Froland

Bliksåsen Panorama, 4820 FROLAND

Bud ønskes

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Nyoppførte selveierleiligheter med god standard, vid utsikt og parkering i p-hus. Kun 1 leilighet igjen!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Byggeår:  2018

Soverom:  3

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  84 m²

Bruksareal:  89,7 m²

Tomtareal:  2344 m²

Prosjekterte leiligheter med flott beliggenhet og utsikt. Leilighetene leveres klare til innflytting med god standard. Kjøkken leveres fra HTH Kjøkken, med integrerte hvitevarer inkludert i prisen. Bad/vaskerom flislegges på gulv og vegger, med baderomsinnredning og sanitærutstyr i god kvalitet. Det leveres 3-stavs eikeparkett i alle beboelsesrom, unntatt entrè som leveres flislagt. Varmekabler i gulv i entrè og bad/vaskerom. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i alle leilighetene. Heis fra bakkenivå til hver etasje. Leilighetene har en sentral beliggenhet med nærhet til sentrum, natur og badeplasser. Her vil du få en idyllisk utsikt utover Osedalen. Dersom du ønsker å gå en liten kveldstur, har du trivelige turområder i umiddelbar nærhet. Kort vei ned til sentrum, med bl.a. butikker, bank og kafè.

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
102 2 0. 80m² 80m² SOLGT
202 2 0. 80m² 80m² SOLGT
 • Innhold

  Entrè, 3 soverom, bod, bad og stue m/ åpen kjøkkenløsning. Sportsbod i p-kjeller.

  Standard

  Leilighetene leveres klare til innflytting med god standard. Kjøkken leveres fra HTH Kjøkken, med plass for integrert steketopp, stekeovn og oppvaskmaskin, samt frittstående kjøl/frys. Hvitevarer er ikke inkludert i prisen. Bad/vaskerom flislegges på gulv og vegger, med baderomsinnredning og sanitærutstyr i god kvalitet. Det leveres 3-stavs eikeparkett i alle beboelsesrom, unntatt entrè som leveres flislagt. Varmekabler i gulv i entrè og bad/vaskerom. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i alle leilighetene. Heis fra bakkenivå til hver etasje.

  Byggeår og byggemåte

  Bygget oppføres i tre, og kles med tre og plater.

  Ferdigstillelse

  1. kvartal 2019

  Oppvarming

  Varmekabler i entrè, bad og vaskerom/bad. For øvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Diverse

  Boligene er forhåndsgodkjent for finansiering fra Husbanken. Man kan få innvilget inntil 80 prosent av totalkostnadene ved lån i Husbanken. Gå inn på www.husbanken.no for å se nærmere på betingelsene eller kontakt oss for ytterligere detaljer omkring dette.

  Forsikring

  Eiendommen er forsikret som bygg under oppføring frem til ferdigstillelse. Deretter vil det tegnes egen fullverdiforsikring av sameiet.
 • Adkomst

  Fra Froland sentrum Osedalen, følger man RV 42 igjennom sentrum mot Frolands Verk/Evje. I rundkjøringen tar du til høyre og følger veien opp mot Bliksåsen. Leilighetsbygget blir liggende på høyre hånd et godt stykke opp i bakken.

  Beliggenhet

  Leilighetene har en sentral beliggenhet med nærhet til sentrum, natur og badeplasser. Her vil du få en idyllisk utsikt utover Osedalen. Dersom du ønsker å gå en liten kveldstur, har du trivelige turområder i umiddelbar nærhet. Kort vei ned til sentrum, med bl.a. butikker, bank og kafè.

  Tomt

  Felles eiet tomt, 2344,1 kvm. Opparbeidelse av uteområder fremgår av leveransebeskrivelsen / utomhusplan. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer og tilpasninger av utforming av utomhusarealene i forbindelse med videre utbygging av området.

  Parkering

  Til alle leilighetene medfølger 1 stk. parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Det er mulighet for kjøp av ekstra parkeringsplasser for kr. 200 000,- pr. plass. I tillegg vil det være gjesteparkering. Parkeringsanlegget vil være felles for alle byggetrinn med felles innkjørsel. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Eventuelle overskudd parkeringsplasser kan beholdes av selger, herunder leies ut eller selges til andre. Uteområder, søppelrom, tekniske rom, heiser, trappeganger m.m. vil være fellesarealer med nødvendige rettigheter for bruk og adkomst.
 • Reguleringsplan

  Leilighetene ligger under reguleringsplan for Bliksåsen. Arealformål: Boligbebyggelse - blokkbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene og plankart for området ligger vedlagt denne salgsoppgave.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Dagboknr. 2014/188705-1/200 tinglyst 06.03.2014. ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS ORG.NR: 982 974 011 Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om bebyggelse Gjelder jordkabel Med flere bestemmelser

  Utleie

  Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

  Energiattest

  Bygges etter Tek-10. Energiklasse blir beregnet. Be megler om nærmere informasjon.
 • Forretningsfører

  Arendal Boligbyggelag
 • Prisantydning og omkostninger

  Omkostninger: Dokumentavgift 2,5 % av eiendommens tomteverdi utgjør følgende: kr. 6 250,- I tillegg kommer: Tinglysningsgebyr skjøte: Kr. 525,- Tinglysningsgebyr per panteobligasjon: Kr. 525,- Sum omkostninger kr. 7 300,- Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum og omkostninger innbetales til overtakelse

  Offentlige avgifter

  Ikke fastsatt

  Eiendomsskatt

  Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

  Formuesverdi

  Ikke fastsatt
 • Adresse med betegnelse

  Bliksåsen Panorama, Gnr. 13 bnr. 205 orgnr. 922881774 i Froland kommune

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Selveier

  Selger

  Bliksåsen Panorama AS v. Øystein Gauslå Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.
 • Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

  Kjøpekontrakter

  Ved ønske om husbankfinansiering benyttes Norsk Standard kontrakt 3427, forøvrig vil Sørmeglerens standard kjøpekontrakt bli benyttet ved salget.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene startert, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15% av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tivalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Totalvisjon AS tar ingen påslag ved slike endringer.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Visning

  For visning av tilsvarende leilighet, kontakt megler på tlf. 40 40 80 21

  Overtagelse

  Antatt ferdigstillelse 1. kvartal 2019

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.
 • Oppdragsnummer

  31-17-9003

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

  Vederlag

  Eiendomsmegleren har krav på 1,25% provisjon, minimum kr. 30 000,- eks. mva av kjøpesummen pr. enhet. I tillegg kommer kr. 10 900,- for tilrettelegging av prosjektet. Markedspakke: Etter utlegg

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331