Arendal

Høyåshei 36/48, 4812 KONGSHAVN

Prisantydning kr 812 800 – kr 1 144 200,-

Andel fellesgjeld:  kr 977 200,-
Totalpris:  kr 1 790 860 – kr 2 190 860,-
Felleskostnader:  kr 4 061,- / mnd

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Prosjekterte borettslagsleiligheter på Høyåshei. Bygging igangsatt, flytt inn før sommeren!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Byggeår:  2019

Soverom:  2–2

Eierform bygning:  Borettslag

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  70–132 m²

Bruksareal:  70,3–132,3 m²

Innflyttingsklare leiligheter med normal god standard. Alle gulv i tørre rom leveres med 3-stavs eikeparkett hvitpigmentert, evt. 1-stavs Mammut laminatgulv som kan leveres i flere utførelser. Bad leveres flislagt på gulv med 30x60 fliser. Vegger av våtromsplater med hvit matt utførelse og 30x60 flismønster. Det leveres dusjvegger fra Vikingbad 90x90 cm, og hvit baderomsinnredning 90 cm Mie med 90 cm Ida speil fra samme leverandør. Kjøkken i hvit utførelse fra Strai Kjøkken med vask og blandebatteri. Leiligheter i 2. etg. leveres med mulighet for innredning av loft.

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
34A 2 1. 81m² kr 1 990 860,-
34B 2 1. 81m² kr 1 990 860,-
34C 2 2. 132m² kr 2 190 860,-
34D 2 2. 132m² kr 2 190 860,-
36A 2 1. 70m² kr 1 790 860,-
36B 2 1. 70m² kr 1 790 860,-
36C 2 2. 116m² kr 1 990 860,-
36D 2 2. 116m² kr 1 990 860,-
 • Bygninger og byggemåte

  Oppføres i tre på betong såle og grunnmur. Isolerglass vinduer. Takstein som taktekke. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse.

  Innhold

  Leiligheter i 1. etg. inneholder: Entrè, bad, 2 soverom, åpen stue/kjøkkenløsning og bod. Leiligheter i 2. etg. inneholder: Entrè, bad, 2 soverom, åpen stue/kjøkkenløsning og trappegang med loftsluke. Mulighet for å innrede loft. Loft leveres vindtett, men uisolert med loftstrapp. Det er ikke satt inn takvinduer.

  Standard

  Leilighetene leveres innflyttingsklare med god standard. Alle gulv i tørre rom leveres med 3-stavs eikeparkett hvitpigmentert, evt. 1-stavs Mammut laminatgulv som kan leveres i flere utførelser. Bad leveres flislagt på gulv med 30x60 fliser. Vegger av våtromsplater med hvit matt utførelse og 30x60 flismønster. Det leveres dusjvegger fra Vikingbad 90x90 cm, og hvit baderomsinnredning 90 cm Mie med 90 cm Ida speil fra samme leverandør. Kjøkken i hvit utførelse fra Strai Kjøkken med vask og blandebatteri. Leiligheter i 2. etg. leveres med mulighet for innredning av loft (pris på forespørsel), uten takvinduer. Se forøvrig leveringsbeskrivelsen som er trykket inn i prospekt for utfyllende beskrivelse.

  Diverse

  Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremstilles derfor elementer som ikke inngår i den kontraktmessige leveransen. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes noen grad av svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Prosjektets byggetid er ca 8 mnd. pr. byggetrinn. Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

  Oppvarming

  Elektrisk, varmekabler i gang og på bad. Varmepumpe til hver leilighet. Stålpipe og peisovn er ikke inkludert i leveransen, men kan leveres i leilighetene i 2. etg. mot tillegg i pris. Vamepumpe kan da evt. trekkes ut om ønskelig. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.
 • Beliggenhet

  Prosjektet ligger på Høyåshei ca. 11 km øst for Arendal sentrum, i attraktivt boligområde på Kongshavn. Kort vei til Sandnes barneskole (1.-7. klasse), barnehage, kunstgressbane og dagligvareforretning. I området finner man også fine turområder og sti ned til Dybdalsstranda, hvor det er fine bademuligheter.

  Adkomst

  Fra Arendal sentrum, følg RV 410 mot Eydehavn. Ta så over Tromøybroa og til venstre i rundkjøringen mot Kongshavn. Følg hovedveien videre, forbi dagligvarebutikken, og deretter inn til Høyåshaven på venstre side like før Sandnes skole. Følg hovedveien innover, hold mot høyre til man kommer til leilighetene i Høyåshaven borettslag.

  Parkering

  1 biloppstillingsplass følger hver leilighet. I tillegg er det felles gjesteparkering.

  Tomt

  Eierform: Fellestomt Felles eiertomt for borettslaget. Tomten er opparbeidet med asfalterte adkomstveier og parkeringsplasser. Tomten blir jordbeslått og tilsådd.
 • Adresse med betegnelse

  Høyåshei 36/48, Gnr. 201 bnr. 30 orgnr. 992731834 i Arendal kommune

  Selger

  Aust Eiendom AS Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Husdyrhold

  Det er ikke tillatt med husdyrhold i borettslaget. Er det særskilt grunn til husdyrhold kan det søkes skriftlig til styret iflg. ordensreglenes pkt. 4.

  Borettslag

  Høyåshaven Borettslag

  Borettslag organisasjonsnummer

  992731834

  Forretningsfører

  Arendal Boligbyggelag
 • Omkostninger

  812 800,- (Prisantydning) 977 200,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 790 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger -------------------------------------------------------- 1 790 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum og omkostninger innbetales til overtakelse.

  Felleskostnader

  Kr.4 061 - 4 932,- pr.mnd.

  Forsikring mot felleskostnader

  Gjennom Arendal Boligbyggelag som forretningsfører blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert. Alle eiere av leilighetene dekkes av Borettslagenes sikringsfond. Sikringsfondet dekker tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene etter nærmere regler. Det påløper altså ikke flere kostnader for andre beboere. Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for boliger som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse. Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader grunnet prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår.

  Offentlige avgifter

  Inkludert i felleskostnader

  Eiendomsskatt

  Ikke fastsatt

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

  Vederlag

  Markedspakke: Etter utlegg

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Reguleringsplan

  Området er regulert. Plan 2819r1b1e1. Høyåshei, B8, vedtatt 10.05.2007. Formål Byggeområde, bolig. Reguleringsplan er trykket inn som vedlegg i prospektet.

  Ferdigattest

  Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttes offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler monteres.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen: Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst 01.12.1981, dagboknr. 9299 Erklæring/avtale, tinglyst 11.12.2003, dagboknr. 10296 Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst 07.10.2008, dagboknr. 812341 Dokumentene kan ses hos Sørmegleren. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

  Rettigheter og forpliktelser

  Borettslaget har pant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Arendal Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse.

  Konsesjon

  Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

  Utleiemulighet

  Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. I hht. burettslagslova §5-5 må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene, før man kan søke om fremleie. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne. Se også borettlagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål. Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Ihht. burettslagslova §5-5 må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene, før man kan søke om fremleie. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne. Se også borettlagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.
 • Kjøpekontrakter

  Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitekoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Visning

  For visninger utenom annonserte visninger, kontakt megler på tlf. 40 40 80 21 for avtale.

  Overtagelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være 1. halvår 2019, forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 31.12.201. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

  Forbehold om realisering

  Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 50 % av leilighetene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse foreligger. Forbeholdene skal være avklart av selger innen 01.03.2019. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge og ikke realisere prosjektet. Etter 01.03.2019 har kjøper 2 uker på og skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  31-17-9006

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331