Vennesla

Sentrumsvegen, 4700 Vennesla

Pris kr 2 590 000 – kr 5 190 000,-

Totalpris:  kr 2 602 690 – kr 5 204 140,-
Felleskostnader:  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom eierne av næringsogboligseksjonene iht. bestemmelser i sameiets vedtekter. Felleskostnadene er stipulert til ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Avfall Sør fakturerer hver seksjonseier p.t. kr. 3.983,- pr. år for renovasjon i tillegg til oppgitte felleskostnader. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler
Felleskostnader inkluderer: Les mer

Visning

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

ATRIUM - Leiligheter midt i sentrum av Vennesla - 42 SOLGT

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Byggeår:  2023

Soverom:  2–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  55–115 m²

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  A0301 3 3. 97m² 105m² kr 4 802 920,-
  A0302 2 3. 86m² 90m² kr 3 701 240,-
  A0303 3 3. 115m² 117m² kr 4 604 240,-
  A0304 2 3. 79m² 86m² kr 3 600 790,-
  A0305 2 3. 80m² 86m² SOLGT
  A0306 2 3. 86m² 91m² SOLGT
  A0307 2 3. 81m² 83m² kr 3 700 440,-
  A0404 2 4. 79m² 86m² kr 3 800 790,-
  A0405 2 4. 80m² 86m² SOLGT
  A0406 2 4. 86m² 91m² SOLGT
  A0407 2 4. 81m² 83m² kr 3 900 440,-
  A0502 2 5. 86m² 90m² kr 4 261 240,-
  A0503 3 5. 115m² 117m² kr 5 004 240,-
  A0504 2 5. 79m² 86m² kr 4 100 790,-
  B0301 3 3. 104m² 116m² kr 5 204 140,-
  B0302 2 3. 79m² 86m² kr 3 700 790,-
  B0303 2 3. 79m² 86m² kr 3 800 790,-
  B0304 2 3. 76m² 80m² kr 3 700 220,-
  B0305 2 3. 62m² 67m² SOLGT
  B0306 2 3. 62m² 67m² SOLGT
  B0401 3 4. 104m² 116m² SOLGT
  B0402 2 4. 79m² 86m² kr 3 900 790,-
  B0403 2 4. 79m² 86m² kr 4 000 790,-
  B0405 2 4. 62m² 67m² SOLGT
  B0502 2 5. 79m² 86m² SOLGT
  B0503 2 5. 79m² 86m² SOLGT
  C0201 3 2. 89m² 96m² SOLGT
  C0202 2 2. 80m² 86m² SOLGT
  C0203 2 2. 79m² 86m² kr 3 800 790,-
  C0204 2 2. 87m² 88m² kr 3 800 790,-
  C0205 3 2. 97m² 100m² SOLGT
  C0207 2 2. 79m² 85m² SOLGT
  C0208 2 2. 79m² 85m² kr 3 400 790,-
  C0209 3 2. 94m² 103m² kr 4 302 690,-
  C0302 2 3. 78m² 86m² SOLGT
  C0303 2 3. 79m² 86m² kr 4 000 790,-
  C0304 2 3. 87m² 88m² SOLGT
  C0305 3 3. 97m² 100m² SOLGT
  C0306 2 3. 59m² 63m² kr 2 800 790,-
  C0307 2 3. 62m² 64m² kr 2 900 790,-
  C0308 2 3. 67m² 67m² SOLGT
  C0309 3 3. 55m² 56m² kr 2 602 690,-
  C0310 3 3. 94m² 103m² kr 4 603 420,-
  C0402 2 4. 78m² 86m² SOLGT
  C0404 2 4. 87m² 88m² SOLGT
  C0405 2 4. 96m² 101m² SOLGT
  C0406 2 4. 79m² 85m² kr 3 800 790,-
  C0407 2 4. 79m² 85m² SOLGT
  C0408 2 4. 79m² 85m² kr 3 900 790,-
  C0409 3 4. 94m² 103m² kr 4 902 690,-
 • Beskrivelse av prosjektet

  Leilighetene er fordelt på 3 forskjellige bygg. Felles for alle, er at det er proppfullt av kvaliteter! Gode planløsninger og gode materialvalg gjør kjøpet trygt og godt - og opplevelsen enda bedre. 71 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. til 5.etasje. (I 1. og 2. etasje i Bygg A og B blir det næringsarealer med bl.a. butikker og kontorarealer), og i underetasjen blir det boder tilknyttet leilighetene og næringsarealene samt parkeringsplasser. Bygget blir organisert som et eierseksjons sameie/kombinasjonssameie (med både næring og Boligseksjoner). Prosjektet er pr. i dag planlagt oppført i ett byggetrinn med boliger og næringsbygg. Dersom dette blir endret, slik at prosjektet gjennomføres med flere byggetrinn, plikter kjøper og sameiet å medvirke med sin stemme på årsmøte, signatur osv. til at senere byggetrinn kan gjennomføres som planlagt.

  Innhold

  Følgende areal fordeling er planlagt: Bolig: ca. 6500 m2 BRA (boliger 2. - 5. etg) 71 leiligheter fra 67 til 121 kvm BRA Næringsareal i 1. etg utgjør ca. 5.250 m2 Næringsarealer: ca 2000 m2 næringsarealer i 2.etg.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 24 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Forventet overtagelse er 1. halvår 2023.

  Oppvarming

  Varmepumpeløsning for oppvarming og tappevann. Vannbåren varme i leiligheter bortsett fra soverom og bod.

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Beliggenhet

  Lunt, nært og behagelig - den nye møteplassen i bygda. Selve hjertet av Vennesla, der folk kan bo, handle og leve. Atrium skal bli det beste stedet å bo i Vennesla. Leiligheter i alle størrelser og prisklasser - butikker du vil digge i første etasje - og resten av Vennesla rett utenfor. Sosiale møteplasser på et frodig og grønt atrium - og naboskap hvor smilet Beliggenheten til Atrium er så sentral det bare kan bli. Så nær alt du trenger i det daglige, og likevel lunt og privat, på toppen av den nye innendørs handlegaten. For hva er vel bedre enn å ha verden rett utenfor? Kanskje ikke verden, men den delen av hverdagen vi trenger å ha nær. Dersom du vil bo her, lover vi tøffelavstand til butikker du vil like - resten av det vi er så stolte av i gågata - er innen rusleavstand. preger hverdagen.

  Tomt

  Tomten leveres ferdig opparbeidet ihht. utomhus plan. Se utomhusplan for detaljer.

  Parkering

  Sportsboder og p-plasser i kjeller vil bli tilknyttet som tilleggsdel til leilighets- næringsseksjonene . Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17. Alle leilighetskjøpere må kjøpe 1 p-plass i kjeller. P-Plass koster kr. 190.000,-
 • Ferdigattest

  Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet.

  Reguleringsplan

  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av Vennesla sentrum, som for tiden gjennomgår en rivende utvikling. Selger har pr. i dag ikke mottatt varsel om konkrete planer om utvikling/regulering av tilgrensende eiendommer. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen for eiendommen, og områdereguleringsplan for sentrum nord før kjøp.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Ingen servitutter er registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen, samt avtaler og dokumenter som er nødvendig for å sikre en bærekraftig og effektiv adkomst til, og drift av næringsarealene i sameiet. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

  Utleie

  Boligen kan fritt leies ut.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

  Odel

  Nei

  Konsesjon

  Nei
 • Husdyrhold

  Tillatt etter gjeldende regler.

  Forretningsfører

  Sørlandet Boligbyggelag / Ole Fritjof Godtfredsen

  Organisering

  Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Utkastet følger som vedlegg til prospektet. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
 • Prisantydning og omkostninger

  Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr 7.500,- på den minste og ca. kr. 23.000,- på den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- Attestgebyr 199,50. I tillegg kommer kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. Her må vi vurdere når budsjett mellom bolig og næring er opprettet. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

  Betalingsbetingelser

  Hele kjøpesummen samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Vennesla kommune for nærmere info.

  Felleskostnader

  Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom eierne av næringsogboligseksjonene iht. bestemmelser i sameiets vedtekter. Felleskostnadene er stipulert til ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Avfall Sør fakturerer hver seksjonseier p.t. kr. 3.983,- pr. år for renovasjon i tillegg til oppgitte felleskostnader. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises tilVennesla kommune for nærmere info. Varme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internetttjenester med en leverandør

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.
 • Adresse med betegnelse

  Boligene vil bli oppført på adressen Sentrumsvegen (bolignummer er foreløpig ikke tildelt). Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. Prosjektet ligger idag på flere gnr/bnr: 6/173 m.fl- Vennesla kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon
 • Garantier

  Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

  Kjøpekontrakter

  Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Forbehold om realisering

  Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 50% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges, og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart/entreprisekontrakt. Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 01.04.2021. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter 01.04.2021 har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

  Visning

  Kontakt megler Jarle Sagedal tlf. 913 24969 for mer informasjon eller visning på tomten.

  Tiltak mot spredning av koronavirus på visning

  VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

  Overtagelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 24 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Forventet overtagelse er 1. halvår 2023.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Budgivning

  Leilighetene selges til fast pris

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom Kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  10-20-9034

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-20-9034. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

  Vederlag

  Meglerprovisjon kr. 30.000,- + mva. Dekning av direkte utlegg.

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg