Porsgrunn - Heistad, Brattås

Nedre Lunde, 3941 Porsgrunn

Pris kr 1 475 000 – kr 1 750 000,-

Andel fellesgjeld:  kr 1 475 000,-
Omkostninger:  kr 6 160,-
Totalpris:  kr 2 956 160,-
Felleskostnader:  kr 4 980,- / mnd
Felleskostnader inkluderer: Les mer

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

NEDRE LUNDE -DET NYE BOLIGPROSJEKTET PÅ HEISTAD! Eneboliger i rekke og firemannsboliger i solfylte omgivelser. 13 SOLGT!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Eierform bygning:  Borettslag

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  69,8–115,1 m²

Bruksareal:  75–120,2 m²

Velkommen til Nedre Lunde på Heistad. Dette har lenge vært en av Porsgrunns mest populære bydeler. Nå gleder vi oss over å kunne introduserer det neste store prosjektet her på Heistad. På en stor tomt ved Lundelia barnehage ned mot Heistadstranda skal Heimgard Bolig og PBBL bygge rundt 90 boliger. I det første byggetrinnet finner du 14 boliger - seks eneboliger i rekke og to firemannsboliger. Nedre Lunde har en sentral og idyllisk beliggenhet med kort vei barnehage, matbutikker, kafé, offentlige transport, turløyper og badestrender. Med andre ord: Kort vei til det meste! Se også prosjektets hjemmeside på www.nedrelunde.no

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  2 0. 115m² SOLGT
  4 0. 115m² SOLGT
  5 0. 115m² SOLGT
  6 0. 115m² SOLGT
  7 0. 80m² SOLGT
  9 0. 80m² kr 3 506 160,-
  10 0. 80m² SOLGT
  11 0. 70m² 75m² SOLGT
  13 0. 70m² 75m² SOLGT
 • Innhold

  Du finner seks eneboliger i rekke i det første byggetrinnet. Alle har 120,2 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer. I første etasje får disse boligene entré, to soverom, ett bad, eget vaskerom og en bod, i tillegg til carport. Opp i andre etasje er det lagt opp til ett bad, ett soverom og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en romslig takterrasse. Det er to ulike firemannsboliger i det første byggetrinnet. Leilighetene i den minste er på 75,0 kvadratmeter BRA. De har to soverom, ett bad, en bod og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til balkong eller terrasse. Boligene i den andre firemannsboligen er litt større - 85,7 kvadratmeter BRA. De har også ett bad, en bod, en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til balkong eller terrasse. Disse boligene får tre soverom.

  Standard

  De seks eneboligene og åtte leilighetene som utgjør Nedre Lunde borettslag blir moderne og svært delikate med god standard. Boligene leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17). Leveransen omfatter blant annet: • Lys 3-stavs eikeparkett. • Fliser på gulv i både bad, vaskerom og entré. • Hvit 90 cm baderomsinnredning på begge bad. • Veggmontert toalett. • Innfellbare dusjvegger • Kjøkkeninnredning fra Marbodal ekskl. hvitevarer. • Varmekabler på begge bad og vaskerom, for øvrig vannbåren varme med el.kjel i gulv. • Carport • Topphengslede vinduer i impregnert trevirke med 2-lags energiglass. • Balkonger med glassrekkverk. Se for øvrig egen fullstendig leveransebeskrivelse i prospekt.

  Oppvarming

  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Diverse

  Organisering: Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på bygge kostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt. Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger. Medlemskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag: Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap. Vedtekter: Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Sikringsordning: Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert. Totalpris: Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader. Felleslån/vilkår: Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon på kr. 58.500 000,- Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50% av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, pr 09.09.20 er den flytende renten 2,0 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Kapitalkostnader: Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. Individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning: Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.
 • Adkomst

  Fra Skjelsvik følg Breviksvegen frem til avkjørsel til Øvre Lundeveg og følg vegen mot Lunde Terrasse. Tomten ligger rett ved Lundelia barnehage og vil være merket med banner/skilt.

  Beliggenhet

  På en stor tomt ved Lundelia barnehage ned mot Heistadstranda skal Heimgard Bolig og PBBL bygge rundt 90 boliger. Velkommen til det nye bolig prosjektet - Nedre Lunde-, som har en sentral og idyllisk beliggenhet på Heistad. Det er kort vei barnehage, matbutikker, kafé, offentlige transport, turløyper og badestrender. Med andre ord: Kort vei til det meste!

  Tomt

  Prosjektet som totalt består av 14 leiligheter, skal føres opp på gnr: 68 bnr: 1 i Porsgrunn kommune. Andelsnummer for hver enkelt bolig vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Prosjektet er det første av flere byggetrinn. Det blir felles eiet tomt av borettslaget. Tomten skal fradeles i flere byggetrinn. Endelig tomteareal for dette borettslaget vil først foreligger når tomten er ferdig fradelt med eget gårds- og bruksnr.

  Parkering

  Alle eneboligene leveres med hver sin carport. Leilighetene i firemannsboligene vil få biloppstillingsplasser tilhørende hver andel.
 • Ferdigattest

  Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe brukstillatelse og ferdigattest på boligene. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i regulert område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen er en del av Detaljreguleringsplan Nedre Lunde, Heistad sist datert 06.09.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen/tomten: Dagbok 1893/900003 Erklæring/avtale vedrørende Jernbaneekspropriasjonsovertakst. Dagbok 1896/900256 Erklæring/Avtale vedrørende Konduktørforretning Dagbok 1906/900292 Bestemmelse om veg for 68/10, Bestemmelse om vannrett dok. 501162/1960. Dagbok 1936/500706 Skjønn vedr. gategrunn Dagbok 1954/502479 Skjønn, bestemmelse om kloakkledning Dagbok 1966/502156 Bestemmelse om båt/bryggeplass, rettighetshaver 68/32 Dagbok 1966/502911 Bestemmelse om båt/bryggeplass, rettighetshaver 68/28, 68/31 Dagbok 1966/503222 Bestemmelse om båt/bryggeplass, rettighetshaver 68/34 Dagbok 1969/504177 Skjønn, vannledning Moheim - Heistad Dagbok 1970/504491 Erklæring/avtale, rett til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Dagbok 1974/1811 Håndgivelseserklæring, rettighetshaver tomt Gunnar Aasland. Dagbok 1974/14057 Bestemmelse om bebyggelse, rettighetshaver 68/148, vedrørende byggeforbud på nærmere angitt avstand. Dagbok 1983/14066 Erklæring/avtale, rettighetshaver 68/131, bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Dagbok 1992/2734 Bestemmelse om veg, rettighetshaver 68/239 Dagbok 1992/2734 Bestemmelse om vann/kloakkledning, rettighetshaver 68/239 Dagbok 1998/1611 Bruksrett, rettighetshaver 68/239 Dagbok 1998/1611 Bestemmelse om veg, rettighetshaver 68/239 Dagbok 2013/1104142 Bestemmelse om adkomstrett, rettighetshaver 68/280 og 68/281 Dagbok 2013/1104142 Bestemmelse iflg. skjøte, rettighetshaver 68/280 og 68/281. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Videre vil det bli tinglyst: Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld Pant for andelseiernes borettsinnskudd. Rettigheter tinglyst i 68/1: Dagbok 1906/900294 Best. om båt/bryggeplass Dagbok 1919/900546 Vedr Erklæring/avtale, Bestemmelse om å slå gress på ytre side av demningen Dagbok 1954/502467 Bestemmelse om veg Dagbok 1966/502156-2/101 Best. om båt/bryggeplass Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Grunnboks utskrift kan fås ved henvendelse til megler. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse C, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

  Odel

  Nei

  Konsesjon

  Nei
 • Husdyrhold

  Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

  Forretningsfører

  Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
 • Prisantydning og omkostninger

  Innskudd fra 1.625.000,- til 2.600.000,- Totalpris fra 1 475 000,- (NB: prisen er fast) 1 475 000,- (Andel av fellesgjeld) 2 950 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Andelskapital) 199,50 (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 159,50 (Omkostninger totalt) 2 956 159,50 (Totalpris inkl. omkostninger) til 2 425 000,- (NB: prisen er fast) 2 425 000,- (Andel av fellesgjeld) 4 850 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (Andelskapital) 199,50 (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 6 159,50 (Omkostninger totalt) 4 856 159,50 (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. Betalingsbetingelser: Kr. 100. 000,- skal innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. 1 475 000,- (NB: prisen er fast) 1 475 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 950 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Andelskapital) 199,50 (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 6 159,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 956 159,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

  Felleskostnader

  Kr.4 980 - 7 600,- pr.mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten. Fellesutgiftene dekker følgende: - Kabel TV/internett (grunnpakke) - Vaktmestertjenester - Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke innboforsikring for hver andelseier som må tegnes individuelt). - Kommunale avgifter - Forretningsførsel - Revisjon - Andre driftskostnader -Vedlikehold inkl. avsetning Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/ borettslagets styre ved overtakelse.

  Formuesverdi

  Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.
 • Adresse med betegnelse

  Nedre Lunde, i Porsgrunn kommune.

  Boligtype

  Leilighet
 • Garantier

  Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper.

  Visning

  .

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  81-20-9008

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-20-9008. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

  Sørmegleren Telemark AS org. nr.

  918 067 116

  Vedlegg