 – kr 7 900 000,-

Totalpris:  kr 4 043 500 – kr 7 931 550,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kanalbyen (trinn 1) på Odderøya i Kr.sand - kun 6 leiligheter igjen! Visning etter avtale med megler

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  2–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  67–119 m²

Tomtareal:  5852 m²

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
F401 2 4. 103m² kr 5 877 650,-
H401 1 4. 42m² SOLGT
J601 3 6. 119m² kr 7 931 550,-
K303 2 3. 67m² kr 4 043 500,-
K403 2 4. 67m² kr 4 243 500,-
 • Bygninger og byggemåte

  Yttertak tekkes med asfaltpapp/takfolie. Enkelte takflater vil bli kledd med Sedum. Yttervegger utføres generelt som lette bindingsverksvegger i tre, noen yttervegger i betong. Utvendig fasadekledning varierer fra bygg til bygg, og utføres med teglforblending, platekledning, malt puss og/eller trekledning. Farge og typer etter arkitektens anvisning.

  Innhold

  KANALBYEN PÅ ODDERØYA I KRISTIANSAND - FØRSTE BYGGETRINN: • 11 UNIKE BYGG • 126 SELVEIERLEILIGHETER • PRISER FRA KR. 1.550.000 TIL KR. 12.950.000 • STØRRELSER FRA 32,7 m2 TIL 147,8 m2 BRA KANALBYEN VIL TOTALT UTGJØRE CA. 700 BOENHETER Byggene som skal bygges består av 11 bygg (9 oppganger) med til sammen 126 selveierleiligheter, benevnt Bygg A-K i salgsmateriell, samt ca. 220 m2 BTA publikumsorientert næring i 1.etg. i bygg E. Første byggetrinn har et samlet bruksareal på ca. 12 900 m2. Byggene varierer i høyde mellom 4-6 etasjer. Alle leilighetene har privat uteareal på balkong, markterrasse, brygge og/eller takterrasse. I tillegg har boligene tilgang til 2 felles takterrasser. Felles gårdsrom med sandlekeplasser er allment tilgjengelige. Bygg C, I og J, samt deler av bygg D og deler av bygg H har adkomst til kjeller fra oppgang/ leilighet.Tre av leilighetene får privat brygge i kanalen. Det er ikke anledning til permanent fortøyning av båter på/til bryggene. Leilighetene selges som selveierleiligheter. Det etableres ett eierseksjonssameie for første byggetrinn, felt 2A. Det vil bli etablert kanal frem til kjørebro i forbindelse med første byggetrinn. Resten av kanalen forutsettes etablert i sammenheng med senere byggetrinn.

  Standard

  Hver leilighet får balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, samt vannbåren gulvvarme i flere rom. Kvalitetsprodusenten Strai Kjøkken leverer garderobeskap og flotte kjøkkenløsninger med integrerte hvitevarer fra Electrolux. På badene blir det Boxen-innredninger, lekre fliser og spotter i himlingene. Og i oppholdsrommene skal det legges 14 mm 1-stavs eikeparkett. Det er åpnet opp for tilvalg dersom noen av boligkjøperne ønsker alternative løsninger. Se byggebeskrivelse for mer detaljert informasjon.

  Diverse

  For ytterligere informasjon se Kanalbyen.no. Der vil du også finne salgsprospekt.

  Oppvarming

  Ventilasjon: Det etableres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i hver leilighet. Aggregat plasseres på vegg i bod eller bod/vaskerom. Det vil bli tilluft i stue og soverom, og avtrekk på kjøkken og i våtrom (bad, wc og bod/vask). Oppvarming/ varmt tappevann: Byggene tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området. Fordelingsskap for vann, energi og vannbåren varme (samt målere) vil bli integrert i eget teknisk skap i badekabinen, se beskrivelse under bad. Alle rom med vannbåren gulvvarme (se romskjema) vil ha individuell styring i hvert rom. Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate målere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles pro rata mellom samtlige leiligheter. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 • Beliggenhet

  Kanalbyen vil bli etablert på Odderøya. Det er ei frodig øy i Kristiansands byfjord, tett forbundet til fastlandet og bykjernen med fire små broer. Sørvest på øya ligger Odderøya fyr, og det høyeste punktet i området befinner seg 92 moh. På kryss og tvers av Odderøya snor det seg veier og stier; mange med spektakulære utsiktsforhold mot "Østergabet", innseilingen og fyrene Grønningen, Oksøy og Odderøya fyr. Kanalbyen har flere unike kvaliteter. På den ene siden er det den umiddelbare nærheten til sjøen og kanalen; med brygger, promenader, sandstrender og svaberg. Så er det skogen og det nydelige turterrenget på Odderøya. På toppen av alt vil den nye bydelen ligge i gåavstand til alle utelivs- og shoppingmulighetene i Kvadraturen. Kanal- og havnepromenaden blir en forlengelse av dagens strandpromenade.

  Parkering

  Parkering: Alle leilighetskjøpere får tilbud om å kjøpe eller leie biloppstillingsplass. Alternativ 1: I kjeller av byggetrinn 2A, kjøpesum kr. 375.000,- (Opsjonsmulighet for forhåndsdefinerte leiligheter slik det fremgår av prisliste). Alternativ 2: I midlertidig innebygget parkeringsanlegg øst for byggetrinn 2A (på andre siden av kanalen i delfelt 4C, se illustrasjonsplan). Kjøpesum kr. 175.000,- (vil vederlagsfritt bli erstattet med permanent plass i kjelleranlegg på senere tidspunkt). Sykkelparkering og separate sportsboder er plassert i kjeller eller i tilknytting til trappeoppganger. Det medfølger 1 sportsbod (ca. 5 m2) per leilighet.

  Tomt

  Areal: 5 852 kvm, Eierform: Fellestomt Eiendommens adresse er Sjølystveien 40-60 i Kristiansand kommune. Gårdsrom utføres i bestandige materialer. Det opparbeides to sandlekeplasser i forbindelse med første byggetrinn. Frodig vegetasjon skal være sammensatt av arter med variasjon i høyde, utbredelse, farge og vekstform. Belysning utføres med solide og robuste armaturer, både i gårdsrom, ved inngangspartier og på stier/veier. Plassering avklares i detaljprosjekteringen. Det etableres et felles, nedgravd avfallssystem, med innkastluker plassert ved nedkjøringsrampen til P-kjeller. Se ellers utomhusplan for felt 2A.
 • Adresse med betegnelse

  Sjølystveien 40-60, Gnr. 150 Bnr. 1870 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

  Selger

  Kanalbyen Eiendom AS v. Sven Erik Knoph Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Forretningsfører

  Sørlandet Boligbyggelag / Ole Fritjof Godtfredsen
 • Omkostninger

  Se vedlagte prisliste. I tillegg til kjøpesummen skal det betales følgende: Dokumentavgift til staten med 2,5% av andel tomteverdi. P.t er dokumentavgiften beregnet til å utgjøre i størrelsesorden kr. 250,- per kvm BRA av leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte med kr. 585,-, tinglysningsgebyr per evt pantedokument kr. 585,- og attestgebyr kr. 199.50,-.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Reguleringsplan

  Reguleringsplan for Silokaia Kanalbyen, Plan ID 1400. Godkjent 16.09.2015. Sak 127/15. Mindre endring av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016. Formål: Sentrumsformål.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte boligseksjon vedr. bla. vei, vann og kloakk, plikt til å bidra til drift og vedlikehold av havnepromenade, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det er tinglyst rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eierseksjonssameiets eiendom. I praksis gjelder dette i hovedsak allmennhetens rett til å ferdes langs havnepromenaden, samt offentlig tilgjengelig gjennomgang i gårdsrommet. På eierseksjonssameiets eiendom kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for den enkelte boligseksjon. Det følger av eierseksjonsloven at eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett i den enkelte boligseksjon. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst på boligseksjonen og eierseksjonssameiets eiendom kan fås ved henvendelse megler.
 • Tilvalg / Endringer

  Det vil bli muligheter for tilvalg på flere leveranser. Utførende entreprenør vil kalle inn til tilvalgsmøte for de enkelte fag/leveranser. Tilvalg er selvsagt styrt av fremdriften i prosjektet, og på hvilket tidspunkt man som kjøper tiltrer kjøpekontrakt i byggeprosessen. Alle tilvalg skal være signert av begge parter, og pris skal være avtalt på forhånd.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  10-16-9001

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg