Lindesnes - Sånum, Skjebstad, Rona, Langåsen

Rennesveien, 4513 MANDAL

Bud ønskes

Felleskostnader:  kr 1 200,- / mnd

Visning

Ta kontakt med megler FØR visning, slik at du får et oppmøtetidspunkt. Se bilde nr 4 for mer info

Kun 1 ledig nå! 1.etg. med stor solrik uteplass. 2 soverom. Garasje.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
H0101 3 0. 82m² SOLGT
 • Innhold

  Entrè, 2 soverom, bad med dusj, bod, stue og åpen kjøkkenløsning. Utg. fra stue til den solrike uteplassen. Kun få meter fra inngangsdøren til garasje og utvendig bod.

  Standard

  Se prospektet

  Oppvarming

  Vannbåren gulvvarme (ikke i soverom og bod). Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Diverse

  Boligene selges til faste priser, ikke på bud. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes ved avtaleinngåelse. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse ikke budskjema. Ved avtaleinngåelse må kjøper legitimere seg. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. *** Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr Det må påregnes innkassing eller nedforing av himling/sjakter av tekniske installasjoner/føringer. Leiligheter som selges etter de er ferdigstilte selges ihht Avheningslovens nomalregler. Salg under oppføring/før ferdigstillelse skjer ihht Bustadoppføringslovens bestemmelser.
 • Beliggenhet

  Sånum har lenge vært og er stadig et av Mandals mest attraktive bo-områder, kun 3 km vestenfor sentrumskjernen. Området er en «halvøy», omringet av sjø og fjord; Sponga i nordøst, Ronakilen i Nord, videre nordover til Skogsfjorden, stranda Storebanken i Sydøst og skjærgården og skipsleia i syd. Ronakilen er et yndet utfartssted for badelystne. Flotte turområder i umiddelbar nærhet er også noe de med adresse på Sånum kan glede seg over. Grusveier, steingjerder og gravrøys bekrefter at folk har trives på Sånum i uminnelige tider. De helt siste årene har det vokst frem nye boligfelt hvor flere barnefamilier har etablert seg. Espira barnehage ligger i nabolaget og det er kort sykkelvei til både barne- og ungdomsskole samt Mandal videregående skole.

  Tomt

  Eierform: Fellestomt Felles eiet tomt på 5.488 kvm. Tomten blir felles for de to byggene som planlegges på eiendommen, til sammen 16 leiligheter. Tomten leveres opparbeidet med lekeplass, jordkledd, delvis beplantet og delvis natur/tilsådd fellesareal, felles sykkelparkering og asfaltert område. Se utomhusplan vedlagt i prospektet.

  Parkering

  Det medfølger garasje i rekke og en utvendig sportsbod til hver leilighet. Ellers gode parkeringsmuligheter på tomta.
 • Reguleringsplan

  Plan ID 170, datert 14.10.13, sist rev. 25.04.14. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med reg.plan og bestemmelser. Kopi fås hos megler.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig vann og avløp. Renovasjonssystem nedsenket i grunnen/bakken.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Følgende servitutter er tinglyst på hovedbølet: 2 stk. erklæringer tinglyst 10.09.2014. Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS. Kopi av avtale fås hos megler. I tillegg vil det bli tinglyst seksjonering og lovbestemt panterett til sameiet. Kopi av grunnboksutskrift fås hos megler.

  Utleie

  Boligen kan fritt leies ut.
 • Prisantydning og omkostninger

  Omkostninger 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende tinglysingsomkostninger: Dokument avgift: kr. 5.000,-. Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 525,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 525,-.

  Felleskostnader

  Kr.1 200,- pr.mnd.

  Formuesverdi

  Primær: Kr. ,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.
 • Adresse med betegnelse

  Rennesveien, Gnr. 75 Bnr. 385 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk:

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon

  Selger

  Konsmo Fabrikker AS Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Tilvalg / Endringer

  Etter inngått avtale om kjøp vil kjøper bli innkalt til møte hos selger for teknisk og innredningsmessig gjennomgang av leiligheten. Kjøper vil da få kontaktinformasjon til de ulike underleverandørene i forbindelse med evt. tilvalg som er mulige. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat skriftlig avtale og faktureres direkte mellom partene.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.
 • Oppdragsnummer

  55-15-9001

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Anita B. Torjussen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg