Arendal Barbu / Nesheia

Bryggebyen Bygg F - Kystveien 226, 4841 Arendal

Prisantydning kr 2 750 000 – kr 7 300 000,-

Totalpris:  kr 2 760 440 – kr 7 317 790,-
Felleskostnader:  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 25-30 pr. kvm BRA pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Felleskostnader kan bla. dekke deler av kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Arendal kommune for nærmere info. Kostnader til oppvarming og varmt vann i den enkelte leilighet kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges likevel opp til at sameiet inngår felles avtale om levering tv- og internett-tjenester ved overtakelse. Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Utbygger har engasjert Arendal Boligbyggelag som forretningsfører for sameiet de første fem årene. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Visning

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

BRYGGEBYEN I Siste lanserte; Bygg F | Ferdigstilles høsten 2021 | Alle med sjøutsikt over Lillepollen

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  2–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  59–106 m²

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  F101 2 1. 67m² kr 2 962 190,-
  F102 2 1. 59m² kr 2 760 440,-
  F103 2 1. 59m² kr 2 760 440,-
  F104 2 1. 59m² SOLGT
  F105 3 1. 75m² kr 3 563 640,-
  F106 2 1. 75m² SOLGT
  F107 2 1. 59m² SOLGT
  F201 2 2. 67m² kr 3 462 190,-
  F202 2 2. 59m² kr 2 910 440,-
  F203 2 2. 59m² SOLGT
  F204 2 2. 59m² SOLGT
  F205 3 2. 75m² kr 3 963 640,-
  F206 2 2. 75m² kr 3 883 640,-
  F207 3 2. 82m² kr 4 084 120,-
  F301 2 3. 67m² kr 3 562 190,-
  F302 3 3. 84m² kr 4 465 240,-
  F303 3 3. 84m² SOLGT
  F304 3 3. 75m² kr 4 083 640,-
  F305 2 3. 75m² kr 4 003 640,-
  F306 3 3. 82m² SOLGT
  F401 2 4. 67m² kr 3 712 190,-
  F402 3 4. 84m² kr 4 615 240,-
  F403 3 3. 84m² SOLGT
  F404 3 3. 75m² kr 4 163 640,-
  F405 2 4. 75m² kr 4 083 640,-
  F406 3 4. 82m² kr 4 414 120,-
  F501 3 5. 106m² kr 7 168 920,-
  F502 3 5. 96m² kr 6 617 170,-
  F503 2 5. 78m² SOLGT
  F504 1 5. 48m² SOLGT
  F505 3 5. 100m² kr 7 317 790,-
 • Beskrivelse av prosjektet

  Bryggebyen-suksessen fortsetter, og det sist lanserte byggetrinnet er bygg F! Byggingen er allerede i gang, og overtakelse er høsten 2021. Fasaden vender mot sydvest, og alle leilighetene får sjøutsikt. Finn din leilighet her, eller søk blant alle ledige leiligheter på prosjektets hjemmeside www.bryggebyen.no. Bryggebyen bygg F består av 31 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 5.etasje. Bygget er sydvestvendt og fra alle leiligheter og balkonger er det flott utsikt over Lillepollen, videre ut over Tromøysund og mange ser helt inn til sentrum. Sportsboder blir delvis plassert i bygningens underetasje og delvis i enkelte av boligetasjene. I underetasjen blir det parkeringsplasser, se egen oversikt over hvor de enkelte leiligheter kan kjøpe P-plass. Det blir felles sykkelparkering i parkeringskjeller. Utbygger prosjekterer et felles gjesterom/hotellrom i bygningens 1. etasje for leie for beboere i Bryggebyen. Gjesterommet forutsettes overført vederlagsfritt til sameiet som deretter vil få ansvaret for å forvalte denne. Leilighetene blir organisert i et eierseksjonssameie, og utbygger kan dersom det anses hensiktsmessig innlemme bygg F i samme sameie som byggene A-E. Bygg F, sammen med byggene A-E, utgjør første byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil ca. 700 boliger og næringsbygg. Kjøper kan ikke motsette seg den videre utbygging iht godkjent reguleringsplan. Endringer og justeringer av denne kan forekomme. Bryggebyen er et nøye planlagt prosjekt, der byggenes plassering er planlagt ut fra å skape optimale solforhold, sosiale fellesområder og fantastisk utsikt mot sjøen for alle leilighetene. Mange av leilighetene er gjennomgående, som gir meget god lysinngang fra to sider gjennom de store vinduene. Flere av disse leilighetene får dermed balkong på to sider av bygget, - der begge er vendt mot sjøen - slik at du kan velge mellom sol-side og skygge-side fra morgen til kveld. Prosjektet har lang strandlinje som opparbeides til glede for alle. I Bryggebyen er det også lagt vekt på å gi materialer, overflater og utstyr god standard med blant annet: - Vannbåren gulvvarme som varmekilde - Strai kjøkken med integrerte hvitevarer - Flere valgmuligheter på kjøkkenfronter uten priskonsekvens - 1-stavs eikeparkett med valgmuligheter uten priskonsekvens - Meget gjennomarbeide arkitektoniske detaljer med stor variasjon i leilighetstyper - Gjennomgående leiligheter - Felles gjesterom/hotellrom når du trenger et ekstra rom

  Innhold

  Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Sjakter innenfor omsluttende leilighets-vegger er inkludert i P-rom, på samme måte som i BRA. Sportsbod Alle enheter vil få tildelt 1 sportsbod som er inkludert i kjøpesummen. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK 17 Båtplasser Utbygger vil legge til rette for etablering av i størrelsesorden 100 båtplasser i området som i reguleringsplanen er avsatt til offentlig småbåthavn (o_SH1 og o_SH2). Med forbehold om endelig avklaring mot Arendal kommune/Arendal Havn legges det opp til at båtplassene driftes av det offentlige. Endelig avklaring av driftsmodell etc. vil skje i god tid før innflytting. P.t. er det god kapasitet i nærliggende offentlig småbåthavn i Songebukta.

  Diverse

  Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner, etasjeplaner, plantegninger og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som avviker eller ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Beskrivelse gjelder foran tegninger, og tegninger foran illustrasjoner. Leilighetene overleveres i bygg-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Adkomst

  Fra Arendal sentrum, følg Kystveien mot Tromøy. Like før du kommer til Krøgenes, tar du av til høyre, inn på den gamle inudstritomta på Vindholmen, hvor Bryggebyen skal bygges. Bygg A-F ligger mot piren ytterst, lengst tilbake mot sentrum. Det vil bli skiltet med Sørmeglerens visningsbukker ved annonserte visninger.

  Beliggenhet

  Bryggebyen ligger ved sjøkanten på Vindholmen. Alt det du måtte like å gjøre kan du gjøre mer av her, med kort vei til lekekamerater, brygga, kajakken og Arendal sentrum. Du kan gå, trille og sykle til det meste; byliv og båtliv, restauranter, butikker, badeplass, og skole- og barnehager. Krøgenes ligger i umiddelbar nærhet med dagligvarebutikker, apotek, legesenter og treningssenter. Knytt på deg joggesko eller ta skiene i hånden, og du er i lysløypa og flott turterreng på få minutter.

  Tomt

  Eierform: Fellestomt Tomten for hele Bryggebyen utgjør ca. 73,6 daa. Arealet deles på flere byggetrinn, og det foreligger ingen eksakt oppmåling for byggetrinn 1 ved salgstidspunktet. Fremtidige byggetrinn og den offentlige infrastruktur vil bli opparbeidet iht. godkjente planer. Tomten til byggene A-E, samt tomt inntil bygg F leveres pent opparbeidet iht. utomhusplan med brygger, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer. Det vil bli etablert en avgrensning mot fremtidige, ennå ikke oppførte bygg på området.

  Parkering

  Ved avtaleinngåelse har alle kjøpere rett til å inngå avtale om kjøp av parkeringsplass. Det foreligger 2 alternativ for de som vil kjøpe, som kjøper tar stilling til ved utfylling av kjøpetilbudsskjema. Det avsettes parkeringsplasser i dette byggetrinnets underetasje (bygg A-F), samt utvendig parkering i påvente av fremtidig parkeringsanlegg i område S10 (reguleringsplan) Alle enheter gis ved avtaleinngåelse rett til å kjøpe parkeringsplass i ett av disse to alternativene, og kostnader til drift av parkeringsanlegg fordeles mellom de som har kjøpt plass. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget vil bli. Dette vil kunne bli organisert som tilleggsdel til kjøpers boligseksjon eller skilles ut som en egen eiendom, eller alternativt bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Dersom det velges en løsning der dette er fellesareal gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år iht eierseksjonsloven. Det vil være handicapplasser tilgjengelig. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass uten å ha særskilt rett til slik plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger som fritt kan omsette eller leie ut disse. Alternativ 1: For leiligheter med pris fra 3 millioner og høyere: Parkering i underetasje under byggetrinn 1 (Bygg A-F). Pris kr 275.000,- ink. omk. Alternativ 2: Kan velges av alle kjøpere, men er eneste alternativ for leilighetene med pris lavere enn 3 millioner: Kjøper tildeles parkering på utendørs asfaltert, belyst og oppmerket område i området S10 (se reguleringsplan) frem til utbygger igangsetter bygging av et eget selvstendig parkeringsanlegg eller et boligbygg med tilhørende parkering i kjeller på området S10. Når parkeringsanlegget er ferdigstilt vil kjøper få tildelt parkeringsplass. Utbygger bestemmer tidspunkt for igangsetting og bygging av et innendørs belyst parkeringsanlegg med sikker adgang via kjøreport, naturlig ventilasjon og iht. gjeldende brannforskrifter for bygget. Ved ferdigstillelse plikter kjøper å flytte inn i parkeringsanlegget. I byggeperioden for innendørs parkeringsanlegg på S10 plikter utbygger å tilby et tilsvarende utendørs parkeringsalternativ i nærhet til området S10. Betaling skjer først ved innflytting i nytt parkeringsanlegg. Pris kr 150.000,- (+ omk. på 2,5% dok-avgift av tomteverdi og tinglysingsgebyr).
 • Ferdigattest

  Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet forutsatt at det da foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret

  Reguleringsplan

  Reguleringsplan Vindholmen ble vedtatt 15.02.2018. Området Bryggebyen er i iht. gjeldende plan regulert som områdeplan med detaljregulering av byggetrinn 1 til 4. Alle feltene er til bolig og sentrumsformål med tilhørende anlegg. Se vedlagte plankart og bestemmelser. Bygg F ligger i delfelt S6 i reg. planen. Det foreligger rammetillatelse for bygg F datert 15.07.2020. Byggetrinn 5 og senere byggetrinn vil bli gjenstand for en senere detaljregulering i tråd med vedtatt områdeplan - endringer og justeringer kan derfor forekomme.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig vei, vann og avløp. Etter hvert som de enkelte byggetrinn ferdigstilles, vil veier og VA-anlegg overtas av kommunen.

  Heftelser / Rettigheter

  Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for selgers regning. Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: Gnr 509, bnr 65, 240 og 244: o 1902/902803-1/36 Bestemmelse om vannrett o 1910/900156-1/36 Erklæring/avtale vedr. ekspropriasjon o 1952/2990-3/36 Skjønn vedr. ekspropriasjon vedr veiutvidelse o 1973/7494-1/36 Erklæring/avtale vedr oppfylling Krøgeneskilen o 1987/215-1/36 Avtale vedr. overdragelse o 1992/2171-1/36 Jordskifte o 2016/375450-1/200 Elektriske kraftlinjer, nettstasjon, adkomstrett, Agder Energi Nett AS o 2016/375469-1/200 Elektriske Kraftlinjer, Adkomstrett, bebyggelse, Agder Energi Nett AS Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til kjøpekontrakten og er tilgjengelig hos megler.

  Utleie

  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. I henhold til bestemmelser i Lov om eierseksjoner fra 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av korttidsutleie.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

  Konsesjon

  Kjøp av eiendommen utløser ikke konsesjonsplikt. Det opplyses om at en utredning om innføring av boplikt ble behandlet av Arendal bystyre 18. juni 2020, saksnummer 20/7128. Forslaget fikk ikke flertall.
 • Rettigheter og forpliktelser

  Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Utkast til vedtekter er vedlegg til prospektet.

  Usolgte leiligheter

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

  Organisering

  Boligene og næringsarealene i bygg A organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
 • Prisantydning og omkostninger

  Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Det tilsvarer kr. 160,- pr. kvm BRA. Dokumentavgiften vil variere ut fra leilighetsarealet, og utgjør ca. kr. 8.000,- for den minste og ca. kr. 16.800,- for den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t. kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50 per kvm BRA som oppstartslikviditet til sameiet. Beløpet faktureres fra forretningsfører sammen med første faktura for felleskostnader. Dersom eiendommen kjøpes etter at byggetrinnet er ferdigstilt, skal beløpet innbetales til meglers klientkonto samtidig med kjøpesummen. Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Betalingsbetingelser

  Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Rest- beløp samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger kan stille garantier i henhold til bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt garanti iht. § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

  Felleskostnader

  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 25-30 pr. kvm BRA pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Felleskostnader kan bla. dekke deler av kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Arendal kommune for nærmere info. Kostnader til oppvarming og varmt vann i den enkelte leilighet kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges likevel opp til at sameiet inngår felles avtale om levering tv- og internett-tjenester ved overtakelse. Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Utbygger har engasjert Arendal Boligbyggelag som forretningsfører for sameiet de første fem årene. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

  Øvrige mulige kostnader

  Dersom kjøper avbestiller gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.
 • Adresse med betegnelse

  Boligene vil bli oppført på adressen Kystveien 226. Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. Prosjektet ligger i dag på gnr 509, bnr 240/244/65 i Arendal kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger. Eiendommen vil seksjoneres etter lov av 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer. Fremtidige salgstrinn vil kunne innlemmes i dette sameiet hvis utbygger anser det hensiktsmessig, men det er ikke avklart.

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon
 • Garantier

  Utbygger stiller garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

  Kjøpekontrakter

  Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbud-skjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

  Tilvalg / Endringer

  Selger har utarbeidet et eget tilvalgsdokument der opplysninger om tilvalg fremkommer. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper samt administrasjonsgebyr fra entreprenør (9 %). Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

  Forbehold om realisering

  Selger tar forbehold at alle offentlige tillatelser foreligger i tråd med forutsetningene for realisering av prosjektet. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

  Visning

  Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

  Tiltak mot spredning av koronavirus på visning

  VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

  Overtagelse

  Siste frist for overtagelse er 30.11.2021. Senest 120 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Budgivning

  Boligene selges til fast pris. Benytt vedlagte skjema Kjøpetilbud til fast pris. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelvurdering vil i et slikt tilfelle foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  31-20-9007

  Salgsoppgave og vedlegg

  Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten: o Prisliste o Etasjetegninger o Plantegninger o Fasadetegninger o Romskjema o Byggeteknisk beskrivelse o Utomhusplan, ikke endelig o Reguleringsplan/bestemmelser Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

  Vederlag

  Meglers vederlag utgjør totalt kr 44.375,- per enhet.

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Produksjonsdato

  Produsert: 01.09.2020

  Vedlegg