Kristiansand-Randesund/Søm/Odderhei/Fidjeåsen

Dvergsnesåsen 71 - 12 Leiligheter, 4639 Kristiansand s

Prisantydning kr 4 050 000 – kr 7 800 000,-

Totalpris:  kr 4 069 040 – kr 7 825 920,-
Felleskostnader:  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 250,- pr. kvm pr. år.
Felleskostnader inkluderer: Les mer

Visning

18. oktober, kl. 17:00–18:00

Påmeldingsvisning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Dvergsnestoppen - 12 flotte leiligheter. Bo høyt - se langt. Byggestart vedtatt!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  3–4

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  122–164 m²

Tomtareal:  987 m²

Kjøp en bolig ulik alle andre, øverst på Dvergsnes. Bo i de tre øverste, eller de to nederste etasjene. Fleksible muligheter med flere stuer og 1 til 5 soverom. Romslig som en enebolig. Lettvint som en leilighet. Fra 79 til 173 m2. Pris fra 3.150.000,- til 8.500.000,-. Kun 12 leiligheter. Se utvalget på www.dvergsnestoppen.no

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  1 3 1. 133m² 142m² kr 4 821 490,-
  2 3 1. 129m² 136m² SOLGT
  3 2 1. 72m² 79m² SOLGT
  4 3 1. 138m² 139m² kr 5 121 040,-
  5 3 1. 114m² 116m² SOLGT
  6 3 1. 122m² 125m² kr 4 069 040,-
  7 4 4. 159m² 169m² SOLGT
  8 3 4. 153m² 159m² SOLGT
  9 3 4. 164m² 173m² kr 7 825 920,-
  10 4 4. 149m² 157m² kr 6 923 620,-
  11 3 4. 132m² 144m² kr 6 421 770,-
  12 4 4. 159m² 161m² kr 6 524 190,-
 • Beskrivelse av prosjektet

  12 prosjekterte leiligheter. Flere av leilighetene er som rekkehus og strekker seg over 2/3-plan. I underetasjen er det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser. Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie. Prosjektet er 2. byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området.

  Standard

  Innvendige vegger: Leilighetsskillevegger utføres som betongvegger eller lydvegger med stenderverk og gipsplater. Øvrige innervegger utføres med gipsplater på stenderverk. Der det er aktuelt med veggfast montasje av utstyr og innredningskomponenter forsterkes veggen. Alle flater sparkles jevne som underlag for påføring av maling eller for fliser. Det forutsettes farger ihht. NCS fargesystem ihht tilvalgsliste. Kjøkken: Det leveres kjøkken fra Strai Kjøkken. Hver leilighet får en sum som kan brukes på kjøkken inkl i prisen. Se romskjema for sum. Bad/wc: Det legges fliser type Carnaby Street Dark Grey, 20×20 cm med oppkant på gulv WC og Modena Pro Beton 296×595 på gulv og vegg Bad. Det leveres størrelse 50×50 på flis i dusjnisje vegger og gulv. Gulv: I stue, kjøkken, soverom og gang legges det 1-stavs eikeparkett.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 18 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/ byggestart av leilighetsbygget. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

  Oppvarming

  Alle leilighetene leveres med vannbåret gulvvarme i enkelte rom. Leilighetene leveres med balansert ventilasjon.
 • Beliggenhet

  På Dvergsnestoppen flytter du inn i et etablert område. I dag yrer det av liv i en av Kristiansands største boligsuksesser. Butikk, barnehager, skoler, lekeplasser, fotballbane, badeplasser er i umiddelbar nærhet. Enten du vil bo alene, med barn, eller nær barnebarn. Dvergsnesområdet har alle de gode kvalitetene man ser etter: Gode solforhold, utsikt og sjarm!

  Tomt

  Areal: 987 kvm, Eierform: Fellestomt Tomten leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer.

  Parkering

  Alle leilighetskjøpere må kjøpe 1 biloppstillingsplass i P-kjeller til kr. 200.000,- som kommer i tillegg til kjøpesummen for leiligheten. Det blir levert 1 stk. sportsbod til hver leilighet. Sportsbod er plassert i p-kjeller.
 • Ferdigattest

  Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansva å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

  Reguleringsplan

  Detaljregulering Dvergsnes felt B - nordlig del, delfelt B3. Vedtatt 3.5.3013 rev A 23.12.2013. Mindre endring av punkt 1 (parkering), 2 (utnyttelse) og 5 (fellesområder), sist datert 18.1.2018. Vedtatt i vedtak 19.3.2018. Formål bolig. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig vei, vann og avløp.

  Heftelser / Rettigheter

  Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: Tinglyst erklæring for vann og kloakk. Tinglyst erklæring vedr. p-kjeller for brukerne på eiendommene B25 - 1,2 og 3 samt B18 på reguleringskartet til denne eiendom. Naboeiendommen Dvergsnesåsen 85-89 har felles søppelhåndtering med Dvergsnesåsen 71, 73 og 75-83.

  Utleie

  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

  Konsesjon

  Ikke konsesjonspliktig.
 • Organisering

  Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene og naboeiendommene Dvergsnesåsen 73 og 75-83. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Planen er at Dvergsnesåsen 71, 73 og 75-83 blir sammenslått til ett sameie.
 • Prisantydning og omkostninger

  Omkostninger 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 13.000,- for den minste og ca. kr. 30.000,- for den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-. I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr. kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

  Felleskostnader

  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 250,- pr. kvm pr. år.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folke registrert/ bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.
 • Adresse med betegnelse

  Dvergsnesåsen 71 - 12 Leiligheter, Gnr. 96 Bnr. 1124 i Kristiansand kommune.

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon
 • Garantier

  Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

  Kjøpekontrakter

  Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

  Visning

  .

  Tiltak mot spredning av koronavirus på visning

  Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

  Overtagelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 18 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/ byggestart av leilighetsbygget. Siste frist for overtagelse er 4. kvartal 2022 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Budgivning

  Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  10-20-9028

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-20-9028. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

  Vederlag

  Meglerprovisjon utgjør kr. 40.000,- per solgte enhet.

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg