Vennesla

Mariskovegen 14-24, 4706 VENNESLA

Prisantydning kr 3 650 000,-

Totalpris:  kr 3 650 000,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Mulighet for bolig med praktikantdel! Prosjekterte eneboliger på Smååsane med takterrasse, store vindusflater og god standard - 1 solgt!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Soverom:  4

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Bruksareal:  136 m²

 • Bygninger og byggemåte

  Se vedlagte byggebeskrivelse og romskjema.

  Innhold

  Boligene går over tre plan og inneholder følgende: U.etg.: Gang, soverom og bad, samt bod under trapp. 1.etg.: Gang med utgang til hage, 2 soverom, bad med opplegg til vaskemaskin, stue og kjøkken. 2.etg.: Soverom og loftstue med utgang til 39 kvm stor takterrasse. Utvendig bod med inngangspartiet. Alternativt kan vi tilby bolig med praktikantdel: U. etg./praktikantdel: Felles trappegang, bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning. 1. etg.: Gang med utgang til hage, 2 soverom, bad med opplegg til vaskemaskin, stue og kjøkken. Utvendig bod med inngangspartiet.

  Standard

  Boligene leveres nøkkelferdig med god standard. For detaljer se romskjema og leveransebeskrivelse i salgsoppgaven.

  Annet

  Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføuninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forbehold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til eg, må det tas forbehold om dette før bindende avtale inngås. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann avgjør rettmessig tilbakehold, og takstmann får fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

  Oppvarming

  Varmekabler på gulv i hele u.etg foruten utv.bod, samt i stue, kjøkken og bad i 1. etg. Boligene leveres med balansert ventilasjonsanlegg fra Flexit.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.
 • Beliggenhet

  Byggmester Larsen og Sørmegleren kan her presentere meget flotte prosjekterte eneboliger. Boligene ligger i et nyetablert boligomårde på Smååsane, med nærhet til flotte turområde, samt skole, idrettsanlegg og Vennesla sentrum. Barnehage finnes i nærområde. Vi kan også presentere bolig med praktikantdel, se bilder for romløsninger.

  Parkering

  Carport til to biler.

  Tomt

  Tomtene leveres asfaltert i carport ut til veien, for øvrig leveres tomten grovplanert. Arealt på den enkelte tomt er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Tomtene vil bli oppmålt og fradelt med eget gnr. og bnr. innen overtagelse.
 • Adresse med betegnelse

  Mariskovegen 14- 24, Gnr.23 Bnr.696 og Gnr.23 Bnr.697 i Vennesla kommune. Før overtagelse vil hver bolig få eget gnr/bnr.

  Selger

  Byggmester Larsen AS

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må kjøper selv besørge forsikring.
 • Omkostninger

  Kjøpers omkostninger: Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi: kr. 20 500,- Tinglysingsgebyr skjøte: kr. 525,- Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr. 525,- Tilkoblingsavgift vann og avløp: kr. 41 250,- ------------------------------------------------------------------- SUM TOTALE OMKOSTNINGER: kr. 54 472,-

  Offentlige avgifter

  Kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt fastsettes av kommunen når eiendommene er tilflyttet. Tilknytning til abonnement renovasjon må kjøper selv besørge.

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuessverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

  Øvrige mulige kostnader

  I tillegg kan det komme andre faste kostnader på boligen, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, tv, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk.

  Garantier

  Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 6 måneder fra oppstart, forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet Kjøper senest 6 uker før overlevering.

  Reguleringsplan

  Tomteområdet ligger i regulert område under detaljregulering Smååsane felt D-H, dat. 30.11.2015 samt reguleringsplan for Smååsane, sist rev. 11.01.2007. Området BH 1-4 er regulert til enebolig i kjede.

  Vei / Vann / Avløp

  Eiendommene vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Kjøpekontrakter

  Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpskontrakt som vil bli benyttet ved slag. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitekoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene startert, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15% av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte.

  Usolgte leiligheter

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

  Overtagelse

  Overtagelse etter avtale.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten: - Prisliste - Boligtegninger - Etasjetegninger - Snitt og fasadetegninger - Romskjema - Byggteknisk beskrivelse - Midlertidig kjøpekontrakt - Reguleringsplan/bestemmelser - Kjøkkentegninger

  Oppdragsnummer

  15-17-9001

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Bjørn Dahl Moe

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg