Skien Nord/Venstøp/Fossum/Århus/Rising/Limi/Valebø

Limihagen, 3721 SKIEN

Bud ønskes

Felleskostnader:  Kr.,- pr..

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Limihagen -12 boliger beliggende i idylliske og solrike omgivelser med flott landlig utsikt! 8 SOLGT!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Eierform bygning:  Borettslag

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Velkommen til Limihagen. Limi er et meget trivelig boligområdet nord for Skien sentrum - her får du bo i en rolig blindvei med flotte solforhold. Nå er det eneboligen ,tremannsboligen og tomannsboligen som er under oppføring. 6 boliger er overlevert til spente kjøpere. Dette spennende nye boligfeltet ligger innerst i blindvei, med vestvendte terrasser og verandaer med fantastisk utsikt mot hyggelig gårdslandskap. Det er særdeles gode solforhold fra morgen til sen kveld. En av målsettingene med Limihagen har vært å kunne tilby et bredt utvalg av boligtyper. Prosjektet omfatter 4 ulike boliger, noe som betyr gode muligheter til å fi nne ditt nye hjem. Samtidig leveres alle boligene med høy standard i Limihagen. Det er både fleksible og arealeffektive løsninger.

 • Innhold

  Beskrivelse av prosjektet og beliggenhet: Limihagen Borettslag består av 12 moderne og funksjonelle boliger med tiltalende arkitektur. Byggetrinn 1 vil bestå av 1 enebolig, 1 tremannsbolig, 2 tomannsboliger og 1 firemannsbolig. Alle boligene vil få god vestvendt beliggenhet.

  Standard

  For å få nøyaktig beskrivelse av standard leveranse henvises det til prospekt som gjelder for den boligen du ønsker å se nærmere på. Plantegning for hver enhet ligger under leilighetsnummer øverst i annonsen. Mulighet for tilvalg/endringer. Nærmere beskrivelse i salgsprospektets romskjema.

  Diverse

  LOVVERK: Boligene selges i henhold til bestemmelsene i lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997, nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der hvor leiligheter selges til selskaper, organisasjoner eller kjøpere som ikke skal bruke boligen selv. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindene avtale inngås etter ferdigstillelsen selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelsvurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jfr. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingslovens § 1-2 (3) gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er jfr. Avhendingslovens § 3-9. Vedtekter: Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Sikringsordning: Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert. Alle eiere av boligene dekkes av Borettslagenes sikringsfond fra første dag forutsatt at alle boligene er solgt. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene. Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning: Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Energimerking: Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse C, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Kjøpers totale kostnader ved salg til prisantydning: Prisantydning: kr. 1.312 500,- - 3.245 000,- Andel fellesgjeld: kr. 1.312 500,- - 3.245 000,- Hjemmelsoverføring: kr. 430,- Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr. 430,- Andelskapital til borettslaget kr 5 000,- SUM TOTALE KOSTNADER: kr.2.630 860,-- 6.495 860,- I tillegg kommer Medlemskap PBBL pr. prs kr. 500,- og Kontingent PBBL kr 250,-

  Oppvarming

  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 • Beliggenhet

  Limihagen har en meget barnevennlig og attraktiv beliggenhet i landlig og idylliske omgivelser på Limi, ca 4 km nord for Skien sentrum. Dette spennende boligfeltet ligger innerst i blindvei, med vestvendte terrasser og verandaer med fantastisk utsikt mot hyggelig gårdslandskap, og særdeles gode solforhold fra morgen til sen kveld. Det er kort vei til skoler, barnehager, dagligvare, flotte turområder og Skien sentrum med alle fasiliteter. Området har flere fritidstilbud å by på som bla. flotte rekreasjonsområder, idrettsanlegg, ridemuligheter, skiløyper, golfbane, treningssenter, menighet, skytebane og motorsportsenter. Bussforbindelser fra Luksefjellvegen til Skien sentrum samt fra Siljanvegen til Oslo. Kort vei til togstasjon.

  Adkomst

  Fra Skien sentrum kjører man nordover og tar til venstre inn Luksefjellvegen, etter bensinstasjonen. Følg vegen forbi Sommerfryd og videre til Limi. Ta etterhvert til venstre inn Limivegen og deretter første til venstre, inn til Limihagen. Følg vegen nedover og boligfeltet ligger i enden av vegen.

  Tomt

  Eierform: Eiet tomt Det blir felles eiet tomt for borettslaget. Tomtestørrelse vil foreligge når eiendommen er fradelt.
 • Adresse med betegnelse

  Limihagen, Gnr. 55 bnr. 55 orgnr. 922860912 i Skien kommune

  Selger

  Limi Utbygging AS v. Anders Hoel Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Borettslag

  Limihagen Borettslag

  Borettslag organisasjonsnummer

  922860912

  Forretningsfører

  Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
 • Omkostninger

  Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Felleskostnader

  Kr.,- pr..

  Formuesverdi

  Primær: Kr. ,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.
 • Reguleringsplan

  Området er regulert til boligbebyggelse og faller innunder reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for del av GBNR. 55/1 PÅ LIMI.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
 • Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Forbehold om realisering

  Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet og beslutning om byggestart: Endelig byggestart besluttes når det er oppnådd tilstrekkelig salg til at utbyggingsselskapet vedtar byggestart.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.
 • Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Oppdragsnummer

  82-17-9007

  Ansvarlig megler

  Prosjektmegler/ Eiendomsmegler MNEF Kari Anne Kleiv

  Sørmegleren Telemark AS org. nr.

  918 067 116

  Vedlegg